Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Forum Karlín aneb koncert před koncertem...

V polovině června letošního roku přivítal nový multifunkční sál v útrobách moderní osmipodlažní administrativní budovy FORUM KARLÍN první návštěvníky, kteří přišli na vydatnou porci hutného rocku. Elektronický industriální rock, který nadšenému publiku nekompromisně naservírovala světově proslulá americká skupina Nine Inch Nails,korespondoval naprosto přesně s duchem moderní industriální novostavby.

Většina z přítomných fanoušků však netušila, že ještě před samotným rockovým koncertem proběhl v sále s kapacitou 3000 diváků koncert zcela jiný. Koncert zručných rukou a řemeslného umu. Koncert tuzemské parketářské skupiny ze společnosti Dřevovýroba Podzimek s.r.o. z Třeště u Jihlavy. Při sledování jejich pracovního nasazení, zaujetí pro detail i celek i sladění celého pracovního „orchestru” při pokládce dřevěné podlahy na ploše více než 2000 m2 si i nezaujatý divák mohl jen povzdechnout, jaká to škoda, že toto představení je skryto před zraky veřejnosti.

Koncert tuzemské parketářské skupiny ze společnosti Dřevovýroba Podzimek s.r.o.

Tak jako špičková hudební skupina potřebuje pro svůj výkon dokonalé nástroje a výkonnou aparaturu, tak se profesionální řemeslníci neobejdou bez kvalitního nářadí a stavebního materiálu. Jen symbióza řemeslné zručnosti a zkušenosti spolu se správným výběrem výrobků pro provádění pokládky podlahy jsou zárukou perfektního výsledku v požadované kvalitě a čase.

  • Název objektu: Forum Karlín, Praha,
  • Investor: North-Line a.s.,
  • Architekt: Atelier 8000 s.r.o., Ricardo Bofill a AED project,
  • Projekt managment: Karlín Group, s.r.o.,
  • Generální dodavatel stavby: Průmstav, a.s.,
  • Dodavatel parketářských prací: Dřevovýroba Podzimek s.r.o., Třešť,
  • Dodavatel stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha,
  • Produkty stavební chemie: UZIN NC 182 NEU, UZIN PE 480, UZIN PE 414 Turbo, UZIN Multimoll Softsonic, UZIN MK 92S,
  • Parketový olej: PALLMANN MAGIC OIL 2K ERGO, (tmel Pallmann Allkitt).

Jak koncert pod její taktovkou probíhal a jaké hudební nástroje při své práci použila?

Parketáři začali svůj pracovní part pěkně zostra zbroušením betonového potěru, který bylo nutno vyrovnat pro budoucí pokládku dubových prken s napojením na systém pero/drážka, v některých případech i přes dva metry dlouhých. Případné lokální vysprávky podkladu byly provedeny rychle tvrdnoucí cementovou vyrovnávací hmotou UZIN NC 182 NEU. Následovalo celoplošné vysátí a napenetrování podkladu dvousložkovou epoxidovou penetrací UZIN PE 480, která především napomohla k uzavření zvýšené zbytkové vlhkosti v podkladu a umožnila rychlý postup následných prací. (Na galeriích byla použita penetrace na bázi polyuretanu, a to jednosložková rychlá reaktivní penetrace UZIN PE 414 Turbo). S ohledem na projektovaný účel multifunkčního sálu nebyla dřevená prkna lepena přímo na napenetrovaný podklad, ale do konstrukce byla ještě vložena speciální izolační podložka UZIN MULTIMOLL SOFTSONIC o tloušťce 3 mm, která výrazně tlumí kročejový a prostorový hluk. (Konstrukce podlahy spolu s instalovanými speciálními obvodovými absorpčními panely přispívá k dokonalé akustice celého prostoru). Podložka, stejně jako dřevěná prkna, byla nalepena dvousložkovým lepidlem na bázi polyuretanu UZIN MK 92S. Toto mezi parketáři velmi oblíbené parketové lepidlo, které v sobě neobsahuje rozpouštědlo ani vodu, s tvrdým, smykově pevným lepidlovým hřebínkem umožňuje v ideálním případě broušení nalepených parket již po šesti hodinách. A jak bylo zmíněno výše, faktor času byl vedle výsledné kvality pokládky přísně sledovaným parametrem.

Dominovaly tóny brusek LÄGLER

Po krátké přestávce zazněly prostorem charakteristické řezavé tóny válcových parketových brusek, doplněné bzučivou melodií brusek na okraje. Finále bylo završeno jemným pobrukováním parketové brusky s třemi brusnými kotouči. Nahlédnutím do „notového” zápisu jsme se dozvěděli, že na základní hrubé broušení byla použita válcová bruska ELF, okraje byly zbroušeny bruskou FLIP a závěrečné jemné broušení bylo provedeno parketovou bruskou TRIO, všechny z dílny největšího výrobce parketových brusek na světě LÄGLER. Díky minimálním výškovým přesahům mezi jednotlivými prkny mohlo být započato broušení brusivem hrubosti 60', po kterém následovalo celoplošné vytmelení spár výrobkem PALLMANN ALLKITT smíchaným s jemným brusným prachem do konzistentní bezhrudkovité špachtlovací kaše. Finálním broušením bruskou TRIO a brusivem hrubosti 80' dosáhli mistři svých nástrojů optimální povrchové úpravy pro následné olejování.

Parketáři „odehráli” svůj závěrečný výstup hrdě ve stoje

Řemeslný koncert gradoval do svého finále. Díky aplikaci dvousložkového parketového oleje PALLMANN MAGIC OIL 2K ERGO nemuseli parketáři „odehrát” svůj závěrečný výstup v tradičním podřepu, či na kolenou, ale hrdě ve stoje. Přívlastek ERGO prozrazuje, že se jedná o výrobek s ergonomickým zpracováním, tedy s aplikací s minimálním fyzickým zatížením. U tohoto výrobku se můžeme na chvilku zastavit. Jedná se o oxidativně schnoucí dvousložkovou kombinaci přírodních olejů a vosků. Vytváří prodyšný a polopropustný povrch s otevřenými póry dřeva. Díky tomu, že se na rozdíl od tradičních parketových olejů nanáší ve stoje pomocí speciálního aplikátoru s gumovou stěrkou na pohyblivém kloubu a většinou pouze v jedné vrstvě (přičemž spotřeba se pohybuje v rozmezí 40–60 ml/m2), značně urychluje nejenom vlastní olejování podlahy, ale jak už zmíněno výše, výrazně ulehčuje práci.Tento způsob aplikace je vhodný především na velkých plochách, tak jako tomu bylo v našem případě.

Po cca 20 minutách od nanesení parketového oleje byla plocha rozpadována jednokotoučovým strojem s červeným padem a následně padem bílým. Výsledkem byla impregnovaná podlaha příjemného sametově matného vzhledu se zvýrazněnou kresbou dubových prken. Pokládka olejované prkenné podlahy byla provedena i na galeriích prvního a druhého podlaží, čímž celková plocha dřevěné podlahy dosáhla ca 2 500 m2. Neodmyslitelnou součástí prostoru jsou foyer na každém patře, občerstvovací bary a sociální zázemí.

Závěr

Pražský Karlín, dříve spíše známý jako průmyslová a dělnická čtvrť, získal důstojný kulturní stánek, který si co do velikosti nezadá s pražskou Lucernou na Václavském náměstí. Přejme mu proto, aby se časem mohl pyšnit stejně slavnou historií. Řemeslný i rockový koncert byly více než slibným začátkem.

Autor: Ing. Vladimír Kouba
Foto: Archiv firmy