Jak vyzrát na rostoucí cenu práce

České stavebnictví zaznamenává v posledních letech prudký růst nákladů. Prakticky ve všech zainteresovaných oborech lze vysledovat strmý nárůst mezd, který se mimo jiné odráží ve stoupajících cenách nemovitostí a může do budoucna nepříznivě ovlivnit dynamiku stavebnictví. Řada stavebních firem, které se cítí těmito trendy nejvíce ohroženy, hledá již nyní nová a nová východiska, jak své budoucí obraty a zisky zabezpečit.

Mzdy ve stavebnictví stouply za posledních pět let téměř o 50 % a v konečném důsledku je nejvýrazněji pociťují stavební firmy a koncoví investoři: podnikatelům se snižuje obrat, pro investory se stala práce nejvýraznější položkou v ceně novostavby. Za zvyšováním mzdových nákladů stojí mimo jiné zvyšující se nároky na kvalitu práce.

Ty souvisí například se zpřísňováním řady stavebně technických norem pro všechny typy objektů. Práci v českém stavebnictví prodražuje i permanentní nedostatek kvalifikovaných sil. Svaz podnikatelů ve stavebnictví se tak nedávno rozhodl řady stavebních dělníků rozšířit náborem pěti tisíc pracovních sil z Vietnamu a dalších asijských zemí.

Chytré a rychlé stavební technologie budou udávat takt budoucímu stavebnictví

Rozpočty šetří rychlé stavební technologie

Pro stavební firmy představuje určité východisko přehodnocení stavebních technologií, kterým dávaly dosud ve výstavbě přednost. Mezi jednotlivými technologiemi a stavebními konstrukcemi totiž existují výrazné rozdíly, co se týká rychlosti výstavby a produktivity práce. Tlak na optimalizaci práce na stavbě je podle výrobců stavebních materiálů stále citelnější a odráží se i ve výběru základních zdících prvků. „Projevuje se to na dynamickém růstu prodeje přesného pórobetonového zdiva, které sice patří mezi dražší materiály, ale umožňuje extrémně rychlou a levnou výstavbu,” říká například Ivana Havlíčková, marketingová specialistka společnosti Xella CZ, výrobce zdícího systému YTONG.

Náklady diktuje i projektant

Nutno však podotknout, že konečné náklady na výstavbu ovlivňuje také projektant. Obrovskou výhodu mají proto stavební firmy, které si vedle realizace staveb zastřešují i projekci. Pro řadu z nich je to nutným předpokladem, aby postavili dům rychle a hlavně levně. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve stavebnictví stojí za stále poměrně nízkou průměrnou kvalitou prací například ve srovnání se západní Evropou, kde je konkurenční tlak mnohem vyšší. Na druhou stranu ale v dlouhodobém měřítku vede k používání kvalitnějších materiálů, které eliminují lidskou práci a tím také lidské chyby v procesu výstavby. „Dražší práce ve výsledku určitě povede také ke kvalitnějším projektům a k uplatnění efektivních moderních materiálů a technologií. Nedostatečná propracovanost projektů stále způsobuje zbytečné plýtvání práce a obrovské vícenáklady na stavbách. Podobné je to s použitím tradičních zdících materiálů, které umožňují nízkou produktivitu práce, navíc mají často již nevyhovující technické parametry,” dodává Marek Dudák z poradenské agentury Deee Communication.

Ze zkušenosti prozíravé realizační firmy...

