Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Informace o 21. pracovním zasedání ISM komise 3 v Heerbruggu

Ve dnech 5. – 8. 6. 2001 se konalo v Leica Geosystem AG v Heerbruggu (obr. 1) (Švýcarsko) 21. pracovní zasedání Komise 3 Mezinárodní společnosti pro důlní měřictví (ISM) pod vedením předsedy Prof. Dr. G. Graczky. Celé zasedání organizačně zajišťoval Dr. A. Dzierzega z Leica Geosystems AG, člen předsednictva ISM. Zasedání se zúčastnilo 18 členů komise z těchto evropských států: Albanie, Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko (obr. 2).

Z České republiky byl přítomen pouze Doc. Ing. M. Kašpar, CSc. Předseda komise seznámil přítomné s programem zasedání a omluvil nepřítomné, především z USA a Kanady.
Účastníci byli přivítáni vedoucím představitelem LEICA Geosystems AG C. Woonem. Národní delegáti z jednotlivých zemích přednesli zprávy o své činnosti. Byl upřesněn adresář členů komise.
Z přednesených referátů vyjímáme:
Prof. J. Martusewicz (Uni Warschawa): Optimální lokace gyroskopického azimutu v podzemních dílech.
Dr. Z. Niedojadlo (AGH Krakow): Nové geodetické přístroje v důlních podmínkách solného ložiska Vělička
.Kpt. Mar. Dr. K. Czaplewski (Akad. Marynarski Wojenoj Gdaňsk): Navigace pobřeží a základny s využitím systémů GPS.
Podrobnosti o zasedání a o složení 3 komise ISM naleznou zájemci na internetových stránkách ISM.

Návštěva LEICA Geosystems A.G.
Při návštěvě LEICA Geosystems AG jsme se zaměřili na kompletaci totálních stanic v montážních dílnách Polymeca AG, navštívili jsme optické dílny Swiss Optic AG a elektronické dílny Wiltronic AG, které pracují jako samostatné závody.
V předváděcím sále a na terase hlavní (červené) budovy byly předvedeny novinky Leica. Dva nové teodolity T 110/T105 a totální stanice řady TPS 100 a TPS 1100 (obr. 3). Především posledně uvedený typ modelu »X range« umožňuje měření vzdálenosti bez odrazného hranolu na vzdálenost 200 m (přesnost 3 mm + 2 ppm) a s jedním hranolem na vzdálenost 8 000 m.
Uvedené teodolity typu TPS 1100 mají čtyři stupně úhlové přesnosti (1,5“, 2“, 3“, 5“) a všechny modely obsahují konvenční dálkoměry, dvouosové kompenzátory, laserové centrovače (provažovače) a PC kartu pro uložení dat.
K dalším totálním stanicím patří typy TPS 300, TPS 700, TPS 2000 a TPS 5000 (určený pro velmi přesné práce – přesnost 0,5“).
Typ TPS 1100, označený jako TCA je motorizovaný s automaticky sledovaným terčem, lze využít pro automatické řízení stavebních strojů se speciálním softwarem.
Byly vystaveny poslední typy ručních dálkoměrů DISTO, jehož nejnovější typ je DISTO classic.
Laserové okuláry typu DL 3 končí svou výrobu, protože nové totální stanice mají již zabudované laserové dálkoměry.
Speciální oddělení pod vedením A. Bühlmanna se zabývá řízením stavebních strojů pomocí totálních stanic a systémů GPS (např. systém LMGS – G pro grejdr).
Skenovací systém Cyrax 2500 firmy CYRA Technologies, Inc. ani systémy firmy LASER ALIGNMENT se v Heerbruggu nevyrábí.
Zajímavé bylo praktické měření se systémem GPS 500 na terase hlavní budovy (obr. 4) a seznámení se s monitorovacími systémy pro sledování stavebních objektů jak jsme měli možnost poznat při exkurzi na přehradu Val Nalps nad Sedrunem.

Literatura:

Prospektový materiál Leica Geosystems AG
Cesta se uskutečnila s podporou grantového projektu 103/99/0021 Grantové agentury ČR.
Autor:
Foto: Milan Kašpar