FINROOM člení interiéry dle vašich přání

Desková stavebnice FINROOM je variabilní systém, určený pro úpravy interiérů, budo budování příčkvých systémů pro členění rozsáhlých prostorů např. při výstavbě kanceláří, půdních vestaveb nebo bytových jader. Díky možnosti snadné montáže a opětovného rozebrání je FINROOM vhodný i pro realizaci výstavních stánků a expozic. V sestavě spojovacích prvků jsou i kotvicí prvky pro připojení stavebnice do stávající podlahy či stěny. Soubor těchto prvků zajišťuje svou konstrukcí dostatečnou pevnost celé sestavy. Stavebnici je možné dále doplnit běžně vyráběnými komponenty (okna, dveře, vestavné skříně, apod.) i běžně dodávanými elektrospotřebiči.

Co je desková stavebnice FINROOM?

Jedná se o soubor deskových modulů, které jsou vyrobeny z běžně používaných deskových materiálů, např. laminovaných dřevotřískových desek LTD a desek MDF a dalších materiálů, které jsou různě povrchově upraveny, a to dýhováním, laminováním i jinými běžnými postupy. Z těchto materiálů je vyráběna řada deskových modulů, jejichž vhodnou skladbou je možné vytvářet různé sestavy, které poskytují rozsáhlou škálu možností použití. Pro spojování jednotlivých modulů je k dispozici příslušný sortiment spojovacích prvků, které umožňují realizaci všech požadovaných konstrukcí.

Jaké jsou výhody stavebnice FINROOM?

Stavebnice FINROOM poskytuje možnosti, jejichž realizace jinými systémy je téměř nebo zcela nemožná. Například realizace příčky stavebnicí FINROOM znamená získat příčku s konečnou povrchovou úpravou, příčku, v jejíž dutině lze realizovat veškeré instalace, nebo kterou lze vyplnit izolačními materiály; příčku, kterou lze kdykoli znovu rozebrat a sestavit jiným způsobem nebo na jiném místě, doplnit nebo zaměnit dalšími moduly s jinou povrchovou úpravou a tak zásadně změnit design prostoru s minimálními náklady; příčku, jejíž montáž i demontáž je možné realizovat ve velice krátkém čase a bez problémů běžných při klasických stavebních úpravách. Realizace rekonstrukce např. bytového jádra stavebnicí FINROOM poskytuje kutilům možnost minimalizovat náklady a rekonstruovat jádro převážně vlastními silami, pouze ve spolupráci s instalačními firmami. A realizace výstavního stánku? I tady se projeví výhody stavebnice FINROOM. Stánek lze realizovat na základě prostorových dispozic a požadavků vystavovatele prakticky bez omezení, při volbě rozměrově vhodných modulů lze jeho dopravu zajistit bez nároků na velké dopravní prostředky, jeho vzhled lze doplněním dalších modulů nebo jejich záměnou od výstavy k výstavě bezproblémově měnit, v mezidobí má stavebnice minimální nároky na skladovací prostor.


Jaké designové možnosti poskytuje stavebnice FINROOM?

Designové možnosti stavebnice FINROOM jsou dány možnostmi materiálů, které jsou pro výrobu modulů použity. A škála těchto materiálů je opravdu široká. Jedná se o pestrou paletu barev a povrchů, které imitují různé druhy dřev. Jako nadstandardní variantu povrchu lze použít moduly stavebnice s látkovým potahem, pro řešení luxusních interiérů. Neobvyklou vlastností stavebnice FINROOM je možnost použití modulů různé tloušťky a jejich spojením dosáhnout i plastických efektů v rámci řešeného interiéru.

Jaké jsou konstrukční vlastnosti stavebnice FINROOM?

Konstrukční vlastnosti stavebnice FINROOM jsou dané především vlastnostmi materiálů použitých pro výrobu komponentů stavebnice. Pro modulové desky je stanovena minimální tloušťka 18 mm, která umožňuje řešit konečné sestavy jako samonosné, bez nutnosti vnitřní podpůrné konstrukce. Modulové desky jsou vyráběny v rastru 150 mm (150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1800, 2400 mm). Spojovací prvky jsou vyrobeny z povrchově upraveného ocelového plechu o síle 1,5 mm. V sestavě spojovacích prvků jsou i kotvící prvky pro připojení stavebnice do stávající podlahy či stěny. Soubor těchto prvků zajišťuje svou konstrukcí dostatečnou pevnost celé sestavy. Veškeré komponenty tedy zajišťují svými vlastnostmi stavebnici použití shodné s klasickými stavebními systémy, při zachování všech výhod montovaného systému.

Jaká prostředí jsou vhodná pro použití stavebnice FINROOM?

Prostředí vhodné pro použití stavebnice FINROOM odpovídá použitým materiálům. Nejčastější použití je v prostředí běžných interiérů, což je dáno vlastnostmi standardně používaných materiálů LTD a MDF, nicméně pří použití povrchově upravených vodovzdorných překližek je možné použít stavebnici i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Protipožární odolnost opět odpovídá použitým materiálům.

Jak použít stavebnici FINROOM?

Použití stavebnice FINROOM je, díky její konstrukci, velice jednoduché. Z široké škály modulů, která je k dispozici, lze vybrat vhodnou sestavu pro požadované řešení a tu následně realizovat použitím standardních spojovacích prvků, které jsou součást stavebnice. K realizaci nejsou nutné žádné speciální nástroje, pouze běžné nářadí.

Autor:
Foto: Archiv firmy