JANSEN - nové možnosti zavěšených prosklených fasád

Se zvyšujícím se přílivem zahraničních investic a pozvolna se zlepšujícím hospodářstvím se opět stále častěji objevují v projektech mnoha architektů odvážná a technicky velmi náročná řešení prosklených plášťů budov. Nezřídka se setkáváme s fasádami o výšce 8 i více metrů bez možnosti mezilehlého kotvení nebo světlíkovými konstrukcemi o rozponech 10 i více metrů. Právě tyto náročné konstrukce lze technicky i finančně velmi výhodně řešit fasádními systémy Jansen.

Nosný systém fasád

Švýcarský výrobce profilů Jansen výrazně investoval v posledních letech do rozvoje fasádních systémů. Základní skladba fasády, osvědčená již několik desítek let, však zůstává stejná. Nosnou kostru proskleného pláště tvoří rošt z ocelových systémových profilů. Jedná se o uzavřené tenkostěnné profily se speciální drážkou, do které se upínají izolační a nosné kotvy pro sklo. Ocelové profily se vyrábějí v pohledové šířce 50 a 60 mm. V padesátimilimetrové sérii lze použít profily o hloubce 50 až 140 mm, v šedesátimilimetrové sérii profily o hloubce 50 - 150 mm. Největší nosný profil má rozměry 60/150 mm s tloušťkou stěny 2,75 mm. Tento profil (moment setrvačnosti průřezové plochy J = 343 cm4) již lze použít na velké kotevní vzdálenosti svislých i šikmých fasádních konstrukcí. Profily jsou vyráběny z běžné oceli řady 37. Proto je lze jednoduše a finančně nenáročně vyztužit plochou ocelí. Touto úpravou můžeme dosáhnout až dvojnásobné únosnosti profilu. S profily Jansen se pracuje jako s běžnými válcovanými profily, takže je lze začlenit do nosné konstrukce objektu. Jako příklad můžeme uvést užití profilů na místě horního pasu příhradového vazníku nebo kombinace s táhly popř. lany ve formě vzpěrákové konstrukce. Možnost sloučení nosné části a zasklívacího systému do jednoho celku s sebou nese výraznou finanční úsporu proti tradiční variantě s podpůrnou ocelovou konstrukcí a speciálními profily pro zasklení. Také vývoj tvaru profilu se přizpůsobuje požadavkům architektů. Dnes jsou v nabídce kromě základních obdélníkových a úhlových (45°, 60°, 90°) profilů i profily tvaru kapky – DELTA a tvaru T – LINEA.

Změna technologie výroby = snížení cen materiálu

Dalším faktorem, který v minulém roce velmi výrazně přispěl k cenovému zvýhodnění fasád Jansen, byla změna technologie výroby ocelových profilů. Až do loňského roku se všechny fasádní profily vyráběly tažením za studena. To je výrobní proces, který s sebou nese i velké nároky na odmaštění povrchu profilů. Nyní se většina profilů vyrábí válcováním. To přineslo výrazné snížení cen profilů a možnost dodávky profilů s pozinkovaným povrchem. Profily se válcují z žárově pozinkovaného plechu tzn., že profil je pozinkovaný i ve vnitřní dutině. Výše uvedené skutečnosti způsobily cenový pokles materiálu fasádních systémů o cca 20 %.

Rozdělení fasádních systémů

Fasádní systémy VISS (Voll Isolierten Sprossen System) je možno rozdělit na dvě základní skupiny:

1. VISS NV – zasklení mokrou cestou (silikon)
Jedná se o nejstarší (35 let) variantu, která však stále zůstává v nabídce. Spáry mezi profily a sklem se vyplní silikonovou vrstvou. Systém je vhodný na svislé konstrukce. Je cenově nejvýhodnější ze všech fasádních skupin, avšak proces mokrého zasklení ho proti následujícím systémům znevýhodňuje.

2. VISS TV, VISS TV 1V, VISS TV 1S – suché zasklení (EPDM)
Jednodušší varianta – VISS TV – má nižší vrstvu těsnění a patří dle DIN 4108 do materiálové skupiny 2.1 (koeficient tepelného prostupu k pro rámy Jansen je 2,6 W/m2K). Tento systém je určen pouze pro svislé stěny. Dokonalejší a dnes nejvíce užívané skupiny VISS TV 1V (pro svislé konstrukce) a VISS TV 1S (pro šikmé střechy) mají propracovanější systém těsnění na vnitřní i vnější straně skla. Proto patří dle DIN 4108 do materiálové skupiny 1 (k pro rámy Jansen je 1,7 W/m2K).

Všechny typy fasád Jansen však mají stejnou vnitřní ocelovou konstrukci, rozdíly jsou pouze ve způsobu zasklení. Ocelové fasády mají již tradičně vysoký útlum zvuku. Zkouškami bylo prokázáno, že při použití skla o útlumu 45 dB vykazuje kompletní fasáda útlum 43 dB.

Protipožární fasádní systém

Samostatnou skupinu fasád tvoří protipožární systém VISS TV (G30/G60/F30). Jak již z označení vyplývá, jde o fasádu zasklenou do pryže s odolností dle ČSN EW 30, EW 60 popř. EI 30. Protože základní nosná část fasád Jansen je tvořena ocelovými profily, nedochází ani u protipožárních fasád z hlediska ocelových profilů k žádné změně. Mění se pouze těsnění, vnitřní spojovací a nosné kotvy a přítlačná lišta, která musí být v provedení nerez. Vnější naklapávací hliníková lišta zůstává stejná. Z výše uvedeného je patrné, že pohledové části fasády v interiéru i exteriéru jsou stejné u běžné izolované i protipožární fasády. To, že nosné profily zůstávají stejné v požárních i nepožárních úsecích, dělá z požárních fasád Jansen finančně výhodné konstrukce.

Závěrem lze konstatovat, že ocelohliníkový systém Jansen poskytuje zcela nové možnosti pro náročné prosklené fasádní pláště a šikmé střechy. Kombinací ocelové nosné a hliníkové zasklívací konstrukce do jednoho systému se dosáhne nejen vysoké estetické hodnoty díla (pohledové jsou pouze štíhlé uzavřené profily), ale i cenově velmi zajímavé konstrukce.

Autor:
Foto: Archiv firmy