Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

KM Beta v roce 2005

Přední český výrobce betonové střešní krytiny a zdicích materiálů KM Beta nabízí vedle tradičního sortimentu i zajímavou novinku - kvádr 8DF určený pro mezibytové nosné a zvukově izolační stěny.

Trochu z historie

Společnost KM Beta vznikla v listopadu 1996 a tím navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se započala již v roce 1912, kdy byl postaven závod v Bzenci Přívozu na výrobu vápenopískových cihel. Tento závod vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu firmy.

Betonová střešní krytina

V oblasti betonové střešní krytiny je novinkou střešní systém KMB HODONKA s novým tvarem betonové střešní krytiny a další novinka – lesklá povrchová úprava speciálním akrylátovým nástřikem s označením BRILIANT. Podstatou nové lesklé povrchové úpravy je zušlechtěná barva vyvinutá speciálně pro potřeby firmy KM Beta stálým dodavatelem ECKSTEIN FARBEN, GmbH z Německa, jejíž lesklá část je plně pigmentovaná, takže zaručuje stálost barevného odstínu a lesku a dále přispívá k větší odolnosti proti povětrnostním vlivům. Stávající povrchová úprava akrylátovým nástřikem v matném odstínu zůstává nadále ve výrobním sortimentu a to pod obchodním názvem KMB BETA – ELEGANT.

V neposlední řadě zůstává v sortimentu KMB BOBROVKA s povrchovou úpravou ELEGANT. Barevné odstíny krytiny jsou cihlově a višňově červená, hnědá, černá, šedá, na základě požadavku zákazníka vyrobí firma KM Beta i další odstíny.

Vápenopískové produkty

V oblasti vápenopískových výrobků se stává prioritou systém vícevrstvého obvodového zdiva KMB SENDWIX a velkoformátových vápenopískových kvádrů 5DF a 8DF. Tento systém byl uveden na trh před dvěma lety a vzhledem ke svým specifickým vlastnostem a přednostem před stávajícími stavebními materiály se stále více prosazuje na českém trhu. Zdicí systém vrstvené konstrukce KMB SENDWIX s vysokou rozměrovou přesností umožňuje tenkovrstvé zdění na lepidlo, což pochopitelně přináší úspory materiálové a s tím spojené úspory finanční včetně snížení pracnosti. Základem zdicího systému jsou dutinové nebo plné kvádry 8DF, 5DF, 4DF, 2DF, U profily a prefabrikované překlady na tloušťku zdiva 115 a 240 mm. Vápenopískové výrobky firmy KM Beta svými rozměry v celém sortimentu tvoří jednotný délkový (metrický) modul pro vodorovné i svislé konstrukce. Díky široké rozměrové řadě je možné volit výšku zdiva již po 41 mm.

Tím lze navrhnout takřka libovolné konstrukční výšky parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívek apod. Promyšlený systém obvodových plášťů zděných budov KMB SENDWIX v různých variantách (kontaktní, provětrávané systémy) s rozmanitou povrchovou úpravou a architektonickou úpravou (omítané, lícové režné zdivo, alternativní obklady) dokázal maximálně využít předností vápenopískových cihel. Jsou to extrémní pevnost v tlaku, vysoká akustická izolační schopnost, vysoká tepelná akumulace, které umožňují realizaci obvodových konstrukcí s maximálními parametry v oblasti stavební fyziky. Pevnostní značka vápenopískových zdicích kvádrů dosahuje hodnot 15, 20 resp. 40 MPa dle typu výrobku, to vše při tloušťce nosné stěny pouhých 240 mm. Tepelně technické parametry konstrukce KMB SENDWIX se pohybují v rozmezí (dle zvolené tloušťky izolace):
U (prostup tepla) 0,34 – 0,18 W/m2K
R (tepelný odpor) 2,8 – 5,3 m2K/W

Systém pro tenkovrstvé lepení se do budoucna jeví jako hlavní alternativa zdění z vápenopískových výrobků. Při nižších investičních nákladech vede k vyšší staveništní produktivitě a větší přesnosti zdění. Tím dochází i k větší úspoře vnitřních omítek a tak k dalším finančním úsporám.

Novinky pro rok 2005

V letošním roce uvedla firma na trh několik aktuálních novinek jako je kvádr 8DF plný s váženou stavební neprůzvučností 54 dB, určený pro mezibytové nosné, zvukově izolační stěny v tloušťce stěny pouze 240 mm, novinkami v barevném sortimentu vápenopískových výrobků – rozšíření o barvu zelenou a šedou.

Samozřejmě, že zavedením nových systémů či výrobků aktivita zdaleka nekončí, ale v podstatě začíná. Proto jsou pořádány akce zaměřené na obchodní partnery, realizační firmy, projektanty i pro studenty VŠ stavebního zaměření (např. soutěže Kamion plný tašek, resp. Pohár plný vína).

V neposlední řadě jsou zajišťovány další služby pro zákazníky jako je zajištění dopravy včetně složení hydraulickou rukou (u smluvních partnerů zdarma), poradenství, výpočty střech a konstrukcí KMB SENDWIX v režii společnosti.

Autor: Jiří Foltýn
Foto: Helena Hejhálková