I malý dům si zaslouží velkou rekonstrukci

V odborných publikacích se často dočtete o rekonstrukcích panelových a bytových domů s velkým počtem, někdy i několika set, bytových jednotek. Rekonstrukce velkých domů se na první pohled může zdát být náročnější a komplikovanější oproti menším a často opomíjeným objektům. Rádi bychom Vám v tomto článku ukázali zdařilou rekonstrukci malého bytového domu na Střížkově.

Na začátku byla myšlenka na příjemné a kvalitní bydlení v obydleném bytovém domě ze 70. let. Každá část domu, tedy střecha, plášť, lodžie, interiéry nebo rozvody, volala po kompletní renovaci a novém kabátě.

Stav jednotlivých částí domu před a po rekonstrukci

Izolace

Čtyřpatrový panelový dům s jedním vstupním portálem, s dvanácti lodžiemi, dvěma štítovými stranami a střechou o rozloze 280 m2 byl z pohledu kvality bydlení a nákladů na energie za teplo oproti novým a ekonomicky řešeným domům značně pozadu. Stávající panely byly z části chráněny plechovým obkladem kotveným na dřevěný rošt s 20 let starou tepelnou izolací z minerální vaty. Součinitel prostupu tepla obvodového pláště byl zcela nevyhovující.

Z praxe víme, že původní izolace z minerální vaty bývá nedostačující a častokrát i poškozená. Jedním z důvodů bylo sesedání minerální vaty v původním roštu. Obložení a jeho detaily dávno přestaly plnit svoji ochrannou funkci, do obvodového pláště postupem času zatékalo a degradace roštu i minerální vaty volala po okamžité opravě.

Navržené opatření, tedy samotné zateplení objektu, bylo provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s aplikací expandovaného fasádního polystyrénu 70 F tl. 140 mm, s hmoždinkami se zátkou a silikonovou 1,5 mm omítkou. Kvalitní materiály i provedená práce dodaly objektu kabát nejen nový, ale též plně funkční, vyhovující energetické třídě C. Vnější kontaktní tepelně izolační zateplovací systém splňuje kvalitativní třídu A.

Vnější kontaktní zateplovací systém splňuje kvalitativní třídu A.
Zateplení obejktu bylo provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem se 140 mm fasadního polysterénu

Lodžie

V ještě snad horším stavu bylo dvanáct lodžií. Zatékající voda poškodila nejen podlahu, ale i čílka lodžiových desek a jejich spodní stranu. Původní keramická dlažba byla nevratně poškozena za hranicí životnosti a docházelo tak i k zatékání do konstrukce lodžiových desek. Ocelová zábradlí byla v místě kotvení zrezlá, nevyhovující a místy, z důvodu zkorodovaného kotvení, nebezpečná. Všechny lodžie bez rozdílu vykazovaly známky pokročilé degradace vyžadující nutné sanace a kompletní opravy.

Stávající podlahové konstrukce lodžií byly odstraněny do úrovně stropní konstrukce a nahrazeny novým souvrstvím s tepelnou izolací. Následně byla provedena pokládka nové keramické dlažby a montáž nového hliníkového zábradlí vyhovující výškovým předpisům a normám. Společně se zábradlím byly jednotně namontovány sušáky na prádlo. Zasklení lodžií dnes patří ke standardu moderního bydlení, proto i zde zvolilo společenství jednotné zasklení všech lodžií.

Světlík

Atypickým problémem oproti běžným panelovým domům bylo vyřešení světlíku umístěného ve středu střešního pláště. Světlík v tomto domě plní dvě funkce – první funkcí je přirozené osvětlení schodiště objektu, druhou, že je jediným možným odkouřením v případě požáru. Původní světlík byl však zastaralý a nefunkční, stejně jako další části domu, a dávno již neplnil požární a bezpečnostní normy.

Byl tedy nahrazen novým. Provedení nového světlíku je z polykarbonátu (splňujícím požární normy) a společně s dodáním všech potřebných elektronických komponentů, jako jsou kouřové hlásiče a elektrické spínače v případě požáru, dodává společným prostorům nejen na komfortu, ale i na potřebné bezpečnosti v případě požáru.

Nový světlík plní funkci přirozeného osvětlení schodiště a zabezpečuje od kouření v případě požáru

Závěr

Ze zastaralého objektu se po navržených opatření opět stalo příjemné, kvalitní a energeticky vyhovující bydlení. Při takovéto kompletní rekonstrukci domu je vždy důležité vybírat stabilní zavedenou realizační společnost, která pracuje s kvalitními a prověřenými materiály. Neméně důležitý je i výběr projekční kanceláře a důraz na potřebu opravy domu tak, aby nebyla jen líbivá, ale hlavně funkční.

Společnost BELSTAV CZ s.r.o. svým klientům poskytuje kompletní zákaznický servis a garanci zkušeností získaných 14letou praxí na trhu zateplování a revitalizací panelových a bytových domů. Je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, osvědčení v Cechu pro zateplování budov v ČR, osvědčení ETICS, registrována v programu Nová zelená úsporám a držitelem osvědčení o proškolení od různých výrobců.

Podrobnější informace a možnost konzultace získáte na www.belstav.cz nebo na 800 223 225.

Autor:
Foto: Archiv firmy