Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Inovativní systém HPI-CZ pro nadpraží a ostění oken a dveří

Poprvé byl tento pokrokový systém pro řešení nadpraží a ostění oken a dveří představen v únoru 2013. Vyznačuje se vysokou tepelnou izolací a účinnou obranou proti vzniku plísní a prasklin. Verze s fenolickou pěnou také vysokou požární odolností na úrovni minerální vaty. Důležitá je i rychlost práce a velmi čistý, estetický vzhled výsledného řešení ostění.

Tento montážní systém nabízí jako patentované řešení jeden z lídrů v oblasti dodávek sortimentu pro zateplování budov na českém trhu, společnost HPI-CZ. Jeho použití zjednoduší a významně zrychlí zateplovací práce v oblasti kolem oken a dveří a navíc sníží riziko chyb při montáži. Inovované řešení s novým jednotným profilem pro ostění i nadpraží nyní nabídne výběr ze tří různých variant provedení. Ty vycházejí z kombinací desek s izolačním jádrem z fenolické pěny a desek s jádrem z šedého pěnového polystyrenu. Stavebník si může zvolit variantu, podle toho, zdali preferuje protipožární řešení nebo sleduje spíše tepelně izolační a estetické parametry.

Za technické a pokrokové řešení při zateplování nadpraží a ostění oken a dveří získala firma HPI-CZ Hlavní cenu v prestižní celorepublikové soutěži Výrobek roku 20131). Za estetické provedení detailu napojení konstrukcí získala firma bronzovou cenu České stavební akademie za technologii roku 2012. Více na webových stránkách www.hpi-cz.eu.

Ostění – nejslabší místo

Ostění oken, dveří, prosklených stěn a podobných výplňových konstrukcí bývá při zateplování nejslabším místem. Nedostatečným zateplením nebo jeho úplnou absencí v těchto detailech vzniká nezanedbatelné riziko vzniku plísní na vnitřní straně okenního ostění, nemluvě o snížení účinnosti provedeného zateplení. Chybné řešení detailu napojení omítky na výplňovou konstrukci navíc může způsobit praskání nových povrchů v okolí oken či dveří vlivem dilatací.

Fenolická pěna odolnější než MW

Dalším rizikovým prvkem je možnost šíření požáru přes ostění a zejména nadpraží. Verze s fenolickou pěnou vykazuje přinejmenším stejnou požární odolnost, jako kdyby místo této pěny byla použita minerální vlna stejné tloušťky. Ukázal to i experiment, který na půdě Hasičského záchranného sboru České republiky v Praze 10 – Strašnicích uspořádala společnost HPI - CZ spol. s r.o. Při expozici plamenem z PB hořáku fenolická pěna pouze uhelnatěla bez známek hoření, což potvrdilo výborné protipožární vlastnosti tohoto materiálu.

Hloubka degradace minerální vlny a fenolické pěny po expozici plamenem v délce trvání 3 minuty

Na krátké přednášce, která tomuto experimentu předcházela, bylo dokumentováno na skutečných případech, že např. při šíření ohně, který vznikl v bytové jednotce panelového domu (nejčastější případ), se oheň do vyšších pater nešíří polystyrénovou izolací, ale vzplanutím, tzn. ven šlehajícími plameny. Proto nevede použití minerální tepelné izolace k žádnému faktickému potlačení vzniklého požáru. A hlavním rizikem obyvatele není šířící se požár do horních pater, ale hustý kouř, který stoupá schodištěm a znemožňuje únik osob.

Hlavní přednášející také uvedl, že ani ze stavebního pohledu není minerální izolace vždy vhodná. Zejména tehdy, když je namáhaná vlhkostí, která způsobí růst její hmotnosti a objemu. Což bylo dokumentováno na pohledových poruchách na fasádě.

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění je patentovaným řešením společnosti HPI-CZ, který významně urychluje a zároveň zkvalitňuje provedení zateplení v ostění a nadpraží a snižuje riziko montážních chyb. V detailu napojení omítky na rám okna nebo dveří vytváří speciální okenní lišta pro prefabrikované ostění prostor pro případné pohyby, což zabrání vzniku prasklin.

Detail ostění s inovativním systémem HPI-CZ
HPI-CZ – ilustrační detail
HPI-CZ Nové prefabrikované ostění a nadpraží

Obkladová deska dle preferencí zákazníka

Základním prvkem systému je speciální obkladová deska pro nadpraží a ostění. Deska má integrovaný profil s armovací tkaninou pro vytvoření přesného a čistého detailu fasádní hrany. Při použití v nadpraží plní tento profil funkci lišty s okapnicí, při použití v ostění zastává funkci rohové lišty. Z rubové strany se deska standardně lepí k podkladu. Lícový povrch desky je strukturovaný, takže ho stačí jen přetřít fasádní barvou. Je jen na stavebníkovi, zda se spokojí s nátěrem nebo provede vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou fasády. Obkladová deska se prodává ve dvou variantách: S jádrem z fenolické pěny (RESOL) a s jádrem z šedého pěnového polystyrenu (EPS). Desky jsou vyráběny v tloušťce 20 mm a v délce 3 m, přičemž šířka je volitelná dle konkrétní realizace. Standardně najdou zákazníci v nabídce desky šířky 250 mm, 300 mm a 400 mm. V případě velkých projektů lze rozměry předem upravit na míru konkrétní realizaci.

Deska z fenolické pěny

Speciální tuhá pěna RESOL spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) s mimořádnou difúzní schopností. Kromě toho při výborné pevnosti a mechanické odolnosti splňuje i vysoké požadavky protipožární ochrany a výborně tlumí hluk. HPI-CZ je jedním z průkopníků používání tohoto mimořádného materiálu na našem trhu. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem.

Deska z šedého pěnového polystyrenu (EPS)

Velmi dobrých tepelně izolačních schopností lze dosáhnout také použitím desek s izolačním jádrem z šedého pěnového polystyrenu. Ten vykazuje oproti bílé variantě EPS lepší tepelně izolační vlastnosti. Použití těchto desek zrychlí zateplovací práce, sníží riziko montážních chyb a zajistí estetické napojení konstrukcí.

Varianty řešení v Systému prefabrikovaného ostění

1. Použití desek z fenolické pěny pro nadpraží i ostění fasádních otvorů

Toto řešení zvyšuje požární odolnost nadpraží a ostění fasádních otvorů a mimo to vykazuje mimořádné tepelně izolační vlastnosti. Protipožární varianta systému byla v rámci soutěže „Výrobek roku 2013”, oceněna Zlatou cenou profesní poroty a zároveň Hlavní cenou. Vyhovuje normě ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb.

2. Kombinace protipožárního řešení s tepelně-izolační variantou z EPS

Pro nadpraží, která bývají v případě požáru nejvíce vystavena plamenům, se použije nehořlavá fenolická deska, ostění jsou provedena s využitím desek z šedého pěnového polystyrenu (EPS). Vyhovuje normě ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb.

3. Tepelně izolační a především estetické řešení

Desky z šedého pěnového polystyrenu se uplatní v nadpraží i v ostění oken nebo dveří. Toto řešení je cenově nejdostupnější a je určeno investorům, kteří hledají dobré tepelně izolační parametry, estetický vzhled a přitom nevyžadují protipožární vlastnosti.

Okenní lišta

Systémová okenní lišta s integrovanou lepicí páskou se lepí na rám okna nebo dveří. Do této lišty se po seříznutí na požadovanou délku zasunují obkladové desky z fenolické pěny nebo pěnového polystyrenu. Okenní lišta má tvar písmene „U”. Oproti původnímu řešení nemá odlamovací lamelu, pohledová hrana výšky 8 mm je přetíratelná. Pouzdro, do kterého se desky zasunují, je tím pádem pevnější. Navíc skryje i menší nepřesnosti při řezání desek. Hrana okenní lišty se z vnitřní strany ošetří lepicím tmelem MS Polymerem, který je součástí systému, což zajistí zpevnění spojení mezi lištou a deskou a zabrání vniknutí vody do U profilu.

Více o systému prefabrikovaného ostění a nadpraží na webových stránkách www.hpi-cz.eu.

¹) Tuto soutěž letos již 9. rok pořádá nakladatelství Vega společnost s ručením omezeným, společně s Institutem udržitelné výstavby, dále se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a organizací Veletrhy Brno a.s za mediální podpory časopisu Stavebnictví a interiér a několika dalších odborných časopisů.
Autor: Ing. Marie Hodačová Šimonovská
Foto: Archiv firmy, Jiří Hejhálek