Helika změní podobu Lázní Luhačovice

LUHAČOVICE (18. května 2006) Akciová společnost Lázně Luhačovice uzavírá projektovou přípravu k největší stavební akci v polistopadové historii Luhačovic, po jejímž dokončení plánovaném na léto 2009 bude za 700 mil. Kč zásadně zmodernizován lázeňský areál Morava – Alexandria v Luhačovicích. Návrh stavby, projektovou dokumentaci pro územní řízení, územní rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci a výkon autorského dozoru zajišťuje architektonická, projektová a inženýrská společnost HELIKA, a.s.

Součástí této složité stavby s obtížnými stavebně technickými prvky a situované do komplikovaného prostředí živé, urbanisticky cenné městské a lázeňské zástavby, která je zasazena do členitého svažitého terénu, bude především nahrazení nevyhovujícího ubytování Morava II a Alexandria II novými objekty, zhodnocení prostoru před hotelem Morava, soustředění služeb a energetického zázemí pro areál do jednoho centra a umístění balneologických provozů do terasovitě uspořádaného objektu zapuštěného do svahu za hotelem Morava. Stavební práce na základě projektu společnosti Helika by měly začít na jaře 2007.

Obr. 1: Celkový současný pohled na lázeňský areál Morava - Alexandria, kde mají být na jaře příštího roku zahájeny zásadní rekonstrukce

„Projekt Luhačovice se liší od ostatních realizací společnosti HELIKA zejména svou různorodostí. V rámci projektu musíme zvládnout návrhy koncepce hotelových prostor, restaurací až po návrhy zdravotních a relaxačních provozů v Alexandrii I a Moravě II,“ uvedl vedoucí projektu Radan Jurášek. Mezi hlavní specifika projektu podle něho patří například propojení všech objektů řešeného areálu Lázní Luhačovice spojovacími chodbami pod úrovní terénu, v některých případech až v délce 30 metrů.

„Nejdůležitější a jedinečnou předností v oblasti léčebných procedur je využívání vlastních zásob minerálních vod k léčebným koupelím,“ upřesnil Josef Krůžela, ředitel společnosti Lázně Luhačovice, a.s., jež obhospodařuje 14 pramenů světově unikátní studené vody Vincentky, které slouží pro veřejné účely jako hlavní součást pitné léčby, léčebných inhalací a koupelí. Lázně jsou vyhledávány především pacienty s potížemi dýchacích cest (60 %), pohybového, oběhového a zažívacího ústrojí včetně diabetes. Lázeňská společnost, která má po kupónové privatizaci za sebou 14 let existence, spravuje areál rozkládající se přibližně na 20 ha se 16 památkově chráněnými objekty. Celková kapacita je 1500 lůžek, z toho 200 pro děti. Do současné doby už investovala 850 mil. Kč do modernizace 14 ubytovacích a stravovacích objektů tak, aby odpovídaly současným standardům (sociální zařízení na pokojích apod.) a zavedla systém řízení jakosti podle ISO 9000. Její současný roční obrat je 400 mil. Kč, z toho tvoří 60 % platby za lázeňskou péči pro zdravotní pojištěnce. Počet zdravotních pojištěnců podle Josefa Krůžely každoročně klesá, ale je nahrazován samoplátci. 21 tisíc hostů si tak nyní svůj pobyt ve zdejších lázních platí sami.

Obr. 2: Objekt Morava II po rekonstrukci, západní pohled. Počítačová skica.

Společnost Lázně Luhačovice, a.s. zároveň podstatně rozšířila nabídku služeb a kromě tradičních lázeňských pobytů s délkou alespoň 21 dnů a s 24hodinovou sesterskou a lékařskou službou nabízí týdenní regenerační pobyty (se vstupní lékařskou konzultací), dále relaxační pobyty, wellnes s lázeňskými procedurami a konečně i víkendové a krátkodobé pobyty. O pacienty a další klienty se stará vysoce kvalifikovaný a příjemný personál čítající 550 zaměstnanců.

Luhačovice se připravují na nové zákazníky

Celý stavební komplex je tvořen pěti objekty – Morava I, II, III a Alexandria I, II. Objekt Morava I bude kompletně rekonstruován a rozšířen o gastronomické provozy, objekt Morava II – balneo nahradí stávající dispozičně nevyhovující budovu sloužící pouze pro ubytování hostů. Nová koncepce Moravy II bude zahrnovat zejména léčebné provozy. Objekt Moravy III, rozšiřující ubytovací kapacity komplexu, bude nově vybudován v západní části Moravy I. V objektu je kromě ubytování plánováno podzemní parkoviště pro ubytované hosty lázeňského areálu. Objekt Alexandria I bude renovován při zachování původních památkově významných artefaktů a rozšířen o vstupní recepci nově umístěnou do uličního parteru domu. V novostavbě Alexandria II, nahrazující původní architektonicky nehodnotný objekt, je plánována mimo jiné výstavba rozsáhlého relaxačního Wellness provozu s podzemním bazénem doplněným množstvím relaxačních procedur. V nadzemních podlažích daného objektu se budou nacházet ubytovací kapacity s nadstandardním vybavením.

Obr. 3: Objekt Morava II po rekonstrukci, severní pohled. Počítačová skica.

