HPI-CZ rozšiřuje nabídku o záchytné systémy plochých střech

Práce na střeše, ať už šikmé nebo ploché, je spojena s rizikem pádu z výšky, případně do hloubky. Za práci ve výškách je dle legislativy považována práce v jakékoliv výšce, ale už od výšky 1,5 m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu. Pokud bude nutné na střechu z důvodu údržby vstupovat i po dokončení stavby, musí být vybavena tak, aby byl možný bezpečný přístup i pohyb.

Už letmým pohledem na střechy běžných rodinných, ale i bytových domů, se můžeme přesvědčit, že většina není vybavena ani těmi základními prvky pro bezpečný přístup ke komínu nebo hromosvodu. Výlezy na šikmou střechu, pokud jsou vůbec instalovány, bývají nevhodně umístěné, střecha není vybavena bezpečnostními háky, nášlapnými taškami, ani střešními lávkami nebo stoupacími plošinami. Komínové lávky na bytových domech bývají v havarijním stavu – dřevo je ztrouchnivělé, ocelová konstrukce zkorodovaná, chybí i celé kusy těchto lávek. Staré střechy si tak mnohdy žijí svým životem, zatímco u nových stanovuje povinnost bezpečnosti při užívání norma ČSN 73 1901. Ta kromě toho také požaduje, aby konstrukce střechy umožnila osazení, kontrolu a údržbu zařízení na ochranu před bleskem.

U větších objektů se na střechy umisťují i kominické lávky se zábradlím

Komplexní systém prvků pro bezpečný pohyb po střeše nabízí již tradičně HPI-CZ, dodavatel stavebního příslušenství pro střechy a zateplení. Tyto prvky splňují požadavky evropské normy ČSN EN 516 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně. Tato norma se vztahuje na zařízení pro přístup na střechu trvale připevněná k nosné konstrukci šikmých střech, která slouží ke stání a chůzi během kontroly, údržby a opravy zařízení na střeše. Norma stanovuje základní rozměry, použité materiály, požadavky s ohledem na únosnost zařízení pro přístup na střechu trvale upevněných ke střešní konstrukci včetně jejich upevňovacího systému a rozsahu zkoušek.

Stoupací plošinu ocení nejen kominík

Umístění plošiny na střechu zvyšuje bezpečnost pohybu po střeše. Montuje se nejčastěji do blízkosti komína. Například sada ROBUST z nabídky HPI-CZ zahrnuje kompletní stoupací plošinu z pozinkované oceli. Rošt má protiskluzový povrch, hustě rozmístěné otvory v povrchu roštu zabraňují shromažďování vody a sněhu. Sadu ROBUST si lze vybrat s povrchovou úpravou pozink nebo v barvené variantě (5 odstínů). Držáky stoupací plošiny jsou v místech styku s krytinou opatřeny pryžovými podložkami, které zabraňují jejímu mechanickému poškození.

Zejména u větších objektů se na střechy umisťují i kominické lávky se zábradlím. Ty jsou v sortimentu HPI-CZ jak ve variantě rovné, tak ve variantě boční. Kombinací kominických lávek rovných a bočních, případně i stoupacích plošin, lze zejména na rozsáhlých střešních komplexech vytvořit bezpečný pochůzný systém umožňující kvalitní a bezpečnou pravidelnou údržbu.

Univerzální nášlap Trapac® stačí jen za tašku „zaháknout“

Nášlapy poslouží u menších střech

Bez vrtání do krytiny lze cestu po střeše vytvořit pomocí univerzálního nášlapu Trapac®, který stačí jen za tašku „zaháknout”. Tato střešní stupačka poslouží u menších střech nebo jako doplňkové opatření, například ke stoupacím plošinám. Sklon roštu lze upravit dle sklonu střechy, otvor v nášlapu je opatřen madlem pro přidržení, a tedy ještě pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše. Univerzální nášlap je určen pro pálené i betonové tašky, jejichž vlnám se rozměrově přizpůsobí.

