Fasádní odkouření – moderní systém odvodu spalin

Firma REGULUS rozšířila svůj bohatý sortiment odkouření kotlů o nový systém fasádního odkouření kondenzačních kotlů. Fasádní souosé odkouření s vnější leštěnou nerezovou trubku a vnitřní plastovou trubkou je moderní systém odvodu spalin s velkým sortimentem trubek, tvarovek a upevňovacích prvků.

Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje výborné hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení. Hrdlové spoje spalinových trubek jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují vynikající těsnost, pevnost a dlouhodobou pružnost spoje. Vnější nerezové trubky jsou těsněny na kužel. Rychlá montáž a snadná revize umožňuje montážním firmám vysokou produktivitu práce. Základní systém odkouření je ve velikosti DN 80/125, který máme běžně skladem.

Použití odkouření

Fasádní souosé odkouření se používá:

  • Pro odvod spalin od nízkoteplotních a kondenzačních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120 °C.
  • Pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty.
  • Pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva a kapalná paliva (LTO s obsahem síry menším než 0,2%, kerosin).
  • Pro novou výstavbu i rekonstrukce stávajících domů.
  • Není určeno pro spalinové cesty, ve kterých může dojít k vyhoření sazí.

Materiálové složení

Systém obsahuje plastové spalinové trubky a tvarovky, těsnění, vnější trubky, tvarovky a kotvící prvky.

Plastové spalinové trubky a tvarovky

Surovinou pro výrobu je polypropylén homopolymer (PPH). Je to termoplastická vysokomolekulární hmota vyznačující se vynikající chemickou odolností vůči kyselinám (kromě oxidačních kyselin), zásadám a slabým rozpouštědlům. Povrch není rozpustný a nebobtná, proto je lepení velmi obtížné, je však velmi dobře svařitelný. PPH má velmi dobrou odolnost proti stárnutí a proto mají prvky systému dlouhou životnost. Odolává povětrnostním vlivům i mikroorganizmům, není však odolný UV záření. Má velmi malou tepelnou roztažnost, proto nedochází během provozu k znatelnému vychlazení spalin, jako je tomu např. u nerezu. Po zahřátí i ochlazení si zachovává své vlastnosti. Má dobré elektroizolační vlastnosti, nulovou nasákavost kondenzátu a vysokou tepelnou odolnost (krátkodobě až 140 °C).

Odvod spalin po fasádě s použitím patního kolena
Odvod spalin po fasádě s použitím patního kolena s přisáváním spalovacího vzduchu
1 – Koncovka ø 80/125 -PPH- A/Inox
2 – Komínek ø 80/125 bez koncovky -PPH- A/Inox
3 – Sponka ø 80/125 pro zpěvnění spoje
4 – Koleno ø 80/125, 45°, PPH-A/Inox
5 – Držák trubky ø 80/125 PPH-A/Inox
6 – Prodloužení ø 80/125, l=250, PPH-A/Inox
7 – Prodloužení ø 80/125, l=500, PPH-A/Inox
8 – Prodloužení ø 80/125, l=1000, PPH-A/Inox
9 – T kus ø 80/125 s kontrolním otvorem, PPH-A/Inox
10 – Držák na zeď vč.kolena ø 80/125 s přisáváním – PPH-A/Inox
11 – Prodloužení ø 80/125, l= 400, PPH-A/Inox stěnová průchodka

Těsnění

Břitové těsnící kroužky, O-kroužky a jiné těsnící prvky systému jsou vyrobeny z EPDM a jsou již z výroby vloženy ve všech trubkách a tvarovkách. Jedná se o velmi kvalitní eleastomer s dlouhodobou odolností proti působení kondenzátu, vysokým teplotám (krátkodobě až 150 °C), kyselinám a chemikáliím. EPDM má špatnou odolnost vůči ropným látkám.

Vnější trubky, tvarovky a kotvící prvky

Jsou vyrobeny z vysoce leštěné konstrukční legované nerez oceli, číslo materiálu 1.4301 (označení dle EN ISO X5CrNi 18-10, dle ČSN 17240). Tato austenitická chrómniklová nerezová ocel má velice dobrou svařitelnost, tažnost, leštitelnost, odolnost proti opotřebení, dobrou recyklovatelnost a teplotní odolnost až do 300 °C. Ocel je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, slabým organickým i anorganickým kyselinám.

Odvod spalin po fasádě s použitím souosého kolena
Odvod spalin po fasádě s použitím souosého kolena a přisáváním spalovacího vzduchu komínkem
1 – Koncovka ø 80/125 -PPH- A/Inox
2 – Komínek ø 80/125 bez koncovky -PPH- A/Inox
5 – Držák trubky ø 80/125 PPH-A/Inox
6 – Prodloužení ø 80/125, l= 250, PPH-A/Inox
7 – Prodloužení ø 80/125, l= 500, PPH-A/Inox
8 – Prodloužení ø 80/125, l=1000, PPH-A/Inox
11 – Prodloužení ø 80/125, l= 400, PPH-A/Inox stěnová průchodka
12 – Koleno ø 80/125, 90°, PPH-A/Inox

Označování prvků systému

Všechny komínové díly systému jsou schváleny podle ČSN EN 1443, která stanovuje všeobecné požadavky a základní funkční podmínky pro komíny a označovány dle ČSN EN 14471, jejímž předmětem je posuzování vlastností systémových komínů s plastovými vložkami. Tvarovky jsou zpravidla označovány potiskem situovaným do řádku se všemi požadovanými údaji.

Celý systém a všechny jeho prvky jsou certifikovány a mají přidělen symbol označení CE, který odpovídá směrnici 93/68/EC. Tento symbol je spolu s číslem certifikátu 0036 CPD 9165 001 umístěn na jednotlivých komponentech formou nálepky.

Autor: Ing. Aleš Fridrich
Foto: Archiv firmy