Kompaktní desky MAX EXTERIOR na fasády, balkony, zábradlí

Kompaktní desky MAX EXTERIOR od firmy FUNDERM FUNDERMAX AX jsou duromerové vysokotlaké lamináty (HPL) podle EN 438 typ CGF, skládající se z pásů přírodních vláken (asi 60 hmotnostních %) a syntetických pryskyřic. Je to vysoce kvalitní stavební produkt určený pro dlouhodobé obložení vnějších stěn (fasády) a v výplně balkonů. Vedle estetické funkce nabízejí desky další užitečné vlastnosti. Více o nich v tomto článku.

MAX EXTERIOR - ochrana proti povětrnostním vlivům, kvalita povrchu

Desky se vyrábějí v laminátových lisech pod velkým tlakem a za vysoké teploty z pásů přírodních vláken napuštěných umělou pryskyřicí. Vyráběny jsou jako rovné velkoplošné desky s přídavnou, vysoce účinnou povrchovou ochrannou vrstvou proti povětrnostním vlivům. Tato vrstva je tvořena vysoce zhuštěnou akryl-polyuretanovou pryskyřicí a tvoří uzavřenou povrchovou vrstvu, která je dokonale uzavřená a trvale chrání dekor ležící pod ní. „Kyselý déšť" vyvolaný emisemi škodlivých látek povrch desek nezasáhne. Desky MAX EXTERIOR se používají již více než dvě desetiletí a dobře se osvědčily.

MAX EXTERIOR a životní prostředí

Desky neobsahují organické sloučeniny halogenů (chlór, fluor, brom atd.). Neobsahují ani azbest a ochranné přípravky na dřevo (fungicidy, pesticidy atd.), ani síru, rtuť a kadmium. Precizně vedené výrobní procesy nemají v žádném případě jakýkoli negativní vliv na životní prostředí. Třísky vzniklé při zpracování (řezání a frézování) nejsou zdraví škodlivé. Z uvedeného vyplývá, že při tepelné likvidaci odpadu a za předpokladu moderního otopného zařízení, nemohou vzniknout žádné životnímu prostřední škodlivé jedy jako kyselina solná, organické sloučeniny chlóru nebo dioxiny. Energie, která vzniká při tomto procesu, může být využita. Odklizení na řádných průmyslových skládkách je bez problému. V zásadě je třeba dodržovat příslušné zákony a nařízení týkající se likvidace odpadu.

MAX EXTERIOR vlastnosti desek

Desky MAX EXTERIOR mají vzhledem ke zmíněnému výrobnímu procesu tyto vynikající vlastnosti:

 • vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům,
 • optimální barevná stálost,
 • odolnost proti poškrábání,
 • vysoká odolnost vůči ředidlům,
 • rázová odolnost,
 • odolnost proti nepříznivým vlivům životního prostředí (kyselý déšť),
 • vysoká mechanická pevnost (nelámou se),
 • jsou samonosné,
 • bezpečné před vandalstvím,
 • dekorativní,
 • odolné vůči znečištění zvířaty (odolné proti močovině),
 • snadno se čistí (např. znečištění sprejem),
 • odolnost proti vodě a vodní páře,
 • nekorodují a jsou trvanlivé,
 • odolné vůči mrazu,
 • odolnost vůči horku,
 • fyziologicky nezávadné, nepoškozují životní prostředí,
 • neobsahují organické halogeny (chlor, brom, fluor), popř. sloučeniny síry,
 • neobsahují těžké kovy a azbest,
 • při hoření neodkapávají a vzniká nepatrný kouř,
 • jsou lehce opracovatelné stolařskými stroji,
 • při práci nevzniká žádný zdraví škodlivý prach,
 • snadno se montují,
 • nevyžadují žádnou zvláštní péči.

Všeobecné pokyny

Při konstrukci a montáži je nutné dbát na to, že desky nesmí být vystaveny trvalé vlhkosti. Desky musí mít možnost vždy vyschnout.

Vzájemné spojení desek MAX EXTERIOR musí být vždy provedeno ve stejném směru desky.

