ICYNENE Chytrá izolace® – řešení pro vaši dřevostavbu

Tým divize ICYNENE Chytrá izolace vytvořil skladbu pro obvodový plášť dřevostaveb, která bere v potaz potřebu stavby dýchat i požadavky na odvádění vlhkosti a zabránění úniku tepla. Systém s kanadskou pěnou Icynene zvlášť v kombinaci s deskou Rigips s technologií Activ‘Air vytváří ideální podmínky pro pohodové a zdravotně nezávadné bydlení.

V dnešní době se stále více setkáváme s objekty, kde se navrhují difúzně otevřené skladby obvodových plášťů. Že je to správný směr, potvrzují nejnovější studie, které ukazují, že bydlení v difúzně otevřených budovách je zdravé a tvoří přirozené prostředí pro člověka. Velká část škodlivin v ovzduší se totiž dokáže navázat na vodní páru a projít samovolně přes obálku budovy díky rozdílným tlakům mezi vnitřním a vnějším prostředím.

Možná úskalí difúzně otevřených staveb

Současnost stavebního trhu nám nabízí různé varianty difúzně otevřených skladeb. Jejich důležitým prvkem jsou tzv. parobrzdy, které se umisťují na stranu interiéru a mají za úkol zbrzdit velké množství vodní páry. Bez použití parobrzd hrozí, že se standardní izolace nasytí kondenzátem a několikanásobně se zhorší tepelně izolační vlastnosti. Kromě toho zajišťují parobrzdy i vzduchotěsnost obálky (ztrátu tepla). Je ale třeba si položit otázku. Je vždy tato důležitá část konstrukce provedena správně?

Podívejme se kupříkladu na dřevostavby, které zažívají poslední dobou velký boom. Už naši předkové dokázali postavit dřevostavby, které vydržely desetiletí i staletí. Dokážeme to i my v dnešní moderní době s dostupnými technologiemi? Dokážeme si osvojit základní principy dřevostaveb a ponaučit se z chyb, kterých se jejich stavitelé dříve dopouštěli? To znamená: Nikdy neusazovat dřevostavbu na výškovou úroveň terénu, nezabudovávat vlhkost v konstrukci a zbytečně nemořit dřevěné konstrukční prvky, protože je to vždy z pohledu funkčnosti krátkodobé opatření.

Boj s vlhkostí

Největším nepřítelem dřevostavby je vlhkost. S krátkým působením vlhkosti si dokáže dřevo poradit. Pokud nám ale vlhkost vzroste nad 18 %, tak hrozí vyšší pravděpodobnost napadení dřevěné konstrukce škůdci a houbami. Snažíme se navrhovat a upřednostňovat difúzně otevřené sklady obvodových plášťů dřevostaveb, kdy nám faktor difúzního odporu jednotlivých vrstev směrem do exteriéru klesá, a zajišťujeme tím plynulý průchod difundující vodní páry. Nejlepší ochranou dřeva proti výše jmenovaným problémům je proudící suchý vzduch, který prodlužuje životnost celé dřevěné konstrukce. Je třeba si tedy položit otázku, jestli je správná cesta navrhovat difúzně uzavřené systémy s kontaktním zateplovacím systémem a spoléhat se na komplikovanou a obvykle dočasnou těsnost parotěsnící fólie? Jaká je její životnost a životnost jejich doplňků? Jsme schopni vyřešit komplikované detaily a tepelné mosty? Zajistíme tak vzduchotěsnost obvodového pláště?

Řešení: kanadská pěna Icynene

Tým divize ICYNENE Chytrá izolace si dal jasný cíl a vytvořil skladbu pro obvodový plášť dřevostaveb, která staví na základních principech předků. Dřevostavba musí dýchat, samovolně odvádět vlhkost, zabránit úniku tepla a zajistit vzduchotěsnost. Proto volíme systém s kanadskou pěnou Icynene, který je difúzně otevřený, ale zároveň tvoří i vzduchotěsnou obálku objektu s možností odvedení nežádoucí vlhkosti provětrávanou mezerou na straně exteriéru. Tato unikátní pěna má velmi nízkou nasákavost a nemění své izolační schopnosti ani při zvýšeném zatížení vodní párou. Její další výhodou je, že tvoří kompaktní vrstvu bez spár, dokáže přilnout k jakémukoliv materiálu a perfektně zaizolovat i ten nejkomplikovanější detail, který je často rozhodujícím a opomenutým faktorem správného zateplení.

Kombinace s deskou Rigips s technologií Activ'Air

Na straně interiéru doporučujeme desku Rigips s technologií Activ'Air, která umožňuje rozklad emisí formaldehydu a zlepšuje tak kvalitu vnitřního prostředí. Tato deska je namontována na pomocný dřevěný rošt profilu 40/60, který slouží i jako montážní předstěna pro veškeré rozvody zdravotně technické instalace a elektřiny. Nosnou konstrukci tvoří KVH profily se stabilizační deskou RigiStabil tl. 15 mm, která je přímo kotvena do nosných dřevěných profilů po osové vzdálenosti 625 mm. Pro zvýšení tloušťky tepelné izolace a přerušení tepelně systematických mostů profilů KVH je namontovaný z vnější strany dřevěný kontra rošt tloušťky 60 mm. Tepelná izolace Icynene je aplikována v tomto případě na desku RigiStabil ze strany exteriéru až po vnější dřevěný rošt, kde následuje provětrávaná mezera s vnějším obkladem různého druhu, která chrání objekt proti přehřívání v horkých letních měsících. Pokud jste milovníky kontaktního zateplovacího systému, tak i pro Vás máme řešení s certifikovanými difúzně otevřenými fasádními systémy Inthermo nebo Novabrik.

Díky těmto navrženým systémům můžeme vytvořit ideální podmínky vnitřního prostředí, které jsou přirozené pro spokojený život.

ICYNENE Chytrá izolace®

ICYNENE Chytrá izolace® působí na českém trhu již 10 let a je obchodní značkou firmy Liko-S, a.s., která je výhradním dovozcem kanadské izolační pěny Icynene. Tato společnost je na trhu od roku 1986 a v současné době je celosvětovým lídrem na trhu se stříkanou difúzně otevřenou pěnou. Tým ICYNENE Chytrá izolace® zrealizoval více jak 9 000 aplikací na střešních či obvodových konstrukcích v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Jelikož je kanadské podnebí velmi podobné našim klimatickým podmínkám, je 30 let úspěšného působení na českém trhu nesporným důkazem o kvalitě Icynene.

Autor: Ing. Josef Volf
Foto: Archiv firmy