Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Firemní den Knauf přilákal nové návštěvníky - 10 let s Knaufem

V deštivém dni ve čtvrtek 13. září 2001 uspořádala firma KNAUF, největší dodavatel sádrokartonů, suchých maltových směsí a stavební chemie v České republice, v areálu maltárny v Praze 9 - Kbelích 2. prezentační firemní den. Zároveň tím oslavila 10 let své působnosti na českém trhu. Akce byla spojena s odbornými přednáškami, ale i praktickými ukázkami, kde si návštěvníci z řad odborníků mohli sami vyzkoušet některé pracovní postupy.

  Je tomu již skutečně 10 let, co firma Knauf vstoupila na český trh a vybudovala si zde vedoucí postavení nejen v oblasti materiálů pro suchou výstavbu, ale i v šíři sortimentu dalších stavebních materiálů a systémů. Bylo to také díky zákazníkům, jichž si firma Knauf až příznačně velmi váží a pro jejich informovanost spojenou s příjemnými společenskými zážitky dělá na obvyklé české poměry obdivuhodně mnoho.
   Pořadatelé počítali prozíravě i s nepřízní počasí a měli pro poutavý program v záloze jak variantu »na volné venkovní ploše« tak variantu uvnitř v kryté skladové hale. Druhá varianta se dík častému dešti nakonec uplatnila, a tak se centrem všeho dění, včetně praktických ukázek i přednášek, stala velká skladovací hala s připravenými otopnými tělesy v pohotovosti. Celý program byl kamerami přenášen na obrovské plátno a mohl být sledován odkudkoliv z haly. Tato služba přišla velice vhod těm, kteří nestačili zaujmout vhodné místo poblíž sledovaného dění nebo se chtěli zaměřit na jeho detaily. Pořadatel taktéž po zkušenostech z podobných akcí v minulosti počítal s tím, že každý účastník stráví v areálu maltárny několik hodin, a pamatoval na bezplatné občerstvení. A co bylo na 2. firemním dnu Knauf k vidění?

Praktické ukázky: kvalitně a rychle
   V prvé řadě to byly již zmíněné praktické ukázky, které si získaly velký zájem návštěvníků, většinou z řad techniků, zedníků a dalších řemeslníků. Na vlastní oči jsme se o tom přesvědčili během naší asi hodinové návštěvy při ukázce lití samonivelační anhydritové podlahy včetně zkoušky tekutosti licí suspenze pomocí kalibrovaného pohárku. Početný shluk zvědavých lidí v blízkosti předváděcího místa i mnoho lidí pozorujících promítací plátno bylo živým důkazem, že praktická ukázka vedená zkušeným technikem je nenahraditelná. Aby mohl s litím podlah začít sám, víc zručný řemeslník v oboru často ani nepotřebuje. Toto tvrzení ostatně platí pro systémy Knauf obecně. Věnovat maximum úsilí do vývoje, aby pak práce na stavbě probíhaly snadno, rychle a s vysokou přesností; to je součástí úspěšné firemní filosofie Knauf.
   Návštěvníci firemního dne mohli shlédnout i řadu jiných ukázek. Například pokládku dutinové podlahy Knauf Integral, standardní předvedení pokládky suché podlahy na podsyp, ohýbání sádrokartonových desek, montáž děrovaných desek, práci s dekorativními šlechtěnými omítkami Kbelorit a vápennou stěrkou Superpiko. Dále to byly ukázky práce při ochraně konstrukcí ve vlhkém prostředí a při povrchové úpravě koupelen (Flächendicht + Flächendichtband, cementová lepidla, disperzní lepidla, spárovací hmoty, Fugen-Elast). Nově byly představeny pastózní probarvené šlechtěné omítky a Marmorit - benátské štuky bella pica.

Lepší než vloni
   I tak by se dal charakterizovat letošní jubilejní firemní den. Soudě podle letmého »průzkumu« mezi návštěvníky by se jich nemálo pod tento výrok podepsalo. Zásluhu na tom má v neposlední řadě pořadateli skvěle připravená série přednášek, které uváděly anebo vhodně doplňovaly zmíněné praktické ukázky. Za povšimnutí stojí vysoká odborná úroveň přednášejících, která bezesporu přispěla k posílení důvěry mezi firmou Knauf a jejími zákazníky. Přitažlivým počinem firemního dne byla také výstavka omítací a dopravní techniky a exkurze maltárnou.
   Nabitý odborný program vytlačil část zábavných a společenských akcí, které Knauf pro své hosty často na svých akcích pro zpestření připravuje, a jak se ukázalo, nebylo to tentokrát na závadu. Zkušený pořadatelský tým odhadl, že řada návštěvníků bude vážit dlouhou cestu do Prahy především kvůli informacím a zkušenostem a ráda přitom spojí cestu s prohlídkou stavebního veletrhu For Arch, který souběžně probíhal v nedalekých Letňanech.
   Na závěr uveďme některá statistická data. 2. firemního dne Knauf se zúčastnilo ca 1200 odborných návštěvníků, kteří se seznámili s podstatnou částí sortimentu firmy Knauf prodávaného v české distribuční síti a mohli si práci s těmito materiály prohlédnout nebo prakticky vyzkoušet. 
Autor:
Foto: Archiv firmy