Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Fotovoltaická střešní krytina TEGOSOLAR

Fotovoltaika je jeden z ekologických zdrojů získání energie pro provoz výrobního zařízení nebo vlastní nemovitosti. V posledních letech vlivem realizací velkých fotovoltaických elektráren na zemědělsky využitelných plochách nemá pochopitelně fotovoltaika u veřejnosti dobrý zvuk.

Její popularitě nepřispívá ani neprůhlednost vlastnických vztahů k těmto zařízením ani „státní podpora”, která se ve svých důsledcích ekonomicky dotýká každého z nás na našem vyúčtování za elektřinu.

Ostrovní zapojení fotovoltaického systému

Řešením výše uvedeného může být vlastní výroba elektrické energie nezávislá na distribuční síti – systém nepřipojený na síť, který je schopen vyrábět energii v okamžicích, které klimatické podmínky umožňují a tu samou energii využívat v době, kdy jí provoz objektu vyžaduje. Toto nezávislé provedení je možné prostřednictvím tzv. ostrovního zapojení fotovoltaického systému. Generátory výroby elektrické energie jsou napojeny na akumulátory, které vyrobenou elektřinu uschovají do okamžiku její spotřeby.

Fotovoltaický systém TEGOSOLAR

Jednou z alternativ využití slunečního záření k výrobě elektrické energie je fotovoltaická střešní krytina TEGOSOLAR, kterou na český trh dodává společnost TEGOLA.

Fotovoltaický systém TEGOSOLAR je založen na tzv. amorfním křemíku. Vlastní fotovoltaická vrstva je velmi tenká. Tato je nalaminována na nosnou část sendviče – desky ze speciálně tvrzeného asfaltu se dvěma výztužnými nosnými vložkami ze skelného vlákna. Nosná část zajišťuje bezpečný odtok vody z povrchu střechy a plní tedy současně funkci střešní krytiny.

Amorfní křemík, ze kterého je tento systém vyroben, má v porovnání s krystalickými křemíky větší účinnost při srovnatelném instalovaném výkonu. To je dáno vlastnostmi amorfního křemíku, který umí zpracovat a využít širší spektrum vlnových délek slunečního záření. V praxi to znamená, že fotovoltaický systém má větší výkon zejména během zhoršených klimatických podmínek. Amorfní křemík umí zpracovávat i tzv. difuzní (odražené) záření. Zařízení vyrábí větší množství elektrické energie při zatažené obloze.

Jedna z prvních instalací TEGOSOLAR v České republice
Realizace na ploché střeše
TEGOSOLAR zakomponovaný v přírodě

Další výhodou tohoto systému je fakt, že díky malé odrazivosti povrchu není amorfní křemík tak choulostivý na ideální směr instalace jak je tomu u klasických krystalických panelů. Odchýlení od ideální orientace má menší vliv na účinnost systému.

Na výkon má vliv i povrchová teplota panelu. Při teplotách okolo 80 °C dochází u klasických krystalických panelů k masivní ztrátě výkonu. U amorfního křemíku se úbytek výkonu při této teplotě pohybuje pouze v řádu několika procent. Moduly fungují i při částečném zastínění (stín od stromů, stožárů, komínových těles atd.).

Vlastnosti a výhody

Ze stavebního pohledu patří mezi nesporné výhody to, že TEGOSOLAR plní současně funkce střešní krytiny. Ve sklonech povrchů střechy nad 20° se moduly mechanicky kotví ocelovými hřebíky přímo do bednění (desky OSB nebo prkna). Ve sklonech pod 20° se moduly natavují do podkladního asfaltového hydroizolačního pásu. V těchto místech, kde je fotovoltaika nainstalována, odpadají náklady na pořízení střešní krytiny.

TEGOSOLAR má velmi nízkou hmotnost (12 kg/m2), což často může mít vliv na statiku objektu. Kromě vlastní nízké hmotnosti je nutno počítat i s úsporou celkové hmotnosti střechy tím, že pod fotovoltaikou již není další střešní krytina. Velmi zajímavým údajem se jeví i jeho celková tloušťka - pouhých 6 mm.

Díky tomu, že TEGOSOLAR je integrován přímo na bednění, odpadá nutnost problematického řešení prostupů podpěrné konstrukce střešním pláštěm. TEGOSOLAR žádné podpěrné konstrukce nevyžaduje. Vedení solárních kabelů je zakryté (nejsou vystaveny účinkům UV záření). I zde tudíž odpadají problematické prostupy střešní krytinou.

Tím, že je systém TEGOSOLAR integrován do střechy, není namáhán účinky větru (sání, tlak větru apod.). Díky úpravě povrchu je systém takřka bezúdržbový. Povrch je krytý vrstvou materiálu TEFZEL, který zabezpečuje jeho samočistící vlastnosti.

Panely nepůsobí rušivě v kontextu stavby
Fotovoltaika je ohleduplná k charakteru stavby

Moduly neobsahují žádné skleněné části, a tudíž jsou bez problémů pochůzné. Celý systém je díky integraci do střešního pláště velmi nenápadný a finální výsledek je esteticky zajímavý.

Společnost TEGOLA v současné době připravuje do distribuce technologické zařízení obsahující měnič napětí, napěťové ochrany i akumulátory pro zřízení ostrovních systémů malých střešních a fasádních elektráren o instalovaném výkonu od 2 do 6 kWp s akumulátory o kapacitě 5 a 10 kWh.

Estetické vlastnosti tohoto systému posuďte sami z přiložené fotodokumentace.

Společnost TEGOLA BOHEMIA má ve svém portfoliu několik skupin výrobků určených pro různé druhy staveb. V případě zájmu kontaktujte naše obchodní zástupce na stránkách www.tegola.cz.

Autor: Ing. Ivo Ušák
Foto: Archiv firmy