Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

ECORASTER® – jednoduché řešení povrchů v exteriérech

Zajímavou alternativu recyklace polyethylenu, jednoho z nejpoužívanějších obalových materiálů, ukazuje a již dlouhá léta ve svém výrobním programu využívá německá společnost PURUS. Firma z polyethylenového odpadu s úspěchem produkuje zpevňovací a zatravňovací dlaždice. Německý patentovaný systém ECORASTER® se od roku 1998 vyrábí i v České republice a to prostřednictvím akciové společnosti PURUPLAST v Kostelanech nad Moravou u Uherského Hradiště.

Tato společnost prodává dlaždice eCoraster® nejen u nás, na Slovensku, v Polsku a pobaltských republikách, ale prostřednictvím německé prodejní centrály se podílí také na trzích ve Francii, Švýcarsku, Německu, Skandinávii a jižní Evropě.

Na počátku samotné produkce ekorastrů uskutečňované na speciálně upravených vstřikolisech stojí již zmíněný polyethylenový odpad. Další zpracování spočívá ve výrobě aglomerátu a regranulátu, který je dodáván plastařským firmám k dalšímu zpracování na vstřikolisech či k vyfukování.

Základním prvkem systému ECORASTER® je mřížkový dílec o rozměrech 33x33x5 cm při tloušťce stěny 0,5 cm a velikosti mřížky 6 cm. K systému náleží celá řada variabilních prvků, mezi které patří dilatační díly, klínové prvky pro vytváření oblouků či dílce pro montáž do svahů. Klasický systém byl v poslední době doplněn o typ ECORASTER® light, který má díky menší výšce – 3 cm – i nižší hmotnost, a je proto ideální jak pro menší stavebníky, tak i pro provizorní a dočasné zpevnění ploch. Všechny dílce jsou probarveny ve hmotě černým pigmentem, odolávají mrazu a UV záření.

ECORASTER® je určen jak pro osev travním semenem, tak pro vysypání štěrkem či drobnou kamennou drtí. Využití dílců je odzkoušeno hlavně v oborech dopravního stavitelství, např. při stavbě parkovišť, příjezdových a staveništních komunikací, silničních krajnic, zpevňování příkopů, svahů a břehů vodních toků. Na podzim loňského roku tak bylo ve spolupráci s Povodím Odry a.s. na Bruntálsku zpevněno cca 100 m2 břehů řeky Odry. Po letošním jarním tání, doprovázeném zvýšenou hladinou toku, se právě zde i díky dlaždicím ECORASTER® podařilo udržet koryto řeky v provozuschopném stavu.

Použití systému je však mnohem širší. Dlaždice ECorastEr® se mohou stát ideálním řešením pro krajináře, architekty, ale i drobné stavebníky. Plastovou zatravňovací dlažbu používají stále více obce a města, která tak díky nízkým nákladům řeší problémy s parkovacími místy, úpravou terénu kolem koupališť a ostatními nezpevněnými plochami, které mají zůstat dostupné za jakéhokoli počasí. Jako další konkrétní příklad použití a zároveň i skvělou referenci lze uvést cca 800 m2 veřejně přístupné zatravněné střechy obchodního a kulturního centra Nový Smíchov hypermarketu CARREFOUR v Praze u Anděla, nebo například 1000 m2 zpevnění a účelového zatravnění svahu u multikina Galaxie v Praze 6 – Hájích.

Plastové dlaždice ecorastEr® vykazují oproti výrobkům s podobným využitím, především betonu, celou řadu výhod. Nízká hmotnost celého systému (13 kg/m2; ECORASTER® light pak pouze 9 kg/m2) umožňuje jak velkoobjemový transport, tak i snadnou a velmi efektivní aplikaci. Pokládku usnadňuje i patentovaný spojovací zámkový systém a celá řada výše zmíněných doplňkových prvků. V případě potřeby lze dlaždice bez problémů upravovat pilou či bruskou. Nízká hmotnost se kladně projeví po následném zatravnění – dlaždice nezatěžují půdu, dobře propouští vodu a po určité době jsou pod vegetací téměř »neviditelné«. Možné zatížení plochy se přitom pohybuje v hodnotách až 350 t na metr čtverečný. Při vytváření ploch určených pro pojezd automobilů je však nutno zpevnit podloží doporučenou vrstvou štěrkopísku.

Akciová společnost PURUPLAST prodává své výrobky prostřednictvím sítí prodejen společností RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., STAVO ARTIKEL, a.s., STAVOSPOL, spol. s r.o. a dále pak svých prodejců – EKOINVEST Sokolov, HAVE Praha, Ing. Borský Plzeň, BKB Hradec Králové, FLAMEX Svitávka, TVARSTAV Olomouc, ČMKS Nymburk, CENTROSTAV s.r.o. Jihlava, FLOP – dopravní značení s.r.o. Město Touškov, Železářství Richtr Louny, REPLAST spol. s r.o., Plzeň.

Prodejní sklad – DOVA a.s., 739 21 Paskov 115, tel.: 0658/ 671 081.
Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv firmy