Kombinace tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle

Společnost ROTEX uvedla na český trh hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU, které v sobě kombinuje technologii tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle. Díky této kombinaci může ROTEX HPU pracovat velmi úsporně za všech povětrnostních podmínek, tedy i v mrazech, kdy běžná tepelná čerpadla typu vzduch-voda již nejsou tolik efektivní. Zařízení se postará také o mimořádně úsporný ohřev teplé vody v domě.

Tepelné čerpadlo ROTEX HPU dokáže podle nastavených cen energií zvolit optimální režim práce tak, aby vždy pracovalo co nejhospodárněji. Za mírných klimatických podmínek se o vytápění a ohřev vody stará tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Pokud však více klesne teplota vnějšího vzduchu, a tepelné čerpadlo by tak fungovalo méně efektivně, začne pracovat i úsporný kondenzační kotel. Díky této kombinaci je ROTEX HPU až o 35 % účinnější než běžné kondenzační plynové kotle.

Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU
Pohled do tepelného čerpadla HPU

Zařízení ROTEX HPU využívá nejlepší dostupnou technologii pro ohřev topné a teplé vody. Tepelné čerpadlo má v mírných klimatických podmínkách vysoký topný faktor až 5,04 při A7/W35, v mrazech pak pracuje s vysokým výkonem a účinností díky kondenzační technologii ohřevu,” sdělil Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která je výhradním distributorem tepelných čerpadel značky ROTEX na českém trhu.

Jakmile to začne být nákladově příznivější, přepne se zařízení do hybridního provozu, kdy se pro ohřev vody začne využívat také plyn. Přesný okamžik přechodu z výhradního provozu tepelného čerpadla na hybridní provoz závisí na vlastnostech objektu, zadaných cenách energií a konkrétních požadavcích obyvatel domu na dodávku tepla,” dodal Zabloudil.

Ohřev teplé vody probíhá na principu přímého ohřevu studené vody s využitím plynulé kondenzace spalin. Zařízení proto vždy pracuje s maximální úsporou. Na vysoké efektivitě ohřevu se rovněž podílí speciální tepelný výměník s dvojitým okruhem, který se používá jak pro vytápění domácnosti, tak pro ohřev vody. Díky použitým technologiím nabízí tepelné čerpadlo ROTEX HPU až o 30 % účinnější ohřev teplé vody než běžný kondenzační plynový kotel. Ohřívat vodu a vytápět je dokonce možné simultánně, což dále zvyšuje uživatelský komfort.

Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU představuje ideální náhradu za staré plynové kotle bez nutnosti náročné rekonstrukce otopné soustavy. Díky vysoké výstupní teplotě až 80 °C lze zařízení efektivně provozovat jak se stávajícími otopnými tělesy, tak později také s nízkoteplotní otopnou soustavou po rekonstrukci,” popisuje další výhody tohoto zařízení Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která se dlouhodobě specializuje na technické zařízení budov. „Díky kompaktním rozměrům je celé zařízení nenáročné na instalaci a může snadno nahradit starý kotel bez prostorových omezení a nutnosti zásadních zásahů do technických místností domu,” dodal Zabloudil.

Výhody hybridního tepelného čerpadla ROTEX HPU

  • Velmi úsporný provoz až o 35 % úspornější než běžné kondenzační plynové kotle.
  • Úsporný ohřev vody, o 30 % účinnější oproti kondenzačním kotlům.
  • Nastavení optimálního režimu práce na základě aktuálních cen elektřiny a plynu.
  • Vysoce účinné tepelné čerpadlo typu vzduch-voda – topný faktor 5,04 (A7/W35).
  • Kompaktní rozměry a snadná instalace.
  • Snadné propojení se solárním systémem ohřevu vody.
  • Možnost využít i stávající radiátory konstruované pro vyšší teplotu otopné vody.
  • Tichý provoz, vynikající možnosti regulace.
Hybridní tepelné čerpadlo HPU

Firma ENBRA má rozsáhlé zkušenosti v oblasti TZB.

Firma ENBRA byla založena roku 1991 a od svých počátků až do dnešní doby se profiluje jako klíčový hráč v oblasti technického zařízení budov. Obchodní a zakázkové aktivity společnosti zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, energetické audity budov a mnoho dalšího. Společnost ENBRA provozuje rovněž nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v ČR a SR.

Autor: Ing. Ivo Zabloudil
Foto: Archiv firmy