Kominický výlez HPI je dostatečně prostorný

Rozhodující mohou být v souvislosti s dalšími bezpečnostními prvky i dostatečné rozměry instalovaného výlezu, kterým se kominík, pokrývač nebo třeba „hromosvodář” na střechu protáhne. Takovým je např. kominický výlez HPI pro profilované střešní krytiny, který svou velikostí 550 × 720 mm splňuje normu ČSN 73 4201. Norma umožňuje při rozměrech výlezu na střechu 550 × 550 mm a jeho vzdálenosti do 600 mm od komína nezřizovat už komínové lávky.

Kominický výlez HPI pro profilované střešní krytiny

Osobní ochrana proti pádu

Pracovník vykonávající pracovní činnosti na šikmé střeše musí být chráněn proti pádu ze střešního pláště na jeho volných okrajích. Mezi nejbezpečnější a zároveň finančně dostupné způsoby zajištění na střechách patří využití bezpečnostních střešních háků. Háky se instalují převážně v blízkosti střešních oken, štítů, u okapů, nebo u hřebenů střech. Využívají se jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše. Údržba háků by měla zahrnovat pravidelnou kontrolu autorizovanou osobou.

Střešní hák

Hák pro různé rozteče krokví

Pro montáž na krokve různých roztečí je určena novinka HPI-CZ, univerzální hák Trapac®. Hák se upevňuje na přiložený montážní profil z pozinkovaného ocelového plechu. Tuto lištu je třeba nejprve namontovat mezi dvě krokve. Hák lze posunovat a pevně ukotvit přesně v místě vyhovujícím tvaru krytiny. Bezpečnostní hák Trapac® je určen pro skládané střešní krytiny, jak ploché, tak s vlnou. Univerzální bezpečnostní hák Trapac® splňuje požadavky normy ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu.

Bezpečnost na plochých střechách od HPI-CZ

Rozhodující pro správný návrh bezpečnostních prvků na ploché střeše je způsob předpokládaného provozu a způsob údržby střechy i zařízení zde umístěných. U střech s neveřejným provozem je třeba vzít v úvahu, že prohlídky, údržbu nebo čištění, provádějí mnohdy nedostatečně vyškolené osoby – osoby zajišťující správu nemovitostí, případně domovníci nebo pracovníci úklidových firem. Vedle požadavků na pochůznost a protiskluznost je z hlediska bezpečnosti na plochých střechách zásadní ochrana osob proti pádu z výšky u volných okrajů střechy, ale také do světlíků, technologických prostupů a dalších otvorů.

Univerzální hák Trapac® na krokve různých roztečí

Společnost HPI-CZ nově rozšířila nabídku bezpečnostních prvků pro šikmé střechy o bezpečnostní systémy pro ploché střechy. Horizontální záchytné systémy Grün od německého výrobce, značky EJOT, zahrnují nejen samostatné kotvicí prvky, ale celé zádržné systémy tvořené pravidelně umístěnými kotvicími body, mezi kterými je nataženo ocelové nerezové lanko, ale také prvky kolektivní ochrany. Typ kotvicího bodu se volí podle nosné konstrukce střechy. Jde o výrobky certifikované dle aktuálních legislativních požadavků, navíc se servisem, jako je konzultace řešení přímo na stavbě zdarma, příprava veškeré dokumentace pro provozovatele objektu a koordinátora BOZP, zaškolení a certifikace pro montáž systému, i následné revize.

Horizontální záchytné systémy Grün od německého výrobce EJOT

Společnost HPI-CZ nabízí ucelený systém kvalitních bezpečnostních prvků pro šikmé a nově i ploché střechy. Více na stránkách www.hpi.cz, případně na www.hpishop.cz.

Fotogalerie

Autor: Marie Šimonovská
Foto: Archiv HPI