FAB – víc než pocit bezpečí. Co je to vlastně certifikace výrobků?

V souvislosti s pyramidou bezpečnosti, která je pomocníkem při orientaci ve škále produktů poskytujících různou úroveň zabezpečení, se budou zákazníci na obalech setkávat s barevným označením výrobků stupněm bezpečnosti.

Tomu, aby si zákazník mohl vybírat výrobek pro zajištění svého majetku na základě doporučení nebo vlastního rozhodnutí, předchází nezávislé posouzení výrobku. Toto posouzení - zkoušky - provádí akreditovaná zkušebna na základě obecně platných norem definujících úrovně vlastností - v případě FAB, a.s. odolnosti proti vloupání. Na základě provedených zkoušek může proběhnout proces certifikace výrobků, kde musí výrobce (resp. dovozce) prokázat schopnost dodržování stálosti kvality ve výrobě a zabezpečení důvěrných informací.
V roce 2000 nabyl platnosti soubor norem ČSN P ENV 1627 až 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí, který komplexně završuje postupy pro zkoušení mechanických zábranných systémů z hlediska jejich bezpečnostní úrovně a uvádí podmínky pro jejich klasifikaci do bezpečnostních tříd. Normy určují požadavky a metody zkoušení odolnosti proti násilnému vniknutí u oken, dveří a uzávěrů.
Certifikace podle normy ČSN P ENV 1627 byla také vzata jako základ nástroje zvaného pyramida bezpečnosti.
FAB, a.s. jako dominantní výrobce velkého počtu typů mechanických zábranných systémů v České republice se tomuto trendu certifikace u svých výrobků systematicky podrobuje. Tím zákazník získává velkou výhodu, jelikož výše uvedená certifikace výrobků se stává pojišťovnami požadovanou samozřejmostí. Hovoříme o snadnější orientaci v nabídce výrobků splňujících definované bezpečnostní třídy ve vazbě na úrovně pojištění.

Co nabízí FAB, a.s. jako dominantní výrobce dnešní špičkové zabezpečovací techniky?
Strategie společnosti FAB vychází ze znalosti situace na trhu a jeho potřeb v ČR a využívá i zkušeností jiných firem v rámci celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, jehož je členem.
Certifikace výrobků ve vztahu k zákazníkovi hraje velmi důležitou roli. Předchází jí však certifikace systému jakosti společnosti FAB, a.s. podle normy ČSN EN ISO 9001 a VDA 6.1 certifikační společností RW TÜV.
FAB, a.s. jako první v České republice certifikoval i výrobky dodávané v systému hlavního a generálního klíče (systém FAB VARIANT a systém 2060 B SGHK).

Co je to PYRAMIDA BEZPEČNOSTI?
Je odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou úroveň zabezpečení. Pojišťovny, které jsou členy České asociace pojišťoven, akceptují výrobky značky FAB zařazené do příslušných bezpečnostních tříd podle ČSN P ENV 1627. Ty jsou pak ve shodě se stupni zabezpečení podle PYRAMIDY BEZPEČNOSTI.
Obaly jednotlivých výrobků jsou označeny stupněm bezpečnosti a též barevně odlišeny. To vše usnadňuje rychlou orientaci pro zákazníky jak u zámečníků či v železářství, tak v obchodních řetězcích typu »Udělej si sám« (Baumax, Bauhaus, Hornbach, OBI…).

Jaké výrobky značky FAB najdeme v nejvyš-ších stupních PYRAMIDY BEZPEČNOSTI?
4. třída

  • cylindrická vložka FAB VARIANT se šestistavítkovým systémem, odolná proti vyhmatání i odvrtání, certifikována NBÚ k použití v objektech úrovně »přísně tajné«, patentově chráněný klíč,
  • cylindrická vložka 2060B se šestistavítkovým systémem, odolná proti vyhmatání a odvrtání,
  • cylindrická vložka FAB DYNAMIC 2402B – stavítkolamelový systém s vysokým počtem kombinací, odolná proti odvrtání, vyhmatání i vytržení, certifikována NBÚ k použití v objektech úrovně »přísně tajné«, antialergický klíč (bez poniklování), klíč chráněn proti neoprávněnému kopírování,
  • přídavný zámek 1577B – odolný proti hrubému násilí, vložka s vysokým počtem kombinací odolná proti vyhmatání a odvrtání, jistí dveře ve třech bodech.

3. třída

  • cylindrická vložka 2018B odolná proti vyhmatání a odvrtání,
  • bezpečnostní souprava SLS 1 opatřená stavítkolamelovým systémem zaručujícím vysoký počet kombinací, vložka chráněna proti odvrtání, vytržení a vylomení,
  • přídavné zámky 1572 B a 1575 B s vložkou odolnou proti vyhmatání a odvrtání,
  • visací zámek 1490/70 – oboustranně jištěný třmen »hardened« o průměru 12 mm, robustní těleso zámku 70 mm, vhodný pro venkovní prostředí, pohodlné ovládání – zamykatelný pouhým zatlačením třmenu do tělesa zámku.

Proč píšeme tyto řádky?
FAB, a.s. je domácí firmou s dlouholetou tradicí, která udává tón v uzamykání na českém trhu. Patří do mezinárodního koncernu ASSA ABLOY a pro trh v ČR využívá FAB, a.s. svých vlastních vývojových kapacit včetně zázemí již vytvořeného know-how v celé ASSA ABLOY.
FAB, a.s. je vedoucí silou trendu k vyšší bezpečnosti v České republice a na rozdíl od některých malých a nevýznamných výrobců a dovozců vítá nové směry certifikace včetně aktivit Certifikačního institutu České asociace pojišťoven. Vidíme v tom dokonalejší a serióznější péči o zákazníka.

Autor: Dana Petrová
Foto: Archiv firmy