Jak vyrobit teplo pod 350 Kč za GJ?

Zvažujete jak v bytovém domě snížit náklady za teplo a teplou vodu? Řešením může být vytápění tepelným čerpadlem.

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se tohoto tématu poskytl Jiří Hanus, předseda představenstva ryze české společnosti ACOND, která má v oboru vytápění a vzduchotechniky čtyřicetiletou zkušenost.

Co musíme udělat pro to, abychom si mohli tepelné čerpadlo do panelového domu pořídit?

Není toho mnoho. Na začátku postačí zkušeným poskytovatelům a výrobcům vyúčtování tepla v daném objektu za předchozí období. Na jeho základě je možné zpracovat výpočet úspor při použití tepelného čerpadla. V případě, že objekt nemá jediného majitele, což je u bytových domů velmi časté, je zapotřebí odhlasovat záměr na domovní schůzi. Nezapomeňte se také předem dohodnout, zda chcete technologii sami zakoupit a provozovat nebo zda chcete pouze nakupovat teplo ze v podstatě zapůjčeného tepelného čerpadla.

Instalace tepelného čerpadla vyžaduje také několik administrativních záležitostí souvisejících se zajištěním potřebných povolení. Vybrat si můžete dodavatele, který za vás vše potřebné vyřídí.

Jaké jsou technické podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být tepelné čerpadlo do panelového domu zabudováno?

Pokud chceme tepelné čerpadlo využít naplno pro vytápění i ohřev teplé vody, musí být bytový dům zateplený a mít vyměněná okna. To vám umožní topit nižší teplotou topné vody než v domech nezateplených a úspory jsou tak největší. V nezatepleném panelovém domě je tepelné čerpadlo vhodné využít pouze na přípravu teplé vody, nikoliv na vytápění.

Jaké jsou pořizovací náklady na instalaci tepelného čerpadla tohoto typu?

Pro bytové domy je důležité použít speciálně konstruovaná tepelná čerpadla. Obecně se v panelovém domě nedoporučuje instalovat několik tepelných čerpadel, která jsou vhodnější spíše pro malé domy. Cena tepelných čerpadel, akumulačních nádob a zásobníků teplé vody pro bytový dům od společnosti ACOND a.s. se pro panelový dům o 40 bytech pohybuje kolem 1,5 mil. Kč. V případě společnosti ACOND si ale můžete zvolit způsob financování, kdy je počáteční investice nulová a pořizovací náklady platíte až z dosahovaných úspor. Rozpočet nezatíží ani náklady na revizi či opravu čerpadla, které ACOND svým zákazníkům poskytuje zdarma.

Obecně tepelné čerpadlo potřebuje ke svému chodu přívod elektrické energie, náklady na jeho provoz jsou však v porovnání s jinými běžnými zdroji tepla méně než poloviční.

Kolik mi tepelné čerpadlo dokáže ušetřit a jaká je jeho životnost?

S tepelnými čerpadly je možné v zateplených bytových domech s vyměněnými okny dosáhnout úspory až 60 % v porovnání s dodávkami tepla a teplé vody z centrálního zásobování. Obecně lze říci,že prvních několik let budete šetřit méně, protože se vám bude vracet vstupní investice na pořízení čerpadla.

Návratnost investice v případě zakoupení čerpadla závisí na cenách tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem. U čerpadel ACOND se pohybuje v rozmezí 3,5 roku (při ceně 750 Kč/GJ) až 7 let (při ceně 550 GJ). Životnost čerpadla přitom bývá 20 let.

Je účinnost tepelného čerpadla vzduch/voda do bytového domu dostatečná?

V České republice jsou pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda ideální klimatické podmínky. Zároveň vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Před pořízením si ověřte účinnost tepelného čerpadla, kterou vyjadřuje topný faktor. Pokud má např. tepelné čerpadlo topný faktor 3, znamená to, že dokáže vyprodukovat 3x více tepla, než kolik je třeba dodat elektrické energie pro jeho provoz.

Na jakou teplotu bude tepelné čerpadlo schopno panelový dům vytápět?

Při použití nejlepších dostupných kompresorů, je možné dosažení 65 °C teploty topné vody. To v zateplených panelových domech umožňuje dosažení pohodlných 24 °C i při velmi nízkých venkovních teplotách. Navíc bývá tepelné čerpadlo doplněno záložním zdrojem, takže komfort je zajištěn.

Je používání tepelného čerpadla bezpečné pro životní prostředí a pro obyvatele domu?

Ano, rozhodně. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí a bytový dům ho do okolí zase díky tepelným ztrátám předá. Tepelná čerpadla neprodukují žádné emise a jsou naprosto bezpečná.

Na co bychom si měli dát pozor při výběru dodavatele tepelného čerpadla pro panelový dům?

Při výběru dodavatele by se měl zákazník soustředit především na reference a dostupnou kvalifikovanou technickou podporu. Výhodné je takto inovativní tepelné čerpadlo zakoupit se zajištěným servisem přímo od výrobce. Je důležité si ověřit úspory na předchozích instalacích. Ještě důležitější je v bytovém domě tichý provoz zařízení. Velmi doporučujeme referenční instalace navštívit a tichost provozu si osobně porovnat. Důležitá je samozřejmě i délka záruční lhůty. I ta vypovídá o tom, jak výrobce svému zařízení věří.

Je možné využít dotace na pořízení tepelného čerpadla do panelového domu?

Investice do tepelného čerpadla se v bytovém domě naš ěstí rychle vrátí i bez dotací. Žádný problém s vracením dotací nebo jejich zpětným zdaněním tak nehrozí. Pořídit si tepelné čerpadlo do bytového domu bez dotací není v současnosti žádný problém. Například společnost ACOND svým zákazníkům nyní nabízí hned několik způsobů výhodného financování. Jedním z nich je možnost nulové počáteční investice, kdy pořizovací náklady platíte až z dosahovaných úspor.

Kdy začít s přípravou? Jak dlouho trvá zajištění formalit a jak dlouho samotná montáž?

Vše včetně zajištění potřebných povolení a administrativy je řešitelné během několika měsíců. V případě společnosti ACOND nabízíme svým zákazníkům vyřízení formálních záležitostí, a to zdarma. Pokud bytový dům nepatří jednomu majiteli, je zapotřebí také počítat s časem na jednání mezi vlastníky jednotek. Samotná instalace a zprovoznění tepelného čerpadla již není výrazně časově náročná a trvá obvykle tři až čtyři týdny. Až na průrazy pro vzduchovody, které jsou hotové během jednoho nebo dvou dnů, obyvatele neobtěžuje.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv firmy