Hotel Imperial přivítá lázeňské hosty v novém kabátě

Karlovy Vary patří k největším a nejstarším lázeňským městům republiky. Jejich vznik a rozvoj je nerozlučně spjat s blahodárnými účinky teplých pramenů, které byly známy už v dobách keltského osídlení.

  Dnešní podobu Karlových Varů nejvíce ovlivnila stavební činnost v druhé polovině 19. a začátkem 20. století, která nese výrazné známky historických slohů, nejvíce však stylově vybroušené secese. Z této doby pochází řada významných objektů jako například Městské divadlo, Mlýnská kolonáda a spousta lázeňských domů a hotelů.
   Výraznou a nepřehlédnutelnou dominantou lázeňské metropole je budova hotelu Imperial, který si právě dopřává zaslouženou rekonstrukci. Historie Lázeňského sanatoria Imperial sahá až na počátek minulého století, objekt s rozsáhlým parkem vystavěný ve stylu neoklasicismu byl uveden do provozu v roce 1912. Od počátku oslovoval svými službami, ale i honosným interiérem i tu nejnáročnější světovou klientelu.
   Noblesní hotel Imperial se tak přes zimní období (konkrétně od 1. 10. 2002 do 31. 3. 2003) zahalil do lešení, aby v příští sezóně uvítal lázeňské hosty s patřičnou okázalostí sobě vlastní.
   Kompletní rekonstrukce, kterou prováděla brněnská firma Moravostav a.s., se týká jak interiéru tak exteriéru hotelu, kde se svým lešením uplatnila společnost Rux ČR s.r.o. Montáž lešení zaštítila společnost Michael Potoma z Bíliny, která se zaměřuje na montáž a demontáž lešení. Se systémy Rux pracuje od roku 2000 a za tuto dobu má na svém kontě řadu zajímavých akcí, například realizace bytového komplexu Poseidon Pardubice, Energocentrum Kladno atd.
   Při rekonstrukci hotelu Imperial bylo použito zhruba 20 000 m2 lešení. Uplatnění zde našla řada systémů z produkce Rux, zejména rychlestavitelné fasádní lešení Rux Super 65/100, které dnes patří k osvědčeným pilířům z produkce firmy Rux. Spolu s několika málo komponenty lze postavit snadno a rychle lešení vhodné pro nejrůznější konstrukce. Jeho hospodárné nasazení umožňují zejména logický rozměrový rastr, délky polí až 4 m, zatížení do 6 kN/m2 a přípustná výška lešení přes 100 m.
   Stejně jako předchozí systém, i Rux Variant najde uplatnění takřka na každé stavbě, což potvrzuje mnohostrannost systému a široký záběr aplikací. Modulové lešení Rux Variant je určeno pro bezproblémovou výstavbu složitých lešení vyžadující bezpečnost a hospodárnost. Možnost bezestupňovitého mnohasměrového upevnění příčníku v misce svislých lešenářských stojin a vynikající statické vlastnosti spojovacích míst jsou dva z důvodů, které obzvláště přispívají k ekonomické montáži modulového lešení.
   Kromě předchozích systémů se uplatnila i řada doplňkového sortimentu, včetně například trubkového a spojkového lešení.
   Vzhledem k načasování rekonstrukce, která probíhala v zimním období, bylo nutné objekt kompletně zaplachtovat, aby i v nepříznivém počasí mohly pokračovat práce na obnově členité fasády objektu. Při rekonstrukci historických objektů je zpravidla zapotřebí počítat i s některými omezeními, vyplývajícími z požadavků památkářů. Proto se v tomto případě například lešení nesmělo kotvit do kamenných říms a členitost fasády a nejrůznějších výklenků a balkónů prověřila variabilitu lešenářských systémů Rux. 
Autor: Šárka Tužilová
Foto: Radek Jandera