Hotové rodinné domy TECHNOS na klíč

Hotové rodinné domy TECHNOS jsou po hotových garážích a koupelnách s kompletním vybavením třetím produktem, který vyrábí společnost TEKAZ s.r.o. technologií prostorové prefabrikace a montuje na klíč k okamžitému nastěhování. Přesná strojní výroba je zárukou kvality a rychlá montáž snižuje cenu hotové stavby. Navíc investor ihned bydlí a šetří náklady na dočasné bydlení.

Základní vývoj řady rodinných domů TECHNOS montovaných z prostorových prefabrikovaných prvků trval přibližně 5 let, v současné době, kdy běží ostrá výroba, se výrobní technologie stále zdokonaluje. Prostorové jednotky jsou vyrobeny z armovaného Liaporbetonu (lehčený beton) na velmi přesných formách, které umožňují vytváření stavebních otvorů od rozměrů okna až po vynechání části stěny podle požadavků projektu. Variabilita prostorových prvků tak umožňuje řešit různá přání stavebníka. Pro každý RD je zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Prostorové prvky jsou spolu vzájemně provázány, ve stěnách a stropech buněk lze vést elektroinstalaci.

Hlavní technické přednosti

Především to jsou rychlost výstavby, vysoká kvalita, zajištěná ve výrobě bez povětrnostních vlivů. Konstrukce objektů z prostorových prvků snižuje riziko vzniku tepelných mostů a umožňuje zabudování elektrické instalace již ve výrobě, s tím souvisí odstranění některých řemeslných prací. Výhodou je také prověřená ohnivzdornost, příznivé vlhkostní vlastnosti, vyšší zvuková neprůzvučnost, nízká kapilární vzlínavost a další vlastnosti vyplývající z použití keramických perel z Liaporu jako hlavního kameniva betonové směsi. Výhodou použitého materiálu je také nízká tepelná vodivost při vysoké tepelné kapacitě (akumulaci) a dále nízké toky tepla v interiéru domu či bytu při použití vhodné vnější tepelné izolace. To dohromady vede k vynikající tepelné pohodě při nízkých nákladech na vytápění objektu.

Montáž rodinného domu v Hracholuskách

Prostorová prefabrikace

Prostorová prefabrikace je vyšším stupněm průmyslové stavební prefabrikace, než je prefabrikace stěnových dílců.

V dnešní výstavbě je velmi známá prefabrikace stěnových dílců a panelů tzv. dřevostaveb. Jejich výrobci argumentují její nespornou výhodou, totiž vysokou přesností výroby stěnových dílců s vynikajícími vlastnostmi, zejména tepelně izolačními. A to pak bezpečně vede k vysoké kvalitě a technické hodnotě, ke které se ručně zděné těžké stavby obtížně přibližují.

Nabídka společnosti TEKAZ umožní investorům pořídit si i těžkou stavbu a to dokonce na nejvyšší úrovni výrobního rozpracování pomocí prostorové prefabrikace. Rovněž výsledná kvalita bude vyšší, než u jiných technologií. Pokud je připravena základová deska, montáž domu trvá týden či dva. Zatížení staveniště a jeho okolí hlukem, těžkou dopravou, blátem či prachem, jakož i dalšími omezeními, které se táhnou měsíce či léta, je pryč.

Montáž RD z prefabrikovaných dílců pomocí autojeřábu

Mimořádná úspora času a peněz

Společně s časem šetří tato výstavba nemalé peníze. Dvojnásob to platí v případě developerských projektů, které umožňují kompletovat více domů z menšího počtu opakujících se prostorových modulů. Výsledná hmota, tvar i vzhled domů se přitom nemusí uniformně opakovat, stejně jako vnitřní vybavení a povrchové řešení interiérů. „Pouze” lze uplatňovat různé kombinace.

Zkrátka nepřijde ani individuální stavebník. Adaptace výrobních linek na konkrétní a jedinečné řešení se v ceně projeví, přesto i tady se využívá mnoha rychlých, strojních standardizovaných postupů, které jsou relativně levné. Jak už bylo řečeno, zvláště významná je úspora času při finální montáži domu a tudíž i nákladů za náhradní bydlení, které za běžných okolností splývají s hypotečními splátkami.

Třetí důležitou úsporu většina drobných investorů zpočátku ani nedoceňuje. Úplně totiž odpadá hlídání dělníků na stavbě a také stavebních, autorských, technických a jiných dozorů, jestli vůbec dělají svou práci. Investor má i přesto mnohem větší jistotu dobře odvedené práce. Může se plně věnovat své práci a neztrácet čas, nervy a peníze řešením problémů na zdlouhavé stavbě.


Rodinný dům na Pomezí

Rodinný dům na Pomezí včetně hotové garáže TEGA

O skupině TEKAZ

Skupina TEKAZ, Prefa Beton Cheb má tradici sahající až do 60. let minulého století. Původně z jednoho závodu se postupně stala celá skupina specializovaných výrobních závodů a společností. Skupina TEKAZ je dnes připravena beze zbytku plnit roli generálního dodavatele bytových a průmyslových staveb. To spočívá v zajištění kompletní dodávky od inženýringu přes projektovou dokumentaci až po realizaci celého díla.

Autor:
Foto: Archiv firmy