Jaký dopad má pro majitele realizačních firem nedostatek pracovních sil a rostoucí mzdy ve stavebnictví, nám poreferoval Ing. Daniel Kozel ze severomoravské DK1, která staví téměř výlučně – a dalo by se říci, že i prozíravě – z pórobetonového zdiva. „Když jsme na začátku 90. let začínali, tvořil podíl práce v celkové hodnotě domu 25 %, dnes je tento podíl dvakrát takový. Cena YTONGu za kubík sice v porovnání s jinými zdicími materiály není nejnižší, takové srovnání je ale zavádějící. Do kalkulací je třeba zahrnout související náklady jako práci, dopravu, provádění rozvodů a drážek, spotřebu omítek...Pórobeton je stavební materiál, který v těchto položkách ušetří. Rychlost výstavby a produktivita práce je tak vysoká, že náklady klesají jen u hrubé stavby zhruba o čtvrtinu oproti jinému zdivu. Proto prakticky 100 % našich staveb realizujeme z pórobetonu YTONG,” říká Ing. Kozel a dále upřesňuje: „Mokrý proces u YTONGU je minimální, výstavbu tak neblokují žádné technologické přestávky. V rozmezí pěti až osmi měsíců se pohybuje stavba běžného rodinného domu, přičemž časově nejnáročnější bývají paradoxně nejrůznější administrativní průtahy.”

Na zvolené stavební technologii oceňuje Ing. Kozel i skutečnost, že dokáže maximálně eliminovat lidské chyby a nepřesnosti zedníků. To je pro podnikatele ve stavebnictví obzvlášť důležité, neboť si nesou odpovědnost za výslednou stavbu nejčastěji sami. „Stavební systém je jednoduchý – vystačíte s několika základními formáty a jakýkoliv atypický prvek vytvoříte snadno přímo na stavbě. Homogenní struktura materiálu ve všech směrech a jeho snadná opracovatelnost zajišťují rychlé a přesné zdění bez zbytečných odpadů a bez typických tepelných mostů,” dodává Ing. Kozel, za nějž mluví bezpochyby i letité zkušenosti s pórobetonem.

Svépomocí na protest proti drahým a nešikovným zedníkům

O svých zkušenostech se sháněním slušného řemeslníka by nám mohla vyprávět i řada individuálních investorů. Drobný investor rodinného domu má přitom jen omezené možnosti, jak dosáhnout svých představ a požadavků, respektive jak si ohlídat realizaci svého domu.

Radikálně vyřešil svou nedůvěru v kvalifikovaný personál ve stavebnictví Petr Norek z jihomoravských Vranovic, profesí automechanik: Svůj dům se rozhodl postavit vlastními silami. Do stavby svépomocí se pustil nejen kvůli finančním úsporám, ale také kvůli přesnosti, kterou by u běžné firmy neuhlídal. Pro zajímavost – zdivo domu o rozloze 180 m2 ho vyšlo na necelých 300 tisíc korun1.

1 O zkušenostech pana Norka se stavbou se můžete více dočíst v článku Dudák, M: Svépomocí k dokonalosti?, Stavebnictví a interiér, č. 7/2008, str. 12–13, nebo na: http://www.stavebnictvi3000.cz/pdf/2722.pdf.


Související odkazy a doplňky:

Vypočítejte si náklady na provoz

Víte, kolik protopíte za 40 let života v běžném rodinném domě? Tato částka často přesáhne pořizovací cenu domu. Proto se vyplatí již při výstavbě rodinného domu myslet na to, co bude za několik desítek let. Běžný rodinný dům s podlahovou plochou kolem 150 m2 spotřebuje teplo za minimálně 30.000 korun ročně. Energie ale stále zdražují, a tak se roční náklady za 40 let mohou vyšplhat i na několikanásobek dnešního stavu. Energeticky úspornou stavbou můžete za rok ušetřit desetitisíce!
Vypočítejte si roční náklady na vytápění u standardního rodinného domu porovnejte je s energeticky úspornými, nízkoenergetickými nebo pasivními domy YTONG. Stačí zadat užitnou plochu svého rodinného domu a cenu za 1 kWh energie a užívaného zdroje. Přesvěčte se sami, jak je výpočet snadný a výsledky překvepivé.

Autor: Daniela Richterová
Foto: Archiv firmy Xella CZ s.r.o.