Firma Hörmann v Číně a USA

Na tiskové konferenci, která se konala 28. května 2004, vnuk zakladatele dnes již slavné evropské firmy Hörmann (výrobce průmyslových vrat, dveří a pohonů) Christoph Hörmann seznámil přítomné hosty s historií firmy, s je jejími aktivitami a strategií.

Historie firmy

K historii firmy Christoph Hörmann řekl: “Podnik Hörmann byl založený v roce 1935 jako zámečnický závod a nyní, vedený již čtvrtou generaci, mohl být pojmem pro výrobce takzvaných vrat Berry. Těmi můj dědeček Hermann Hörmann uvedl v 50. letech na evropský trh první výklopná vrata. To znamenalo malou revoluci na trhu garážových vrat, který až do té doby znal jen zdlouhavě se otvírající a zavírající otočná křídlová vrata. Přesto by tehdy nikdo nevěřil, že vrata Berry by se s osmi miliony do dneška prodaných exemplářů měla jednou stát nejoblíbenějšími garážovými vraty Evropy. Doslova bezmezný úspěch tohoto prvního výrobku Hörmann byl základním kamenem pro nepřetržitý další rozvoj naší nabídky“.

Současnost firmy

Dnes představuje značka Hörmann kromě vrat, dveří a pohonů pro soukromé stavebníky především komplexní nabídku pro živnostenský a průmyslový sektor. Odvaha inovovat a stálé rozšiřování a optimalizace výrobkového programu jsou asi také podstatnými faktory, které umožnily růst firmy Hörmann z malého závodu do podoby mezinárodně činné skupiny podniků. V současné době spolupracuje přibližně s 4 500 pracovníky na celém světě a s celkovým obratem 750 milionů Euro je tak v oboru uzávěrů staveb evropskou jedničkou. Ve více než 20 zemích je Hörmann zastoupen vlastními prodejními pobočkami nebo výrobními závody, v dalších 30 zemích je aktivní prostřednictvím smluvních prodejců. Celkově dnes skupina Hörmann vytváří téměř polovinu svého obratu na trzích mimo Německo, přičemž Česká republika je jedním z nejdůležitějších trhů ve východní Evropě.

Základní principy firmy

Christoph Hörmann řekl, že úspěch firmy se zakládá vždy na dvou jasných principech:

Nekompromisně vysoká kvalita výrobků i služeb. Mezinárodně rostoucí nároky na nejvyšší bezpečnost, funkčnost a hospodárnost a odpovídajícím způsobem rostoucí poptávka po značkových výrobcích Hörmann tuto strategii rozhodně potvrzují.

Striktní orientace na příslušné tržní a odběratelské struktury a respekt před národními zvyklostmi a pro zemi typickými způsoby obchodního chování. Skupina Hörmann je hrdá na to, že není koncernem, ale spojením právně samostatných podniků s národními jednateli – jako např. Vít Kareš, který je v Česká republika odpovědný za vedení Hörmann ČR. Podle těchto zásad firma vybudovala také ostatní nejdůležitější evropské pobočky v Rakousku, Itálii nebo Polsku. Zde je s úspěchem aktivní již delší dobu. Mezinárodní know-how chce ale dokázat také v jiných zemích - například v Rumunsku, Litvě, Portugalsku, Dánsku a USA, kde v posledních 2 letech založila nové pobočky.

Mimoevropské trhy

Čína

Na základě kladného hospodářského vývoje v Číně byl v roce 1999 založený závod v Pekingu zvětšen na celkovou plochu 15 000 m2. Firma Hörmann zde vyrábí průmyslová sekční vrata a rovněž domovní, bezpečnostní a protipožární dveře pro asijský trh. Na čínském trhu je Hörmann zatím zastoupen čtyřmi vlastními pobočkami a v příštích letech zde očekává další růst.

USA

Zde je firma zastoupena od poloviny roku 2002 výrobou a prodejem garážových sekčních vrat a pohonů v naší lokalitě Vonore u Knoxville (Tennessee). S více než čtyřmi miliony prodaných kusů za rok je tento trh celosvětově největší a tedy samozřejmě také pro firmu Hörmann zajímavý.

V obou zemích vidí firma dobré šance na etablování, neboť důvodů je hned několik. Je tu jednak nízká kvalita domácích výrobků, která podmiňuje velmi krátkou životnost. Kvalitní výrobky firmy tak mohou vyplnit mezeru na trhu. Kromě toho vyžaduje severoamerický trh vysokou mobilitu svých zaměstnanců. To vede k častým změnám obytných prostor a tím k vysoké frekvenci renovací, přičemž také při renovaci jsou v USA tradičně poptávány kvalitní výrobky. A v neposlední řadě hraje pro občany USA velkou roli pohodlí. Zde vidí Hörmann dobré odbytové možnosti právě pro svou kombinaci vrat a pohonu z vlastní výroby.

Opěrným a rozhodujícím bodem firmy je internacionalita. Dalším je stálé budování našeho výrobkového spektra a tím i využití nového tržního potenciálu a technologie. Hörmann by se chtěl v obchodu dále profilovat jako partner, který poskytuje kompletní nabídku od jednoho výrobce, proto v roce 2002 přijal do naší skupiny podniky, které mají prokazatelné know-how v oblastech nakládací techniky a mrazírenské logistiky.

Autor:
Foto: Archiv firmy