Energetika na bázi biomasy pro investory i spotřebitele

Naši filosofii lze shrnout do slov „Znalosti a praktické zkušenosti pod jednou střechou – od pěstování biomasy až po prodej energie ve formě tepla,” říká Jaroslav Cink, produktový manažer firmy DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. Ta se od svého založení v roce 1998 zaměřuje hlavně na zpracování a výrobu palivového a odpadového dříví a dále také dodávky příslušných technologií.

Od svého vzniku se tato firma postupně vypracovala mezi významné dodavatele lesnických technologií a stala se tak známou nejen v oblasti lesnictví, ale i v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. „Co nás však těší nejvíce,” dodává Jaroslav Cink, „je, spokojený zákazník.

Krátce o biomase

Pod pojmem biomasa budeme v tomto článku myslet biomasu rostlinného původu, zejména ve formě dřeva. I když ekosystémy s dominantní složkou dřevin zaujímají zhruba 11 % zemského povrchu (což odpovídá přibližně 38 % souše a 57 mil. km2), je v nich akumulována většina biomasy vytvořená na Zemi.

Její množství je odhadováno na 1 700 Gt, což je 93 % vší fytobiomasy Země (Whittaker, Likens (1975) v Klimo et al. 1994)). Celková roční čistá primární produkce (PP) lesní biomasy je přibližně 90 Gt v suchém stavu ročně, což představuje asi 1,3 t na jednoho obyvatele planety. Čistá PP lesních ekosystémů (vztažená na jednotku plochy) je čtyřikrát vyšší než světový průměr a dvakrát vyšší než je průměr zemědělských půd. Je také absolutně vyšší než produkce oceánů, třebaže ty zaujímají více než 6× větší rozlohu.

Pokud jde o Českou republiku, průměrná zásoba na 1 ha lesních pozemků je 265 m3 dřeva. Nárůst celkových zásob dřeva v ČR stále pokračuje a oproti roku 1930 se údaj zvětšil na více než dvojnásobek. Česká republika tím v zásobě dřeva na 1 ha a v ročním přírůstku dřevní hmoty na 1 ha zaujímá přední místa v Evropě (Časopis INTRO 1/2016).

Společnost DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o. od svého založení až do současnosti navázala spolupráci s řadou významných firem a v současné době je výhradní zástupce pro prodej a servis v ČR a SR těchto firem:

POSCH

Na základě vlastních zkušeností navrhujeme a realizujeme dodávky technologií na výrobu palivového dříví se zaměřením na značku POSCH – světový lídr mezi stroji na výrobu palivového dříví. Mezi další nosné programy patří návrhy technologií, zpracování a dodávky energetické štěpky a výroba tepla z obnovitelných zdrojů.

MAXWALD

Od roku 2010 je společnost výhradním zástupcem společnosti MAXWALD dodávající lanová zařízení a systémy pro přibližování dříví.

HARGASSNER

Dále jsme paletu hlavní činnosti rozšířili počátkem roku 2012 o kooperaci s rakouskou společností HARGASSNER při zpracování business plánů, tvorbě projektů a vlastní realizaci výstavby kotelen.

POLYTECHNIK

Od roku 2014 jsme rozšířili spolupráci také s rakouskou společností POLYTECHNIK, a to při řešení velkých energetických projektů a kotelen.

HUMIMETER

Do portfolia našich činností zapadá též zastoupení značky HUMIMETER, přístrojů pro měření vlhkosti různých materiálů.

Skutečnost, že naše produkty jsou určeny pro náročné zákazníky nás zavazuje a motivuje k neustálému hledání způsobů, jak veškeré procesy zefektivnit a dosáhnout tak maximální produktivity práce. Chceme patřit k firmám, které v oboru dlouhodobě a úspěšně působí, a na něž se mohou naši partneři kdykoliv s důvěrou obracet o radu či pomoc,” uzavírá Jaroslav Cink.

Společnost DŘEVO - PRODUKT SV spol. s r.o. pro své zákazníky a partnery nabízí následující služby a spolupráci při řešení:

  • logistika a kompletní řešení výroby palivového dříví, spalování a zpracování dřevní hmoty,
  • business plány výstavby kotelen, spaloven, logistika, řešení, hodnocení investičních záměrů a eventuální dodávky média štěpky,
  • kvalifikované a objektivní posouzení vhodnosti projektu,
  • návrhy technologií – palivové dříví a štěpka, výroba a dodávky tepla,
  • zpracování živelných kalamit,
  • výroba dřevěných obalů a palet,
  • lesnické služby,
  • kurzy a školení – výroba palivového dříví, energie z biomasy, výroba a zpracování biomasy,
  • znalecké posudky z oblasti lesnictví, myslivosti, zemědělství a arboristiky.

Veškeré informace o společnosti DŘEVO - PRODUKT SV spol. s r.o. naleznete na internetových stránkách www.drevoprodukt.cz.

Autor: Ing. Jaroslav Cink
Foto: Archiv firmy