Jedinečná dřevěná okna a jejich nové služby

Dřevo je při výrobě oken nepřekonatelné. Dobrá okna jsou i z plastu nebo kovu, musejí se ale kombinovat s materiály, které jim dají potřebnou tuhost nebo tepelnou izolaci. Dřevěná okna jsou velmi trvanlivá a dobře slouží i několika pokolením. Co se týče velikosti, lze je vyrobit od nejmenších až po velké prosklené okenní fasádní stěny. Vedle tradiční role oken, již lze popsat slovy světlo, vzduch, teplo a bezpečí, vytvářejí okna celkový vzhled budovy. V poslední době se také zásadně mění pohled na energetickou funkci.

Dřevěná okna pro svůj domov zvažuje nejspíš každý, kdo má rád přírodní materiály. Tuto volbu lze podpořit mnoha argumenty. Dřevo totiž nabízí neopakovatelnou kombinaci vlastností, které jsou pro okno jako z udělání.

Dřevěná okna značky TTK, známé daleko za českými hranicemi, se vyrábějí z kvalitního dřeva, zejména z borovice, dubu, modřínu, smrku a meranti. Zasklení je možné volit 2–3vrstvé, celé okno je pak osazeno celoobvodovým kováním, které je na přání doplněno moderním vybavením s elektronickým ovládáním. Funkčně důležitá je integrovaná žaluzie v meziskelním prostoru nebo pojistka proti chybnému manipulování s oknem.

Vysoká tuhost a stabilita okna

Velkou předností dřeva je jeho vysoká tuhost a stabilita. Čím dál více oken dnes dosahuje velkých rozměrů a vysoká pevnost dřevěných rámů je proto zásadní. Dřevěný okenní rám a okenní křídlo se vyrábějí z hranolů slepených ze tří nebo čtyř vrstev dřeva s různou orientací letokruhů sousedních vrstev. Tento hranol má ještě o třídu větší tvarovou stálost a mechanickou tuhost, což se podepisuje na životnosti okna. To pak může sloužit generacím uživatelů.

Energetika oken

Dřevěná okna, především v konstrukčním podání eurooken, se hodí pro všechny rodinné domy od starších až po nové a s přívlastkem pasivní nebo soběstačné. Nová okna šetří vždy stejné množství energie, ať jsou instalována kdekoliv. Jinými slovy, neexistuje „okno do staršího domu”, ale jen okno, jehož provedení vzhledově odpovídá starší stavbě. Okno by mělo vždy a všude chránit před zbytečnými úniky tepla na takové úrovni, jako v pasivních i lepších domech, a adekvátně pak snížit výdaje za energii.

Dále si ukážeme, že po vyřešení vzduchotěsnosti oken se podstatně mění pohled na energetiku oken. Rozhodující roli v ní totiž hraje sluneční záření. Tepelné ztráty způsobené rozdílem teplot venkovního a vnitřního vzduchu jsou jen okrajové.

Dřevohliníková okna

Těmto oknům by možná bylo vhodnější říkat hliníkodřevěná, aby nezapadla jejich dřevěná podstata. Tato okna značky TTK jsou výbornou kombinací dřevěných oken a hliníkové povrchové úpravy. Tradiční dřevěný okenní rám a křídlo jsou kombinovány z venkovní strany s kovovým, přesněji hliníkovým obložením. Tato okna mají výborné izolační vlastnosti, díky izolačnímu zasklení snižují (vedle ztrát energie) výrazně také hluk. Jsou odolná a trvanlivá. Působí elegantně a krásně a jsou proto vyhledávána i tehdy, když klademe důraz na vzhled a architekturu domu.

Dřevohliníková okna TTK se vyrábějí ve více typech a tvarech, a tak můžeme vybírat barvu nátěru i dřevinu, jakou preferujeme, to vše v kombinaci s vhodným příslušenstvím. Hliník zde nemá nosnou ani izolační funkci, ale ve spojení se dřevem brzdí hluk a ještě zlepšuje životnost okna.

Hlavně ale můžeme toto okno přizpůsobit různým vzhledovým a architektonickým požadavkům na vnější anebo vnitřní straně okna. Z venkovní strany může okno plně zapadat do konceptu moderní venkovní architektury domu, zatímco z interiérové strany může vypadat a působit zcela odlišně a osobitě podle vkusu uživatelů. Ti výběrem dřevěného okna obvykle vítají jeho přírodní podstatu a v souladu s ní řeší i atmosféru bytu, která se může od venkovní podstatně lišit.

Rám a křídlo okna v jedné rovině

Zůstaňme ještě u architektury. Tento typ okna je nyní velmi vyhledáván jak architekty, tak majiteli nemovitostí i samotnými uživateli. U zavřeného okna splývá na venkovní straně rovina okenního křídla s rovinou rámu; pouze zasklení ustupuje do interiéru. Tento koncept se rychle ujímá i u nás a dřevohliníková okna TTK, která jsou známá i na nejnáročnějších trzích za hranicemi, přináší toto elegantní řešení i českému zákazníkovi.

Jiným řešením jsou dřevohliníková okna, kdy okenní rám nebo dokonce i okenní křídlo zůstávají skryty za fasádou, takže nejsou z venku vůbec vidět. Taková řešení ale vyžadují bližší spolupráci s architektem.

