archiv Wavin

Efektivní a rychlé projektování s Wavin Revit Pluginem

Inovativní nástroj Wavin Plugin výrazně usnadní projektantům práci při navrhování plastových potrubních systémů. Jedná se o unikátní nadstavbu pro populární program Revit, která obsahuje množství užitečných funkcí podporujících efektivnější využívání knihoven prvků Wavin a práci s potrubními systémy obecně.

Nástroj Wavin Plugin usnadní a urychlí práci ve všech fázích projektování potrubních systémů. Mezi nejdůležitější funkce patří:

  • Kopírování referenčních vlastností - funkce umožňuje hromadně kopírovat požadované vlastnosti též na systémy s vnořenými prvky. Automaticky vygenerované sestavy produktů dědí požadované vlastnosti systému, jako je např. jeho název nebo barva.
  • Výběr tvarovek obsahujících vnořené prvky – pomocí této funkce lze vybrat i tvarovky, které obsahují vnořené komponenty, a to i aplikací hromadného výběru.
  • Přepínání mezi detailní Wavin produktovou specifikací a specifikací obecnou – na jeden klik je možné přizpůsobit podrobnost modelu stádiu přípravy projektové dokumentace, případně požadavkům kladeným na veřejné zakázky.
Plugin Revit Menu. Foto: archiv Wavin

Mezi další inovativní funkce patří také automatická tvorba dokumentace složitých nebo opakujících se potrubních sekcí, díky níž lze snadno předpřipravit jednotlivé části instalace, tedy vytvořit jakési prefabrikáty. Výsledkem je výkresová dokumentace s montovanými sestavami včetně několika pohledů a seznamu komponent. Velmi praktickou funkcí je i takzvaný pipe optimalizátor, který umožňuje automatické dělení potrubí na konkrétní délky, které jsou obsaženy v produktovém portfoliu. Konečný výkaz materiálu tak ještě více odpovídá realitě.

Nový plugin dále obsahuje pokročilé algoritmy pro generování korektních IFC souborů, taktéž i pro bezproblémovou záměnu materiálu celých potrubních sítí. Pohodlný management detailních informací o potrubí, jako je typ, materiál, barva, objednací kódy a podobně, pak umožní detailní správa parametrů potrubí.

Novinkou je také odkaz na online nástroj Wavin SoundCheck, který dokáže stanovit hodnoty hluku vnitřní kanalizace v reálných provozních podmínkách. Po zadání požadovaných informací, jako je například výška a typ budovy či materiály stavebních konstrukcí, získá uživatel hodnoty skutečné, nikoliv jen laboratorně naměřené.

Wavin Plugin je pro registrované projektanty k dispozici zdarma na webových stránkách společnosti Wavin.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv společnosti Wavin

1) redakčně zkráceno