Hala roku JUNIOR 2012 - obě nejvyšší ceny vybojovali Myšáci z Plzně

Strhující podívanou připravili početnému publiku studenti středních škol v modelářské soutěži Hala roku JUNIOR 2012. Cílem bylo sestavit funkční model halové nosné konstrukce, který nejvíce odolá z pohledu stability a pevnosti zátěžové zkoušce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v obou zvítězil studentský pár z SPŠ stavební v Plzni. Druhá a třetí místa získala dvakrát opět Plzeň a dvakrát Praha.

Byl to již 5. ročník této soutěže a proběhl v rámci dne otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze 27. ledna 2012 pod záštitou děkanky, profesorky Aleny Kohoutkové. Zátěžové testy byly nepochybně nejviditelnějším bodem celého návštěvního dne, který na sebe strhl pozornost nejen proto, že se tu něco dělo. Ukázal také, že technické profese - a stavebnictví zejména - nejsou nudné a nadměrně sedavé. Naopak se tu uplatní nápadití, akční, tvořiví a vytrvalí lidé. Exaktní technická věda v nich také rozvine další dobré vlastnosti: pokoru k faktům a umění výběru.

Ceny a odměny předávali doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., prof. Ing. Jiří Máca, CSc. a doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.

Dvě soutěžní kategorie

Kategorie A – předem připravené modely. Soutěžilo se o nejdelší model, tj. o model s největším rozpětím při dané hmotnosti 200 g ze zadaného materiálu (dřevo, dřevěné špejle, provázek, lepidlo). Podmínkou vítězství bylo postavit model s největším rozpětím, který by přenesl spojité zatížení po celé svojí délce.

Kategorie B – modely zhotovené v průběhu soutěže. Soutěžilo se o nejefektivnější model, tj. o model vykazující nejlepší poměr mezi celkovou únosností a vlastní tíhou. Úkolem studentů bylo postavit konstrukci haly daných geometrických parametrů v budově ČVUT v den soutěže v čase od 8.30 do 10.30. Materiálem byl třívrstvý karton a tavné lepidlo s elektrickou lepicí pistolí.

Michal König a Eliška Trnková, alias Myšáci, při testu svého modelu o rozpětí 1 700 mm v kategorii A (foto: Martin Vonka, Fotostudio Fabriky).
Stejná dvojice při zatěžování svého modelu v kategorii B. Při vysokém zatížení s vysokým těžištěm rozhoduje často o úspěchu stabilita modelu, kterou vítězové pozorně sledují (foto: Martin Vonka, Fotostudio Fabriky).

Výsledky soutěže Hala roku JUNIOR 2012

Kategorie A

1. SPŠ stavební, Plzeň: Myšáci - Eliška Trnková, Michal König – 1 700 mm
2. SPŠ stavební, Plzeň: Loser – Jan Zajíček – 1 665 mm
3. SPŠ stavební, Plzeň: Pitláci - Zhvakin Kostvatyn, Jiří Pitel – 1 540 mm

Kategorie B

1. SPŠ stavební, Plzeň: Myšáci - Eliška Trnková, Michal König – 53,7
2. Gymnázium Opatov, Praha: Jéčko - Jakub Hájek, Jakub Sláma – 49,7
3. Vyšší odborná škola stavební a SPŠ stavební, Dušní, Praha: J and S - Jakub Starosta, Jakub Stejskal – 48,3

Eliška Trnková a Michal König, SPŠ stavební Plzeň, při přebírání jedné z vítězných cen (foto: Martin Vonka, Fotostudio Fabriky).

První tři místa v každé kategorii byla odměněna finančními částkami (10 000 Kč za 1. místo, 6 000 Kč za 2. místo a 3 000 Kč za 3. místo).

Odborná porota

doc.Ing. Vladimír Žďára, CSc., předseda poroty
doc.Ing. Hana Gattermayerová, CSc., člen poroty
Ing. Luděk Vochoc, člen poroty

Ceny a odměny soutěžícím předali

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc., předseda poroty
doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., člen poroty

Výsledková listina soutěže Hala roku JUNIOR 2012.Autor:
Foto: Martin Vonka, redakce