Dynamika krajiny a lázeňská atmosféra inspirovaly architekty

Inspirací pro autora urbanistické koncepce Lázeňského areálu Morava-Alexandria architekta Vasila Sobotu byla dynamická krajina a lázeňská atmosféra, přinášející zvolnění životního tempa, zklidnění, relaxaci a otevření se novým zážitkům. Architekt Sobota má za sebou například realizaci obytného souboru Nové Medlánky v Brně nebo Hospodářský a Chirurgický pavilon Oblastní nemocnice v Jičíně.

Koncepce hotelu Morava I je postavena na tradici solidního stavebního umění z období přelomu století. V případě renovace hotelu Alexandria I byla jednoznačnou inspirací atmosféra doby vzniku hotelu s důsledným použitím stávajících designových artefaktů. Návrh pro nový objekt Alexandria II vycházel ze samotného názvu a byl inspirován dobou Alexandra Velikého.

Architekt Marcel Turic, který spolupracoval při realizaci projektů Centrum Chodov, administrativní budovy pro výrobní závod Česana Škoda-Auto MB, rezidenčního komplexu Veleslavín, urbanistického konceptu Vysočany, či bytového souboru Odkolek, hledal motiv pro novostavbu objektu Morava II v lázeňství z období přelomu století. Exteriéry a interiéry jsou inspirovány stylem Art Déco.

Obr. 4: Objekt Alexandria II po rekonstrukci, východní pohled. Počítačová skica.

Lázně Luhačovice v datech:

  • Příprava studie: 11/2004 - 2/2005
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí: 2/2005 - 6/2005
  • Dokumentace pro stavební povolení: 10/2005 - 2/2006
  • Předpokládané zahájení výstavby: 3/2007
  • Předpokládané otevření komplexu: 6/2009

Helika – základní informace

Architektonická, projektová a inženýrská společnost HELIKA, a.s., založená v roce 1990, poskytuje na trhu investiční výstavby komplexní služby od přípravné fáze (investičního záměru) přes poradenství, zpracování projektové dokumentace, zajištění nezbytných povolení a návrh organizace výstavby až po autorské dozory, předání dokončeného projektu a jeho uvedení do provozu. Od založení se HELIKA zaměřuje na realizaci technicky složitých projektů velkého rozsahu nejen u pozemních ale i dopravních staveb. V průběhu procesu přípravy investice vystupuje společnost jako architekt – projektant, odborný garant, koordinátor a poradce investora.

K nejvýznamnějším realizovaným projektům patří rekonstrukce budov ústředí České národní banky v Praze Na Příkopech, výstavba multifunkčního projektu Centrum Chodov v Praze na Jižním Městě, výstavba chirurgického pavilonu Vojenské nemocnice v Praze – Střešovicích, obytného komplexu Zelené údolí v Praze – Kunraticích či multifunkčního sportovního centra Sazka Aréna v Praze - Vysočanech.

V současnosti se HELIKA, a.s. podílí také na výstavbě Justičního areálu Na Míčánkách, kde bude soustředěno 40 % veškeré pražské justiční kapacity. Mezi neméně významné projekty patří i rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice v Motole. Od května 2004 rozšířila společnost HELIKA své aktivity na Slovensko a otevřela svoji pobočku v Bratislavě.

Obr. 5: Objekt Alexandria II po rekonstrukci, západní pohled. Počítačová skica.

Luhačovice

jsou jedny z nejkrásnějších lázní v České republice. Leží na jižní Moravě, si 20 km jihovýchodně od Zlína. Toto místo odlišuje od ostatních síla léčivých pramenů i jeho šarm. Unikátní architektura lázeňských domů ve stalu lidové secese svou veselou barevností vytváří neopakovatelnou atmosféru zdejších lázní Skutečnou perlou této architektury je dnešní lázeňský hotel Jurkovičův dům. Bohatstvím luhačovických lázní jsou přírodní léčivé prameny, které zde vyvěrají na povrch a jejichž teplota se pohybuje mezi 10 - 12 °C. Pro vysoký obsah přírodních minerálních látek a vynikající proplynění oxidem uhličitým jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě.

Složení minerálních vod, čisté ovzduší a příznivé klimatické podmínky umožňují lázeňskou léčbu při onemocnění dýchacího ústrojí, poruchách oběhového aparátu, nemocí trávicího ústrojí, nemocí poruch látkové výměny (cukrovky) a nemocí oběhového ústrojí. Vedle klasických léčebných pobytů jsou využívána také pobyty k regeneraci, relaxaci a wellness. Přírodní léčivá voda, základ luhačovické balneoterapie, je využívána k pitné kůře, inhalacím a koupelím. Přírodní léčbu doplňuje hydroterapie, masáže, rašelinové a parafínové obklady, oxygenoterapie, elektroterapie, kineziterapie a lázeňské procedury ­k relaxaci.

Obr. 6: Jurkovičův dům je unikátním objektem architektury lidové secese od slovenského architekta Dušana S. Jurkoviče. V roce 2002 byl zcela zrekonstruován a zmodernizován na exkluzívní čtyřhvězdičkový lázeňský hotel. Další velmi známou historickou luhačovickou stavbou s typickou architekturou Dušana Jurkoviče je garni hotel Jestřabí.
1 Zpracováno z tiskových podkladů společnosti HELIKA, a.s. a společnosti Lázně Luhačovice, a.s.
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv Helika, Jiří Hejhálek