Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu

V září letošního roku se konal ve Veselí nad Lužnicí požární experiment s názvem COMPFIRE. Během něho se nechala hořet dvoupodlažní administrativní budova. Při hodinovém požáru se teplota uvnitř budovy vyšplhala nad 1 000 °C a ani při tak intenzivním žáru nejevilo opláštění budovy systémem ROCKPROFIL známky necelistvosti či porušení kritérií požární odolnosti.

Samotný experiment, který měl v praxi ověřit platnost evropských požárních norem a posun ve vývoji ocelových konstrukcí, byl rozdělen do dvou fází. Nejdříve proběhl přípravný požár v 1. patře, až poté následoval hlavní test. Při něm se v uměle vytvořené administrativní budově naskládalo na podlahu v přízemí předem vypočítané množství dřevěných latí, složených do hranic jako palivo – požární zátěž. Celá budova byla protkána měřicími přístroji a senzory. Vedle ní, na dohled asi 300 diváků z celé Evropy i dalších zemí, se postavila elektronická časomíra a také display, ukazující teplotu uvnitř budovy.

Dvacet minut po zapálení nastala etapa tzv. plně rozvinutého požáru, kdy teploty stále stoupaly a výška plamenů dosahovala až 4,5 m. K dramatickému efektu za zdánlivě klidného hoření, který podtrhl rizika a nebezpečí skutečných požárů, došlo v okamžiku, kdy tlak vodní páry uvnitř jednoho z nosných sloupů přesáhl pevnost ocelové trubky (vyplněné betonem, z něhož pocházela vlhkost). Výsledkem byla exploze, kdy v horní části sloupu vznikla velká trhlina. Psychologický efekt byl výrazný. Narušený sloup však zůstal pevně stát a přenášel i nadále zatížení, aniž by se vychýlil, prohnul nebo zlomil.

Přední část budovy s oběma ventilačními okny (horní splnilo svou roli v 1. fázi testu)

Ing. Pavel Matoušek, specialista ze spolupořádající firmy ROCKWOOL okomentoval průběh testu: „Sledovali jsme stav, měření a chování vnějšího opláštění objektu – tedy kazetových stěn systému ROCKPROFIL, které jsou vyplněny minerální vlnou Airrock ND se speciální úpravou. Dodavatelem komponent plechových plášťů se stala společnost Kovové profily, která poprvé zkoušela některé z nových vnějších kazet nebo lamel řady KP FORM (šířky od 300 do 1 000 mm), obklad z kompozitních prvků (ALPOLIC/fr) a integrované panely TRIMO Invisio – vše s výplní z minerálních vláken. Kotvení plášťů na stěnové kazety se provádí přímo nebo přes profily OMEGA speciálními distančními šrouby švýcarského výrobce SFS intec, s.r.o.

Druhá fáze experimentu byla zahájena zapálením hranolů v přízemí budovy

Celkem zde bylo nainstalováno 6 různých povrchů ROCKPROFIL. Výsledná měření dopadla na výtečnou, u stěn se po celou dobu testování neobjevily známky necelistvosti anebo porušení kritérií požární odolnosti. Rozpon 7,5 m fasádního kazetového systému byl tak ověřen v praxi a prokázalo se, že odolnost těchto stěn během požáru skutečně dosahuje 60 minut. Výplň z minerální vlny odolala magické hranici 1 000 °C a zabránila rozšíření požáru mimo zkušební objekt. V reálném životě to znamená záchranu všech vytvořených hodnot a především lidských životů.

Všechny obklady na ROCKPROFILU byly po požáru téměř bez následků
Autor: Ing. Ivan Bílek
Foto: Archiv firmy