Hala roku JUNIOR

V rámci Dne otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT dne 21. ledna 2011 se konal čtvrtý ročník studentské soutěže Hala roku JUNIOR. Soutěž byla určena dvou a tříčlenným týmům studentů středních škol z ČR.

První tři místa v každé kategorii byla odměněna finančními částkami (10 000 Kč za 1. místo, 6 000 Kč za 2. místo a 3 000 Kč za 3. místo).

Zatěžovací zkoušky

Všechny přihlášené modely musely splňovat geometrické podmínky volného vnitřního prostoru (dle zadání) a musely být vyrobeny ze specifikovaných materiálů. Maximální hmotnost kompletní konstrukce mohla dosáhnout 200 g. Do celkové tíhy modelu se započítávalo i kotvení či základová konstrukce.

Modely byly postupně zatíženy spojitým rovnoměrným zatížením a následně zatížením osamělým břemenem uprostřed rozpětí. Délka zastřešeného prostoru byla v rozmezí 1200 až 1600 mm.

Nejdelší a nejefektivnější modely

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie: Kategorie A – předem připravené modely. Soutěžilo se o nejdelší model, tj. o model s největším rozpětím při dané váze 200 g ze zadaného materiálu (dřevo, dřevěné špejle, provázek, lepidlo). Podmínkou vítězství bylo postavit model s největším rozpětím, který by přenesl spojité zatížení po celé svojí délce.

Výsledky kategorie A
Pořadí ŠkolaSoutěžícíTíha (g)Nahlášená délka (cm)Délka (cm)
1. místoSPŠ stavební PlzeňHelena Cuřínová, Michal Dolejš192,2222220
2. místoGymnázium a SOŠ ekonom. SedlčanyVojtěch Jelen, Petr Doubrava, Petr Svoboda198,2200192
3. místoSPŠ stavební, Hradec KrálovéFilip Dostál, Ondřej Chaloupka, Pavel Štěpnička199,0163156

Kategorie B – modely zhotovené v průběhu soutěže. Soutěžilo se o nejefektivnější model, tj. o model vykazující nejlepší poměr mezi celkovou únosností a vlastní tíhou. Úkolem studentů bylo postavit konstrukci haly daných geometrických parametrů v budově ČVUT v den soutěže v čase od 8.30 do 10.30. Materiálem byl třívrstvý karton a tavné lepidlo s elektrickou lepicí pistolí.

Výsledky kategorie B
PořadíŠkolaSoutěžícíTíha (g)Zatížení (kg)Egektivita (-)
1. místoSPŠ strojní a stavební, TáborČmelík Matouš, Zadražil Karel, Kotouček Filip383,534,289,1
2. místoSPŠ stavební Dušní, PrahaTomáš Fait, Štěpán Liederhaus362,319,353,3
3. místoSPŠ stavební PlzeňOndřej Macháček, Aleš Křepel301,014,947,0

Podrobnosti najdete na stránkách soutěže: www.fsv.cvut.cz/pr/halajun.php.

1 Zpracováno z podkladů FSv ČVUT Praha
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Helena Hejhálková