Elektrické infračervené topné panely

Již patnáctiletou tradici má výroba sálavých topných panelů ve společnosti Martin Panáček – ELTOP, které se používají k vytápění obytných i komerčních prostor. V současné době výrobky této společnosti nacházejí uplatnění nejen v naší republice, ale exportují se také na Slovensko, do Ruska, Německa a v budoucnu i do Itálie.

Nízká energetická náročnost, rychlý náběh na požadovanou teplotu, malé prostorové nároky, jednoduchá montáž, možnost dokonalého regulování teplot v místnostech, nízká povrchová teplota, to je výčet některých vlastností, kterými disponují topné panely. Nízká energetická náročnost panelů je založena na systému přeměny elektrické energie na energii sálavého tepla, které stejně jako slunce ohřeje nejdříve osoby v místnosti, stěny, předměty a až následně okolní vzduch.

řez topným panelem
Řez topným panelem:
1 Infra-aktivní vrstva Quartzterm je díky nové technologii neoddělitelně spojená s odporovou deskou, takže mezi vrstvou 1 a 2 nedochází k žádným tepelným ztrátám. Hrubost povrchu Quartzterm několikanásobně zvětší povrch panelu a tím i hustotu a úhly sálání.
2 Tuhá uhlíková deska nové generace, která přeměňuje elektrickou energii v teplo každým mm2 své plochy.
3 Infra pasivní vrstva Aluterm dokonale odráží sálání směrem do vytápěného prostoru.

Princip vytápění topnými panely

Princip infračerveného vytápění je velmi jednoduchý. Odporový topný prvek v topidle se vlivem průchodu elektrického proudu zahřívá a zároveň nahřívá i přední desku. Přes tento povrch se tvoří požadovaná vlnová délka infračerveného záření.

Tato energie se po dopadu na jakákoliv pevná tělesa mění v teplo – ohřívá všechny předměty, které jsou této energii vystavené a zajistí velmi rovnoměrné vytápění prostor. Materiály ve vytápěném prostoru, které mají schopnost akumulace (stěny, podlahy, stropy apod.) si dokáží teplo nahromadit a sekundárně jej vracet do vytápěného prostoru (emisivita materiálů) a určovat svou teplotou tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru.

Všechny druhy infračervených topných systémů jsou založeny na stejném principu, ale liší se navzájem v některých detailech. Rozdíly v konstrukci a typu topného elementu a nosného materiálu, mají vliv na vnitřní a povrchovou teplotu zářiče. To má vliv na vlnovou délku produkovaného záření v rozmezí infračerveného spektra. Čím vyšší teplota, tím kratší vlnová délka záření. V důsledku to pak znamená, že některé systémy jsou vhodnější k vytápění prostor s velkou akumulací, pokud dosahují alespoň běžně doporučované šířky (45 cm plná cihla) a některé jsou vhodné do prostor s menší akumulační schopností, ale s dobrou izolací.

Stropní Rozměr (mm) Příkon (W)
STROPTERM – MASIV 550 × 550 × 45200
900 × 550 × 45400
1050 × 550 × 45500
1250 × 650 × 45700
STROPTERM – KLASIK 500 × 500 × 40200
850 × 500 × 40300–350
850 × 500 ×40400
1000 × 500 × 40450–500
STROPTERM – PODHLED600 × 600300
STROPTERM – ZÁPUSTNÝ 860 × 510 × 25300–350
860 × 510 × 25400
1010 × 510 × 25450–500
Nástěnné

STROPTERM – MASIV 1050 × 550 × 55500
1250 × 650 × 55700
1850 × 650 × 551000
Parametry elektrických sálavých topných panelů

Vhodně zvolenou kombinací infračervených topných systémů lze vytápět většinu staveb infračervenými vlnami. Mohou to být například rodinné domy, byty, koupelny, kanceláře, dílny, průmyslové haly (možnost lokálního vytápění malého prostoru ve velkém objektu například sklady), montáž do kostelních lavic, psacích stolů, do kazetových stropů a podobně.

Konstrukční řešení topných panelů

Panely, které se vyrábějí ve společnosti Martin Panáček – ELTOP obsahují topnou desku vyrobenou z uhlíkového kompozitu s podílem organické hmoty. Na povrchu desky je nanesena speciální vrstva křemíku, která několikanásobně zvětší povrch sálání a tím celkově zvětšuje účinnost. Zadní strana uhlíkové desky je izolovaná 20 mm silnou izolací a kryta hliníkovým plechem. Celé zařízení je vsazeno do hliníkového nebo dřevěného rámu. Teplota zadní stěny je do 50 stupňů Celsia. Zařízení má certifikát, který povoluje montáž na hořlavé podklady – například montáž na dřevo.

Zařízení je bezúdržbové, stačí jen občas očistit vnější povrch od prachu například vysavačem nebo houbou, přičemž musí být panel odpojen od elektrické sítě.

Elektrické infračervené topné panely se vyrábějí ve variantách:

  • stropní s možností vsazení do kazetových stropů,
  • nástěnné (také s termostatem).

K vytápění velkých prostor a sálů s příkonem do 4 kW je vhodným řešením tzv. sloup, který může sloužit také jako zajímavý doplněk místnosti.

Úspory energie

Infračervené vlny jsou ve velké míře odráženy prosklenými plochami a absorbovány stěnami, stropem a podlahou. Rovnoměrná teplota v celé místnosti umožňuje vytápění na nižší teplotu. Vzduch necirkuluje a nevíří prach, zůstávají čisté stěny a záclony, suché stěny teplejší než vzduch neumožňují srážení vlhkosti a vznik plísní. Suchá stěna má také podstatně lepší tepelný odpor. Přiměřená vyšší relativní vlhkost vzduchu umožňuje lepší dýchání i alergikům a astmatikům. Lidské tělo je příznivě stimulováno infračervenými paprsky a to má blahodárný vliv na celý lidský organismus.

Klasické systémy vytápění nejdříve ohřívají vzduch od kterého se prouděním okolo stěn ohřívají ostatní předměty. Vzduch je tedy vždy o něco teplejší než jeho okolí a tímto převodem vznikají pochopitelné tepelné ztráty.

Schéma připojení topných panelů
Schéma připojení topných panelů

Topné panely = tepelná pohoda

Teploty v místnostech jsou velmi dobře regulovatelné s přesným nastavením hodin provozu.

Infratopení je velmi účinné, teplo se vyrábí pouze v místě spotřeby a odpadají ztráty tepla transportem v potrubí, účinností zdroje. V místnostech je lepší tepelná pohoda v porovnání s ostatními druhy topení. Tepelné rozdíly mezi stropem a podlahou jsou minimální. Na obyvatele místnosti působí infratopení stejně jako při pobytu na slunci, lidem je teplo a okolní vzduch je o několik stupňů chladnější. Na tepelnou pohodu mají také vliv teplé stěny a předměty v místnosti, od kterých se ohřívá vzduch.

Ve starých kamenných objektech infratopení účinně vysušuje vlhké zdi.

1 Čerpáno z podkladů společnosti Martin Panáček – ELTOP
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy