I na dveřích záleží. Nejen na fasádě...

Vyměnit dveře je snadné. Ale když jde o vstupní dveře do domu, je to již stavební dílo. Když na přelomu jara a léta před čtyřmi lety rekonstruovala neratovická společnost KASTEN vstupní portály v bytovém panelovém domě Stavebního bytového družstva POKROK ve Vondroušově ulici č. 1189-1190 v Praze 6 – Řepích, věděl vedoucí projektu Ing. Martin Kopecký, že je nečeká lehký úkol.

Šlo sice jen o výměnu starých vstupních portálů za nové hliníkové, ovládané čipovým přístupem ve zvonkovém tablu, o povrchové úpravy a zateplení kontaktním zateplovacím systémem a o montáž nového vstupního schodiště vč. stříšek. Ale ...

  • Lokalita: Vondroušova 1189 až 1190, Praha 6-Řepy
  • Investor: Stavební bytové družstvo POKROK
  • Termín: 05/2012–07/2012
  • Vedoucí projektu: Ing. Martin Kopecký
  • Investiční náklady: 1 mil. Kč

Postup a technologie

Na rozdíl od jiných domů, tenhle ve Vondroušově ulici má pouze jedny, přední, vchody. A tak nešlo ani o vlastní stavební práce, jako spíš o organizaci.

Bylo třeba zvolit jinou technologii než obvykle a provádět práce tak, aby se dílo dařilo a aby i obyvatelé domu mohli bezpečně do domu vstupovat a z něj i odcházet. Naštěstí suterénní prostor spojuje a propojuje celý dům, takže mohly být nejprve uzavřeny krajní vchody a ke vcházení do domu obyvatelé používali vchod prostřední a po ukončení prací v krajních vchodech byl prostřední vchod uzavřen a práce dokončeny. Obyvatelé domu nebyli omezováni víc, než bylo nezbytně nutné. A hlavně, nemuseli se pohybovat po staveništi, kde vždy, i při sebevětší opatrnosti, hrozí nebezpečí úrazu.

K povrchové úpravě vstupního schodiště byl zvolen obklad teracovými dlaždicemi, které jsou mechanicky odolné, protiskluzové a trvanlivé. Pro prostory s častým pohybem osob téměř ideální.

Před rekonstrukcí

Rychlost a kvalita

Stavební bytové družstvo POKROK po dokončení díla potvrdilo, že společnost KASTEN provedla dílo řádně a odborně dle uzavřené smlouvy, v odpovídající kvalitě, termínu a ceně. Nepochybně je v tom hodnocení zohledněna i pečlivost a ohleduplnost, se kterou se KASTEN snažil obyvatele domu stavebními pracemi obtěžovat co nejméně.

Po rekonstrukci

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.

V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje. V roce 2013, v rámci CZECH TOP 100, bylo společnosti KASTEN uděleno ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy