Izolační dvojsklo SGG CLIMAPLUS® ONE

Saint-Gobain Glass prostřednictvím společnosti VEHA spol. s r.o. z Frýdku-Místku přináší na trh úplnou novinku v oblasti izolačních skel, a to izolační dvojsklo SGG CLIMAPLUS® ONE s velmi nízkým koeficientem prostupu tepla Ug = 1,0 W/(m2K).

Revoluční tepelně izolační zasklení SGG CLIMAPLUS® ONE leží již na samém okraji mezní oblasti tepelné izolace, která je pro izolační dvojsklo fyzikálně možná, aniž by došlo k újmě na vzhledu. Tenká barevně neutrální tepelně izolační vrstva (pokovení) má velmi nízkou emisivitu (ε = 0,01), což znamená, že odráží téměř veškeré tepelné záření (oblast vlnových délek od 2,5 do 15 mikrometrů), které se snaží unikat z vytápěné budovy a vrací je zpět do místnosti.

Vyšší tepelná izolace izolačního dvojskla

Tak dosahuje SGG CLIMAPLUS® ONE špičkových hodnot: g = 0,49 a TL = 0,71 při Ug = 1,0 W/(m2K); vysvětlivky k uvedeným veličinám jsou poznámce1. Ve srovnání s dnes běžnými izolačními skly s Ug = 1,1 W/(m2K) se jedná o zlepšení bezmála o 10 %! SGG CLIMAPLUS® ONE tak v sobě spojuje transparentnost běžného izolačního skla s výhodami špičkového tepelně izolačního skla.

Nový typ zasklení přináší na trh společnost VEHA, která v roce 2008 oslaví již 15. výročí ode dne založení. Od té doby se stala nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem skleněných výplní v regionu severní Moravy a Slezska. Vždy stála v popředí zavádění nových progresivních technologií a směrů ve svém oboru. Jako jedna z prvních zavedla do standardní nabídky „teplý rámeček” SWISSPACER®, který nese významný potenciál dalšího zlepšování užitných vlastností oken. Je to díky omezení tepelného prostupu v místech na okraji izolačního zasklení, které se u jiných řešení chová jako výrazný lineární tepelný most. Distanční rámeček SWISSPACER® sníží tepelné ztráty oknem, ale hlavně zvýší povrchové teploty na okrajích vnitřního skla (zejména u dolního okraje), čímž se omezí nepříjemné zimní rosení skel v okolí spodního rámu.

řez izolačním dvojsklem

Úspory energie

V oblasti budov se stále ještě skrývá obrovský potenciál úspor energie na vytápění. Důvody pro úspory energie jsou nejméně dva. Jednak ceny energie stále a rychleji rostou a do budoucna lze očekávat, že se tento trend ještě urychlí. Ceny energie se budou stále výrazněji promítat do provozních nákladů. Za druhé je vysoká spotřeba energie dávána do souvislosti s globální klimatickou změnou v důsledku oteplování planety a tuto hrozbu rozumný člověk nemůže přehlížet. Úspora energie v sektoru neprůmyslového užívání staveb a bydlení, které podle oficiálních údajů zatěžují atmosféru „oteplujícími” skleníkovými plyny více než průmysl nebo doprava, spočívá v lepší tepelné izolaci. Hlavní roli zde hrají okna.

Okna tvoří okolo 30 % obvodového pláště a v oblasti strukturálních fasád se toto číslo může blížit až ke 100 %! Rozhodující úlohu při tom má charakter zasklení: SGG CLIMAPLUS® ONE je správná cesta k dosažení vytčeného cíle.

Izolační dvojsklo s pokoveným vnitřním sklem

Lepší pobytové klima

Menší tepelné ztráty okenním zasklením, a to díky teplému rámečku zejména v místech napojení skla k rámu, vede k vyšší povrchové teplotě skla z vnitřní strany. Tím se sníží riziko zimního rosení oken i při vyšší relativní vlhkosti vnitřního vzduchu. Rosení oken je nepříjemné z funkčních důvodů – oknem není vidět, z estetických a konečně i zdravotních, pokud k němu dochází často a dlouhodobě.

Výborná tepelné izolace předurčuje zasklení SGG CLIMAPLUS® ONE pro všechna použití v novostavbách a renovacích pro:

  • nízkoenergetické a pasivní domy,
  • rodinné domy s jednou a více bytovými jednotkami (okna, francouzská okna, zimní zahrady),
  • kancelářské a veřejné budovy (fasády, prosklené stěny).

Technické a užitné přednosti

Aplikace izolačních dvojskel SGG CLIMAPLUS® ONE přináší uživatelům další výhody a přednosti, které nevyžadují komentáře:

  • Barevně neutrální vzhled díky jedinečné průhlednosti okna.
  • Prostup světla a získávání záření díky lepšímu využití slunečního záření – světlo a teplo.
  • Významné snížení nákladů na vytápění díky snížení tepelných ztrát okny o 10 %.
  • Snížení emisí CO2 díky nižší spotřebě fosilních paliv.
  • Zvýšení pohodlí díky rovnoměrnému rozdělení tepla po celém prostoru.
  • Optimální využití obytné plochy díky eliminaci studených zón na oknech a
  • Minimální kondenzovaná voda na vnitřním skle díky vyšší teplotě na povrchu skla zejména ve spojení s teplým rámečkem SWISSPACER®.

Paleta výrobků

Plavené ploché sklo SGG CLIMAPLUS® ONE s extrémně nízkou emisivitou od společnosti Saint-Gobain Glass představuje poslední generaci transparentní tepelné izolace. V kombinaci s dalšími výrobky Saint-Gobain Glass může dodavatel zasklení, společnost VEHA spol. s r.o., sestavit a nabídnout zákazníkům i další výrobky s vynikajícími, nejen tepelně izolačními vlastnostmi:

Maximální tepelná izolace

SGG CLIMAPLUS® ONE při použití v trojsklech řady SGG CLIMATOP® ONE dosahuje zatím nepřekonané hodnoty součinitele prostupu Ug = 0,4 W/(m2K)

Ochrana proti hluku

SGG CLIMAPLUS® ONE ACOUSTIC nabízí vynikající protihlukové izolace a SGG CLIMAPLUS® ONE SILENCE kromě špičkových hodnot zvukového útlumu navíc ještě bezpečnostní vlastnosti.

Ochrana před poraněním

SGG CLIMAPLUS® ONE v kombinaci s lepenými skly STADIP® nebo kalenými skly SECURIT® přináší bezpečnost – ideální pro použití v oblastech ve výšce nad hlavou nebo u velkoplošných zasklení.


1 g je sluneční tepelný zisk, bezrozměrné číslo, které nabývá hodnot v intervalu <0;1>, TL je optická propustnost pro viditelné světlo, opět bezrozměrné číslo, které nabývá hodnot v intervalu <0;1>, Ug je součinitel prostupu tepla skly ve W/(m2K).
Autor: Miroslav Obst
Foto: Archiv firmy