KASTEN v Kartouzské

Lepší „SuperMegaBoard“ k prezentaci dobré práce ještě nikdo nevymyslel. A ani na něj nebylo potřeba stavební povolení. Je v Kartouzské ulici na pražském Smíchově a denně okolo projede několik tisíc aut. Ne každý, ale mnozí si nepochybně všimnou. Místo oprýskané zdi tam stojí nová, krásná budova. Je na ní napsáno Centrum zdraví Smíchov. Stavělo ji několik firem, opláštění je dílem neratovické společnosti KASTEN.

Byl to docela oříšek. Architektonické řešení vyžadovalo nestandardní postup. A kompetentního, zkušeného, a dá se říci i odvážného, realizátora. Investor byl nekompromisní. Požadoval dílo odevzdat za 8 týdnů v prvotřídní kvalitě. Architekti také ze svých požadavků nehodlali slevit. V rekordně krátkém čase, s ohledem na tvar obvodového pláště, tak vzniklo dílo, které se, jak se říká, chválí samo.

Jak rekonstrukce probíhaly

KASTEN s.r.o. realizaci díla, zateplení obvodového pláště, instalaci klempířských prvků a hromosvodné soustavy, převzala s vědomím, že to, s ohledem na čas i náročnost provedení, nebude lehké. Úspěch byl podmíněn koordinací s ostatními dodavateli, zejména s dodavateli okenních výplní a střešního pláště a návazností prací v čase a technologické návaznosti. Druhým limitem úspěchu bylo zvládnutí složitostí provedení nového opláštění na nestandardním, zaobleném tvaru budovy. Provedení díla během 8 týdnů vyžadovalo, vzhledem k tomu že žádná z firem nebyla generálním dodavatelem, ode všech maximální vzájemnou součinnost. Bez toho by těžko šlo precizně provést detaily napojení na prvky rámů oken a prosklených stěn a také přesně dotáhnout zateplovací systém k atikovým přesahům střešního pláště.

Před aplikací kontaktního zateplovacího systému (Baumit Pro a Baumit Star s použitím silikonové omítky) bylo nutné s pracovníky Baumitu konzultovat a stanovit optimální technologický způsob a pracovní postup. Konstrukce budovy je kombinací montovaného železobetonového skeletu a pálených cihel P+D. Klíčové pro způsob aplikace zateplovacího systému bylo zakřivení obvodu budovy. V místech velmi malého poloměru zakřivení nebylo možné použít standardní tepelně izolační desky (rozměr 1,0 × 0,5 m), ale bylo nezbytné použít lamelové desky (rozměr 0,2 × 1,0 m) aplikované na výšku. Aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry, bylo třeba každou desku v profilu řezu mírně seříznout do lichoběžníkového tvaru. Po ukotvení izolantu (desky byly lepeny celoplošně), byla aplikována dvojitá stěrková vrstva se síťovinou a finální povrchová omítka. Tímto postupem bylo možné provést fasádu s nestandardními liniemi a zároveň garantovat kvalitu. Problém však nebyl pouze v zaoblení budovy. Vliv na řešení měly i architekty navržené barevné odstíny omítky. Velmi tmavý odstín v zaoblených částech pláště budovy totiž vyvolává dost velké akumulace tepla, které mají za následek rozpínání a po ochlazení opětné smršťování zateplovacího systému. Pokud by tyto přirozené fyzikální projevy nebyly respektovány, mohly by se na povrchu, ve vrchní vrstvě kontaktního zateplovacího systému, tvořit trhliny, což by mohlo vést k jeho degradaci.

Podobně bylo třeba postupovat při osazování parapetních prvků a přizpůsobit je vzhledu objektu. A stejně při osazování klempířských prvků (zejména pokud šlo o přesahy a ukončení), aby byla zachována jejich funkce.

Tvaru budovy bylo nezbytné přizpůsobit i lešení. Trubkové bylo vhodné pro zakřivené plochy, rámové pro plochy rovné a pravidelné.

Tým vedený vedoucím projektu Martinem Kopeckým si se všemi technologickými nástrahami poradil. Investor potvrdil, že dílo KASTEN odevzdal v termínu, kvalitě a ceně dle uzavřené smlouvy. Je škoda, že jméno Kasten není na fasádě uvedeno. Jako reklama a reference by to bylo k nezaplacení.

Krátce o společnosti KASTEN

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS. V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.

V roce 2013 získala v rámci CZECH TOP 100 ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy