I cihlové domy se revitalizují. S úspěchem!

Cihlový bytový dům v Kouřimské ulici na Vinohradech býval kdysi (byl postaven v roce 1936) ozdobou pražských Královských Vinohrad. Postupně však zešedivěl, omšel, začala mu opadávat omítka. A tak to bylo až donedávna. Do léta 2012.

Kdo se podíval pozorně, viděl i přes oprýskanou omítku, že to býval moc pěkný dům. Věděli to i jeho obyvatelé. A věděli to na také na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy. Takže, když se Družstvo Kouřimská 16 rozhodlo dům revitalizovat, bylo jasné, že je nečeká nic lehkého. Nejen pro nedobrý stav domu, ale také pro nezbytnost vyhovět požadavkům Magistrátu hlavního města Prahy. Především zachovat původní ráz domu, tvar fasády i její barevné řešení, aby kompoziční schéma domu vycházející z funkcionalistické tradice nezmizelo, ale naopak bylo svědectvím o skvělé architektuře vinohradských bytových domů, stavěných na konci třicátých let minulého století.

Cihlový dům v Kouřimské ulici na Vinohradech

 • Lokalita: Kouřimská 16/2353, Praha 3-Vinohrady
 • Investor: Družstvo Kouřimská 16
 • Termín: 03/2012 – 07/2012
 • Stavbyvedoucí: Antonín Šimek
 • Investiční náklady: 3,3 mil. Kč

Pro neratovickou společnost KASTEN, kterou si Družstvo Kouřimská k realizaci vybralo, byla rekonstrukce výzvou. A ne malou. V širším centru města, kam pražské Vinohrady patří, jsou podmínky pro stavební práce mnohem obtížnější než v okrajových částech nebo na sídlištích. Klíčové proto bylo vytvoření podmínek pro vlastní stavbu a její hladký průběh. Pronájmy veřejného prostranství, instalace dopravního značení, postavení lešení (na frekventovaném chodníku v poměrně úzké ulici s jednosměrným provozem), zajistit, aby nebylo omezeno (příliš!) zásobování a doprava. Teprve pak mohla být zahájena vlastní rekonstrukce.

Začalo se, ve spolupráci s technickým dozorem investora a firmou STOMIX, odebráním vzorků z jednotlivých průčelí původní fasády. Následoval jejich rozbor a na jeho základě byly vybrány barvy a rozhodnuto o celkovém barevném řešení fasády, aby odpovídala původnímu architektonickému řešení. Díky tomu mohly být zachovány i mezilehlé pásy oken, které byly původně tvořeny rozdílnou strukturou a odstínem omítky.

Před rekonstrukcí
A po rekonstrukci

Co všechno revitalizace obnášela?

 • Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem vč. provedení nového souvrství balkónů východního průčelí,
 • rekonstrukci teras,
 • osazení nových klempířských prvků (tj. oplechování parapetů, říms a žlabů lakovaným ocelovým zinkovaným plechem),
 • instalaci nových stříšek na terasách, zábradlí na východním průčelí, mříží v oknech,
 • hydroizolaci spodní stavby a zateplení pod terénem,
 • montáž nových svodů hromosvodů.

Moderní technologie a materiály v rukou kvalifikovaných, šikovných řemeslníků, vedených stavbyvedoucím Antonínem Šimkem, dům zcela proměnily. Jeho obyvatelé se těší z mnohem komfortnějšího bydlení. Pražské Vinohrady opět zdobí hezký dům. A za pečlivou firmou zůstala skvělá stavba.

Krátce o firmě

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.

V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.

V roce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 100, ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy