Inovativní kabelové úložné systémy OBO Bettermann

Společnost OBO Bettermann oslavila v uplynulém roce sto let své přítomnosti na trhu s elektroinstalačním materiálem. Pro člověka by to byl úctyhodný věk s právem na odpočinek. V životě firmy je to naopak důkaz neustálé aktivity a invence při rozvoji vlastních možností i nezměrné péče věnované průběžně technické úrovni, kvalitě a šíři nabízeného sortimentu.

Jedním z pilířů takto dlouhé existence firmy jsou bezesporu neustálé technické inovace celé produkce.

Kabelové nosné systémy

V oblasti kabelových nosných systémů (obr. 1) je OBO již několik let v celosvětovém měřítku průkopníkem bezšroubového podélného napojování plechových i mřížových kabelových žlabů (obr. 2), tedy jejich opravdu rychlého napojování, bez potřeby jakýchkoliv dalších dílů. Tento sortiment je trvale rozšiřován a posouván ke stále větší dokonalosti. Stejně tak se rozšiřují i jejich specifické aplikační možnosti, např. v oblasti funkčnosti za požáru podle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. Dosažená doba požární odolnosti může být u těchto provedení až 90 minut, podle použitých kabelů.

Obr. 1: Kabelový most ze žebříků OBO WKL pro velká rozpětí
Obr. 2: Kabelové žlaby RKSM® s integrovaným spojem, vhodné i pro trasy s požární funkčností

Kabelové úložné systémy

V oblasti lištových a parapetních kanálů se trvale stupňují nároky na kvalitu použitých materiálů. U plastů vystupuje do popředí stále častěji, mimo mechanické stability, také požadavek jednotnosti a stálosti barev, což usnadňuje realizaci budoucích změn a doplnění elektrických rozvodů. OBO proto rozšiřuje i v této oblasti trvale nabídku lištových a parapetních kanálů z různých materiálů. Plastová provedení zaručují díky kvalitním výchozím materiálům, vysokou stálost mechanických i vzhledových parametrů (obr. 3). Kovová provedení z pozinkované oceli nebo hliníku umožňují navíc také kvalitní oddělení jednotlivých druhů rozvodů z hlediska EMC. Použít lze jednoduché kanály s možností dodatečného rozdělení společné komory přepážkami nebo tzv. duo-kanály se zcela samostatnými prostory pro uložení kabelů.

Obr. 3: Plastový parapetní kanál GK 70130 s přístroji typu Modul 45

Podlahové instalační systémy představují stále častěji jediné řešení pro kabelové rozvody v mnoha moderních i historických budovách. Proto je u OBO k dispozici široká paleta trvale inovovaných podlahových instalačních systémů. Technicky zajímavé je např. řešení detailů podlahových krabic systémů uložených v mazanině (obr. 4). Po zatvrdnutí povrchové vrstvy podlahové mazaniny lze zcela přerušit mechanickou vazbu s podkladovým nosným betonem, což omezuje přenos kročejového hluku z povrchu podlahy do nosné stavební konstrukce a zároveň se tím umožní dilatační pohyby tepelně izolačních podlahových vrstev. Nebývalá pozornost je věnována také vývoji přístrojových vývodů pro vysoké zátěže. Díky tomu lze v hypermarketech a podobných prostorech s údržbou podlahy a osvětlení pomocí těžkých samohybných strojů nebo v pojížděných plochách autosalonů zcela eliminovat tolik nepříjemné praskání dlažby ve vících přístrojových vývodů i v jejich bezprostředním okolí.

Obr. 4: Přístrojový podlahový vývod v plovoucí podlahové krytině

Nicméně vyšší kvalitu nemusí zákonitě znamenat vždy jen nová, patentově chráněná řešení. Značný praktický přínos mohou představovat i méně patrné inovace, což dokládají nikdy nekončící inovativní proměny v segmentu drobného instalačního materiálu se značkou OBO.

Instalační krabice série T

Nejmodernější řada plastových instalačních krabic OBO s rozměry od 80 mm do 300 mm se opět rozrostla o další modely. Na skutečnost, že krabice této řady mají u rozměrů nad 100 × 100 mm standardně stupeň krytí IP66 (obr. 5) a nikoliv jen IP 54, si uživatelé zvykli velmi rychle. Nově jsou ale všechna jejich provedení odolná vůči působení atmosférického UV záření a z požárně bezpečnostního hlediska nelze opomenout, že se nyní všechny krabice této typové řady vyrábějí standardně z bezhalogenových materiálů. Větší rozměry série T lze nyní také vybavit např. víkem s otvorem pro jednu nebo více zásuvek systému Modul 45 a vytvořit tak přímo na krabici přípojný bod silových nebo datových rozvodů.

Obr. 5: Instalační krabice série T100, standardní krytí IP66

Zalévací hmota AQUASIT

Ne vždy se podaří umístit spoje nebo rozbočení kabelů ve vnitřním prostoru stavebního objektu nebo ve vnějším nadzemním prostředí. Typickým reprezentantem této situace jsou stále četnější bazénové instalace, při nichž bývá využití běžných instalačních krabic problematické. Řešení tohoto problému nabízí aplikace zalévací hmoty AQUASIT. Kabel se napojí nebo rozbočí v běžné instalační krabici, která zabezpečí mechanickou fixaci a současně i vytvoří jakousi zalévací formu (obr. 6). Potom stačí již jen prostor vyplnit hmotou AQUASIT a spojení s krytím IP68 při 1,8 bar/1000 h je po jejím zaschnutí hotové.

Obr. 6: Zemní spoj kabelů – s hmotou AQUASIT žádný problém
Autor: Ing. Jiří Burant
Foto: Archiv firmy