Dřevohliníková okna značky TTK jsou vyráběna ve více typech a tvarech, barevných kombinacích a příslušenství. Jejich ovládání lze řešit od manuálního až po plně automatické, kdy je okno a venkovní roleta součástí tzv. „chytrého domu”. Okno a roleta jsou pak ovládány mj. podle světelných podmínek, vydýchanosti vzduchu, teplotních podmínek ap. Uživateli by ale vždy měla zůstat možnost manuálního ovládání.

Pokud si nejste jisti s výběrem správného typu dřevohliníkových oken, neváhejte kontaktovat společnost TTK CZ.

Dřevěná okna

Dřevěná okna jsou tradice. Dřevo bylo zatím vždy nejdostupnějším přírodním materiálem a pro tento účel, tzn. okna, je dodnes také nejvíce vhodné. Kvalitní dřevěná okna mají dlouhou životnost. Speciálně eurookna značky TTK lze získat v široké paletě barev i odstínů, které podtrhují přirozenou kresbu dřeva. Tím je umocněn krásný vzhled dřevěných oken. To je zároveň důvod, proč jsou eurookna stále oblíbená a objevují se v novostavbách a při rekonstrukcích. TTK nabízí obrovský výběr typů dřevěných oken a eurooken a s tím, podobně jako u dřevohliníkových oken, zajišťuje zájemcům odbornou montáž a poradenství.

Skutečná energetika oken

Díky tlaku na energie se průkopnicky v pasivních domech začalo počítat se slunečním zářením, které vstupuje v zimě okny do interiéru. To nakonec vedlo k podrobnému zaznamenávání intenzity přímého i rozptýleného slunečního záření v různých místech po celé ČR a v hodinových intervalech po celých 365 dní v roce, tj. 8760 hodin.

Výsledky jsou překvapivé, ale jednoznačné: Energie slunečního záření, které dopadá na dům a okna, převažuje po většinu roku energetické ztráty domu, a to až výrazně. Ukazují to následující tabulky, v nichž byly intenzity celkového (přímého i rozptýleného) slunečního záření, které dopadá na vodorovnou plochu, přepočteny na odpovídající intenzitu, která dopadá na svislou plochu (okna nebo stěny) orientované na sever, východ, jih a západ v celoměsíčních úhrnech. Čerpali jsme přitom z dat Klimatického roku 2016 pro lokalitu Hradec Králové – Kluky od ČHMÚ.

Tab. 1: Celoroční dopad přímého a rozptýleného slunečního záření v kWh/m2, které dopadá na 1 m2 okna TTK TRIPLEX PLUS orientovaného k různým světovým stranám ve srovnání s celoročními energetickými ztrátami.
Orientace oknaPřímé zářeníCelkové zářeníZtráty prostupem
kWh/(m2·rok)
Sever46491–65
Východ174595
Jih446894
Západ217638
Tab. 2: Celoměsíční dopad přímého a rozptýleného slunečního záření v kWh/m2 v zimním období na 1 m2 okna TTK TRIPLEX PLUS orientovaného k různým světovým stranám ve srovnání s odpovídající celoměsíční energetickou ztrátou tepla prostupem.
MěsícSeverVýchodJihZápadZtráty prostupem
kWh/(m2·měs.)
listopad8,116,012,218,1–7,7
prosinec2,87,35,128,4–9,4
leden6,615,612,417,7–11,8
únor14,225,325,528,3–8,1

Z tab. 1 je patrné, že celoroční dopad přímého a rozptýleného slunečního záření na okno TTK TRIPLEX PLUS se špičkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U = 0,67 W/(m2K) je bez ohledu na orientaci okna ke světovým stranám zhruba 10× větší, než jsou tepelné ztráty tímto oknem.

K tomu doplňme, že sluneční záření, které okno neodrazí, ale absorbuje nebo propustí do interiéru, je nutné vždy započítat (z důvodu zachování termodynamických zákonů) jako energetický zisk.

Tab. 2 ukazuje detail zimních měsíců. Pouze v prosinci a v lednu (pro Klimatický rok 2016 v Hradci Králové) převyšují tepelné ztráty okna TTK TRIPLEX PLUS zářivou sluneční energii, která na okno dopadá. V lednu je to pak pouze pro nejméně příznivou orientaci okna, tzn. k severu.

Moudrý investor by tyto výsledky mohl číst tak, že z důvodu obrovského přebytku sluneční energie v letních a jarních měsících by měl okna vybavit venkovní roletou nebo žaluzií (nejlépe s vysokou odrazivostí), aby podstatnou část slunečního záření tepla vůbec nevpustil dovnitř. V zimě tato roleta poslouží také, neboť výrazně zlepší součinitel prostupu tepla celou okenní sestavou.

Závěr

Tento příspěvek na příkladu výrobního sortimentu oken značky TTK eurookna ukazuje, že kvalitními okny významně zkrátíme zimní sezónu okna, tzn. období, kdy je okno energeticky ztrátové. Zároveň také musíme pamatovat na letní měsíce, kdy nás slunce zásobuje obrovským přebytkem energie. K tomu je dobré promyslet vhodné umístění oken na budově anebo vhodnou stínicí techniku, která neumožní vstup slunečních paprsků do interiéru. Povrch stínění by měl ideálně být zrcadlové lesklý nebo zářivě bílý, aby sluneční záření odrážel a vůbec se jím neohříval.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy