Fasáda roku 2005 - výsledky vyhlášeny

Stavby, které získaly ocenění Fasáda roku 2005, byly veřejnosti představeny a slavnostním večeru ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze 7. dubna 2006.

Kategorie NOVOSTAVBA

  • 1. cena – Bydlení u aleje – bytový dům, Praha 10 (obr. 1). Objekt zaujal porotu členitostí fasády i kvalitou provedení a vyzařující přívětivostí. Uživatelům nabízí výjimečnost a vysoký standard bydlení. Barevná kompozice zvýrazňuje v decentních odstínech okenní konstrukce a schodišťové stěny. Použitý zateplovací systém byl základem pro vyřešení technicky náročných pasáží balkónů, ustupujících podlaží a ostatních fasádních prvků.

    Specifikace použitých materiálů či systémů Baumit: Zateplovací systém Baumit s použitím minerálních desek ORSIL tl. 60 – 70 mm, včetně doplňků, silikonové barvy.

  • 2. cena - Polyfunkční dům Na okraji, Praha 6
  • 3. cena - Rezidence Charlotta Nouvelle, Praha 2 - Vinohrady

Obr. 1: Bydlení u aleje

Kategorie REKONSTRUKCE

  • 1. cena - Dům U bílého koníčka, Opava (obr. 2). Tvůrci díla respektovali historický charakter stavby a citlivě doplnili štukové prvky fasády. Barevné řešení je decentní a vystihuje architekturu objektu. Světlejší tóny plastických architektonických prvků – šambrán, říms a konsolí podtrhují logiku fasády.

    Specifikace použitých materiálů či systémů Baumit: Přednástřik, jádrová omítka, jádrová omítka lehká, lehká štuková omítka, impregnace, silikonová barva, Sanova přednástřik, Sanova omítka W, Sanova omítka štuková.

  • 2. cena - Zámek Velké Hoštice
  • 3. cena - Jezuitská kolej, Klatovy

Obr. 2: Dům U bílého koníčka

Kategorie REKONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉHO DOMU

1. cena - Objekt VŠCHT Praha, kolej Volha (obr. 3). Řešení, které autoři rekonstrukce zvolili, se nesnaží popírat původní strohou estetiku montovaného objektu, ale naopak minimálními prostředky a střídmým barevným řešením podtrhuje architektonické členění velké plochy fasády a její plasticitu. Podpořením vertikální geometrie vyvažuje převážnou horizontalitu hmotové kompozice.

Specifikace použitých materiálů či systémů Baumit: Zateplovací systém Baumit - kombinace polystyren - minerální vlna kolmé vlákno, povrchová úprava Baumit Granopor.


Obr. 3: Objekt VŠCHT Praha, kolej Volha

Zvláštní uznání mediálních partnerů

Bytové domy, Laurinova ul. Mladá Boleslav (přihlášeny do kategorie Novostavba – obr. 4). Prostorové a hmotové rozčlenění objektu je podpořeno vhodnou volbou barevného řešení zateplené fasády, která svojí estetikou zajímavě navazuje na stávající kontext starší panelové zástavby a přináší novou architektonickou kvalitu.

Specifikace použitých materiálů či systémů Baumit: Kontaktní zateplovací system EPS – F s povrchovou úpravou omítka Granopor zvláštní odstín.


Obr. 4: Bytové domy, Laurinova ul. Mladá Boleslav

Zvláštní uznání ředitele společnosti Baumit

Residence Classic-Dům seniorů Průhonice (přihlášena do kategorie Novostavba – obr. 5). Zajímavě členitý objekt pro seniory ve velmi atraktivní oblasti Průhonic kombinuje ve fasádě tradiční zdivo s obkladem z cihelných pásků Wienerberger. Pro zateplení je použit zateplovací systém Baumit s tloušťkou izolantu 100 a 50 mm.

Specifikace použitých materiálů či systémů Baumit: Kontaktní zateplovací systém Baumit + jádrové omítky Baumit, strukturální omítka Baumit, cihelné pásky, mozaika Baumit.


Obr. 5: Residence Classic-Dům seniorů Průhonice

Do soutěže bylo přihlášeno 108 staveb, 10 bylo z hodnocení vyřazeno pro nesplnění podmínek soutěže. Porota soutěže Fasáda roku 2005 rozhodovala ve složení: Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., Fakulta architektury ČVUT v Praze, ČSSI, předseda poroty, Ing. Ladislav Brett, ČKAIT, Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš, Obec architektů, Mgr. Antonín Gottwald, Springer Media CZ, Ing. arch. Marcela Bílková, autorizovaný architekt, Ing. Jitka Linhová, Jaga Media, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, ERA group.

Vítěz internetového hlasování „www-open"

Letos poprvé mohla hlasovat v rámci soutěže „Fasáda roku" i široká veřejnost. Všechny přihlášené práce jsou zveřejněny na www.fasadaroku.cz a každý uživatel internetu mohl do 24. března 2006 poslat hlas „své" nejoblíbenější stavbě. Nejvíce hlasů získal zrekonstruovaný Hrádek u Varnsdorfu (obr. 6).


Obr. 6: Hrádek u Varnsdorfu

„Vítězný" Hrádek se nachází na státní hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo na kopci v západní části Lužických hor nad řekou Mandavou. Stavba vznikla v roce 1904 a svému znovuobnovení vděčí Nadačnímu fondu Hrádek - Burgsberg. Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách: V první etapě byla obnovena věž, zbývající část stavby je zakonzervována a jsou vybudovány inženýrské sítě. V interiéru celé věže je instalována trvalá výstava map, fotografií a dalších exponátů vztahujících se k Hrádku samému i k jeho širokému okolí. Méně pohyblivým návštěvníkům jsou výhledy z rozhledny zprostředkovány pomocí pohyblivých kamer instalovaných na věži a videoprojekce v bezbariérově přístupných prostorách domu. Ve druhé etapě dojde na zprovoznění restaurace a na terénní a sadové úpravy.

Hlasující měli v rámci anonymního hlasování i možnost zúčastnit se soutěže a odpovědět na danou otázku. 30 úspěšných zúčastněných získalo USB Flash disk.

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy