GasNet apeluje na stavebníky: Nechte si vytyčit plynovody. Počet jejich poškození při stavebních pracích roste

V první polovině letošního roku došlo během stavební sezóny k 252 případům narušení plynárenských zařízení. V důsledku toho bylo od plynu odstaveno celkem 2 066 odběratelů. Celkově škody dosahují milionů korun. Jsou však zcela zbytečné. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, apeluje na všechny stavebníky, aby si před zahájením prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.

V letošním první pololetí došlo k 252 případům narušení plynárenských zařízení. Jedná se o dvacetiprocentní meziroční nárůst, protože v loňském roce za stejné období zaznamenali plynaři společnosti GasNet 210 takových případů. Celkově bylo z důvodu těchto škod odstaveno od plynu 2 066 zákazníků (loni v prvním pololetí 1 099).

Scénář takových událostí se víceméně stále opakuje. Před výkopovými a zemními pracemi nedojde k vytyčení sítě a stavebníci při kopání naruší lžící rypadla plynovodní potrubí. Příkladem může být nedávná oprava chodníku v Masarykově ulici v Kutné Hoře.

Při neodborném provádění stavebních prací došlo na této stavbě k poškození nízkotlakého plynovodu. Na místo byli okamžitě vysláni pracovníci naší pohotovosti, kteří konstatovali únik plynu. Rychle zajistili bezpečnost na místě a zahájili opravu poškozené části potrubí,“ popisuje situaci Jakub Neterda, vedoucí regionální oblasti Čechy 3 skupiny GasNet.

Právě zmíněné škody nastaly zcela zbytečně. Vytyčení plynovodů a přesnou informaci, kudy plynovody vedou, nabízí skupina GasNet stavebníkům zdarma.

Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě nebo provádějí práce neodborným postupem, a tím způsobí únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme,“ říká Petr Koutný, ředitel provozu a údržby sítí společnosti GasNet

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je zásadní souhlas GasNetu s provedením této stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje Petr Koutný.

Vytyčení lze objednat on-line a je zdarma

Vydání stanoviska a vytyčení plynovodů provádí GasNet zdarma. Stavebníci a odborná veřejnost najdou vše potřebné pro bezpečné provedení prací na webu společnosti GasNet (www.gasnet.cz) v sekci Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska mohou zájemci získat informaci o poloze plynovodů a souhlas se stavební činností. Lze si tedy jednoduše objednat jak samotné vytyčení, tak i následnou kontrolu stavby.

Navíc letos společnost GasNet připravila pro stavebníky užitečnou novinku. Pro zjednodušení objednání vytyčení jsou nyní Stanoviska vyjadřující souhlas se stavební činností vybavena QR kódem. Ten přímo navede žadatele na portál Distribuce plynu online a celý proces se značně zrychlí.

Stavebníci, vyhněte se zbytečným pokutám!

Za prvních šest měsíců došlo oproti roku 2020 k nárůstu těchto případů o dvacet procent. I nadále proto apelujeme na stavebníky a firmy, aby podobným situacím předcházeli. Z narušení vyplývají nejen materiální škody, ale také dochází k ohrožení zdraví. Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Petr Koutný a dodává: „Každý stavebník si musí uvědomit, že bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti vůbec zahájeny.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv společnosti GasNet