Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Jak zabránit úniku tepla

Z hlediska tepelných ztrát jsou okna relativně slabým místem fasády. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem skla přes ně procházejí zejména teplo, chlad či hluk ve výrazně vyšší míře než skrz obvodovou konstrukci. U dnes hojně obývaných podkroví jsou střešní okna více vystavena povětrnostním vlivům, a proto jsou nároky na jejich kvalitu vyšší.

Únik tepla, a naopak pronikání vnějších vlivů do interiéru, jsou problémem zejména u starých oken. Nová okna již mají výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti, a to hlavně díky kvalitním, energeticky úsporným zasklením. I v případě starších oken je možné zlepšit jejich vlastnosti, a tak ušetřit energii. Není vždy nutné vyměnit je celá. V některých případech může být řešením pouze výměna skla.

Zasklení s označením --60

Novinkou v nabídce úsporných zasklení společnosti VELUX je typ s označením --60, které můžete koupit buď jako celé nové okno, nebo jím nahradit stávající zasklení, čímž výrazně zlepšíte vlastnosti střešního okna. Kromě toho nabízí zasklení --60 řadu dalších výhod:

Šetří spotřebu energie

Míra úspory energie je dána součinitelem prostupu tepla, tedy ukazatelem te pelné izolace okna, který je u tohoto ok na pouhých 1,3 W/(m2.K). Příslušná norma přitom požaduje 1,5–1,7 W/(m2.K), součinitel prostupu tepla sklem je pak 1,0 W/(m2.K). Tepelné ztráty skrze okenní tabule jsou tedy minimální. K dobré izolační schopnosti tohoto typu zasklení přispívá také fakt, že mezera mezi skly je plněna plynem kryptonem. Nižší hodnota součinitele prostupu tepla přispívá ke zvýšení teploty na povrchu interiérové části zasklení, což je důležitý faktor z hlediska vyloučení vzniku kondenzace na skle.

Lepší výhled

Mytí oken patří k těm náročnějším a většinou méně oblíbeným domácím pracem. Nový typ zasklení --60 má na vnější straně samočisticí schopnost. Tato vrstva zajišťuje, že voda ze skla rychleji steče, povrch dříve uschne, což přispívá k nižší frekvenci mytí oken a jejich celkové snazší údržbě.

Ticho a klid

I když jsou střešní okna většinou umístěna vysoko ve střeše, tedy poměrně vzdálena hlukům z ulice, lepší zvukotěsnost je vždy vítána. Snížení hluku je udáváno součinitelem vzduchové neprůzvučnosti Rw. U typu zasklení --60 rovná se hodnotě 37 dB.

Téměř nerozbitná

Svou polohou mají střešní okna v po rovnání s fasádními jistou nevýhodu, jsou přímo vystavena povětrnostním vlivům, např. při krupobití. Pro větší mechanickou odolnost má nový typ zasklení z vnější strany tvrzené sklo o tloušťce 6 mm, na vnitřní straně okna je lepené sklo s fólií také o tloušťce 6 mm. Takže rozbít tuto bariéru je prakticky nemožné.

Na obranu proti slunci

Zasklení je opatřeno novou povrchovou vrstvou se speciálním pokovením, která redukuje prostupující sluneční teplo, a interiér je tak v létě chráněn proti přehřívání. Schopnost zasklení regulovat přehřívání interiéru určuje koeficient g (%) indikující množství sluneční energie, která prochází skrz zasklení. U zas klení typu --60 je koeficient g = 0,29, což v praxi znamená, že sklo je schopno zachytit 71 % veškerého prostupujícího slunečního tepla.

Řez oknem se zasklením typu --64

Zasklení s označením --64

Dalším z řady energeticky úsporných zasklení střešních oken je trojsklo s označením --64, které lze zakoupit jen jako součást nového střešního okna. Toto zasklení je určeno pro domy s extrémně nízkou spotřebou energie a splňuje tepelně technické po žadavky ČSN 73 0540-2/Z1 včetně do poručených hodnot pro navrhování energeticky úsporných domů. Konstrukce okna zaručuje vynikající tepelně izolační vlastnosti a velmi dobrou ochranu proti hluku. Speciální trojité zasklení v kombinaci s dalším vylepšením konstrukčních detailů splňuje doporučený po žadavek na součinitel prostupu tepla, který je pro šikmá okna u energeticky úsporných staveb dle ČSN 73 0540-2/Z1 UN = 1,1 W/(m2.K).

Existují také další typy zasklení, například s ochranou proti vloupání, neprůhledné sklo a další. Při pořizování nových střešních oken či v případě potřeby zlepšit vlastnosti starších střešních oken, je lepší poradit se o možnostech zasklení.

Podívejte se na www.velux.cz nebo za volejte do zákaznického centra na číslo 531 015 511.

1 Michaela Lízalová, PLEON Impact, michaela.lizalova@pleon-impact.cz, www.pleon-impact.cz
Autor: Michaela Lízalová
Foto: Archiv firmy