Jak ušetřit za teplo v průmyslových halách

Náklady na vytápění výrobních hal nebo skladovacích objektů patří v rozpočtech k významnějším položkám a často zatěžují provoz firem více než je nezbytně nutné. Přesto, že majitelé a uživatelé objektů věnují velkou pozornost výběru vhodného zdroje tepla, volbě optimálních tarifů dodavatelů energie a investují nemalé částky do zateplování budov, drahé teplo utíká otevřenými dveřmi či vraty. S ohledem na denní provoz, který běžně neumožňuje mít trvale dveře zavřené, se proto jako zajímavé řešení nabízí pořízení vzduchových clon, instalovaných těsně vedle dveří nebo nad nimi.

Úkolem vzduchových clon je zabránit nežádoucímu vnikání venkovního vzduchu volně otevřenými, nebo otevíratelnými dveřmi či vraty do vnitřního prostoru budov, zpravidla v zimním období, kdy zároveň vnitřní prostor dotápějí. Kromě průvanu tvoří vzduchové clony bariéru i proti prachu, pachům, pylu a drobnému hmyzu. Zjednodušeně lze vzduchové clony označit za „neviditelné” dveře ze vzduchu.

Nová generace vzduchových clon

Vývojem a výrobou vzduchových clon se již dvacet let zabývá pardubická společnost 2VV, která během svého působení získala spokojené zákazníky a distributory nejenom na evropském trhu, ale i v exotických destinacích jako je Nový Zéland, Katar nebo Kuvajt. V letošním roce představuje společnost 2VV novou generaci vzduchových clon INDESSE. Řada vzduchových clon INDESSE určená především pro instalaci v prostorách průmyslového charakteru, jako jsou např. výrobní haly, sklady, logistická nebo výstavní centra, je v sortimentu 2VV dlouholetou stálicí a ve svém segmentu patří k nejprodávanějším typům.

Konstrukce vzduchové clony INDESSE prošla zásadní obměnou, která přinesla podstatné zlepšení všech výkonových parametrů. Pozornost si ovšem zaslouží především optimálně tvarovaný výfuk s jedinečnou technologií, tzv. „Straw-System”. Výfuk clony je osazen speciální komponentou – voštinou, která rovnoměrně rozděluje proud vzduchu po celé šíři výfuku. Díky výfuku „Straw-System” je dosaženo maximální laminarizace proudu vzduchu vycházejícího z clony.

Vzduchová clona INDESSE

Konstantní rychlost a nízká hlučnost

Laminární proudění vzduchu je takové proudění, kdy se částice vzduchu pohybují vedle sebe konstantní rychlostí a nemísí se. Využití tohoto efektu je u vzduchových clon velmi důležité především proto, že laminární proud má lepší clonící vlastnosti. Vzduchová clona s výfukem „Straw-System” má mnohem delší dofuk a proud vzduchu si udržuje konstantní rychlost do delší vzdálenosti než je tomu běžné u srovnatelných typů clon s výfukem používajícím mřížku nebo lamely. Další výhodou je i nižší hlučnost, neboť u laminárního proudu nedochází k víření vzduchu.

Technologii „Straw-System”, někdy také nazývanou „Honey-comb chamber”, použila v konstrukci výfuku vzduchových clon firma 2VV jako vůbec první výrobce na světě a použití speciální voštiny má chráněno užitným vzorem.

Laminární proud vzduchu díky unikátní technologii „Straw-System”
Laminární proud vzduchu díky unikátní technologii „Straw-System”

Široké využití

Vzduchové clony INDESSE jsou nabízeny v široké řadě tak, aby byly použitelné v celé řadě aplikací. Je možné je použít pro odclonění otvorů s instalační výškou do 8 m1) v případě horizontální instalace nade dveřmi nebo pro vertikální instalaci vedle dveří a to pro šířku dveří do 8 m1) při jednostranné instalaci, nebo do 12 m1) při oboustranné instalaci. Výhodou důležitou zejména při řetězení clon je skutečnost, že clona má aktivní výfuk po celé své délce, nejsou zde žádná „hluchá” místa, proud vzduchu je díky optimálnímu rozmístění ventilátorů ve cloně rovnoměrně rozdělen a výfuk není omezován žádnou překážkou.

Vyšší tepelný výkon

Nová generace vzduchových clon INDESSE nabízí oproti předchozí řadě i vyšší tepelný výkon. Elektrický ohřev je řešen drátkovými tělesy s technologií ZIG-ZAG, jejichž hlavní předností je okamžitý náběh topného výkonu a při vypnutí okamžité zchlazení. Každé těleso je osazeno vlastním provozním termostatem, což zvyšuje provozní bezpečnost clony nad rámec stanovených norem. Vodní verze je vybavena dvouřadým vodním výměníkem z mědi a hliníkových lamel s technologií „Anti-dust coil”, zabraňující zanášení vodního výměníku.

Vzhledem k tomu, že clony INDESSE jsou typicky používány ve větších halách s vyššími vraty, nabízí se v těchto aplikacích výhodné použití tzv. „aktivní varianty”, kdy jako spodní modul je instalována vzduchová clona s ohřevem a jako vrchní modul je použita clona bez ohřevu. Tím je zajištěn teplotní komfort v části, kde dochází k pohybu osob, a to s minimálním vynaložením pořizovacích nákladů a nákladů na energie.

¹) Vzdálenost, kdy rychlost proudu vzduchu dosahuje 3 m/s
Autor: Marcela Smolíková
Foto: Archiv firmy