Desky MAX EXTERIOR mohou vykazovat drobné nerovnostní odchylky, které následně vyrovnáme stabilním rovným provedením spodní konstrukce. Všechna spojení k ostatním stavebním prvkům nebo podkladům musejí být provedena napevno. Elastické podložky ke spodním konstrukcím i podložky mezi jednotlivými díly spodní konstrukce nesmějí vykazovat větší toleranci než ±0,5 mm. Spoje desek by měly být schovány nebo provedeny v příslušné formě, např. jako pero-drážka nebo H-profil, která zaručuje odpovídající hodnoty potřebné pro rozpínání desek.

Zpracování

Desky MAX EXTERIOR jsou stejně dobře opracovatelné jako tvrdé dřevo nebo laminodesky (dřevotřískové desky pokryté melaminem) všemi nástroji na zpracování dřeva opatřenými tvrdým kovem.

Řezání se provádí stabilními kotoučovými pilami nebo ručními kotoučovými pilami pro montážní přířezy. Vodící kolejnice nabízejí všichni známí výrobci ručních pil Festo, Bosch, Metabo, atd.). Osvědčily se pilové kotouče z tvrdého kovu s lichoběžníkovým ozubením FZ/TR. K dosažení dobré kvality řezu je třeba řezání provádět co nejplynuleji.

Rychlost řezu je 50 - 60 m/s v závislosti na průměru nástroje a počtu otáček, např. 4000 ot/min, 250 mm, 64 zubů. Tloušťka třísky na jeden zub je 0,02 - 0,04 mm. Posun podle tloušťky 6 - 10 m/min. Ostré pily a optimální nastavení přesahu listu jsou nutné k dosažení čistě seříznutých hran.

K opracování hran přímo na stavbách se osvědčil elektrický hoblík s boční drážkou.

Ruční vrtání se provádí spirálovými vrtáky HSS. Hrot vrtáku 90°. Při práci s vrtáky z tvrdých kovů je třeba použít vrtačkové stojany – nedojde k vylamování vrtáku.

Další detailní doporučení pro zpracování desek jsou uvedeny na webových stránkách http://www.portaflex.cz.

Čištění

Desky MAX EXTERIOR mají hygienicky hustý povrch, což znamená, že nevyžadují žádnou péči. Je-li potřeba desky očistit, pak nejsnadněji následujícím způsobem:

Použijte čistou teplou vodu, čistý hadr nebo utěrku a mýdlo (běžně užívané v domácnostech). Vyvarujte se použití takových substancí, které mohou desku poškrábat. Pro odstranění nečistot jako jsou laky, sprejové postřiky (grafity), atd. z povrchu desek MAX EXTERIOR NT a MAX UNIVERSAL může být použito ředidlo.

Pozor! U povrchu EP, který je uveden v dřívějších kolekcích, v žádném případě nepoužívejte ředidlo nebo čistící prostředek na bázi ředidla.

Silnější znečištění mohou být odstraněna krátkodobým použitím isopropylalkoholu.

Vlastnosti materiálu a roztažnost desek

Desky MAX EXTERIOR se při ztrátě vlhkosti smršťují a naopak při navlhnutí roztahují. Této vlastnosti se stavebním materiálovém inženýrství někdy říká vlhkostní přetvoření. Při zpracování desek je nutné mít toto chování na zřeteli. Platí, že vlhkostní roztažnost desek MAX EXTERIOR je v podélném směru v přibližně poloviční než ve směru příčném. (Podélný směr desky vychází vždy z jejího formátu!).

Vlhkostní přetvoření není vlastností, která by byla pozorována jen u desek MAX EXTERIOR, ani jen u plastových materiálů. Stavbaři se s ní setkávají i u cihel, keramiky, pórobetonu apod. Ještě výraznější je teplotní roztažnost, která se u stavebních materiálů týká betonů, keramiky, cihel, kovů i plastů a kvůli které je třeba navrhovat a provádět v konstrukcích dilatace.

Rozměry MAX EXTERIOR desek se však mění hlavně vlivem střídavé relativní vlhkosti vzduchu. Rozdílné změny rozměrů podkladní konstrukce a obkladových či fasádních desek, které jsou způsobené změnou teploty a v druhém případě změnou relativní vlhkosti, mohou probíhat protiběžně. Proto je nutné při montáži pamatovat na dostatečný prostor pro roztažnost materiálů.

Další informace najdete na stránkách http://www.portaflex.cz. Připravuje se CD s technickými údaji, které po vyžádání zašleme poštou.

Autor: František Nypl
Foto: Archiv firmy