Kompaktní energetické věže - systémová řešení s malými požadavky na prostor

Domy s malou potřebou tepla patří budoucnosti. Chrání životní prostředí, minimalizují emise a šetří přírodní zdroje. Viessmann nabízí pro tento segment trhu speciálně vyvinutou, obzvláště kompaktní rodinu produktů již připravenou na připojení.

Základem jsou následující inovativní topné systémy:
  • efektivní kondenzační technika,
  • technika tepelných čerpadel,
  • řízené větrání obytných prostor s tepelných čerpadlem využívajícím odpadní vzduch,

Všechny s podporou solárního okruhu pro vysoký komfort pitné vody. Kompaktní energetické věže jsou kompletně smontovány a připraveny na připojení. Pro jejich umístění stačí malý výklenek o půdorysu kuchyňských spotřebičů.

O

Viessmann Vitocal 343 - Kompaktní energetické věže pro nízkoenergetické domy

Vitocal 343 je kompaktní řešení pro nízkoenergetické domy.

Na ploše od 600 x 677 mm se nachází tepelné čerpadlo země/voda, solární zásobník o objemu 250 litrů, oběhová čerpadla primárního, topného a solárního okruhu, jakož i regulace a veškeré hydraulické přípojky.

Srdcem tepelného čerpadla Vitocal 343 je již z Vitocalu 300 osvědčený kompresor Compliant Scroll o výkonu 6, 8 a 10 kW. S výkonovým číslem od 4,3 dosahuje tepelné čerpadlo v topném provozu výstupní teploty topné vody až 60 °C (s integrovaným elektro-dohřevem 70 °C). Dvojité tlumení vibrací a protihlukový kryt zaručují velmi tichý chod.

Ohřev teplé vody tvoří významnou část celkové energetické spotřeby nízkoenergetických domů. Zásobníkový ohřívač vody o objemu 250 litrů s druhým výměníkem tepla pro připojení solárního systému integrovaný do Vitocalu 343 přesvědčuje svým vysokým odběrným množstvím teplé vody a nízkými provozními ztrátami. Nabízí tak hospodárný provoz s vysokým komfortem teplé vody.

Nová regulace CD 70 s obslužným menu, provozem řízeným v závislosti na venkovní teplotě a všemi regulačními funkcemi vč. solárního okruhu. Kromě toho nabízí také funkci „Natural Cooling", díky které mohou být za horkých letních dní využity nízké teploty v zemi k chlazení budov.

Viessmann Vitotres 343 - Systémové řešení pro pasivní domy

Pasivní domy mají specifickou roční potřebu tepla - nejvýše 15 kWh/(m2rok). Jako systémové řešení vytápění těchto budov kombinuje Vitotres 343 tepelné čerpadlo odpadní vzduch/voda se systémem řízeného větrání místností a zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 250 l.

O

Větrací jednotka zásobuje obytné prostory čerstvým vzduchem přiváděným systémem kanálů a zároveň odsává spotřebovaný vzduch z kuchyně a koupelny. Tepelné čerpadlo (1,5 kW) používá tu část tepla odpadního vzduchu, kterou již není možné využít zpětným získáváním tepla výměníkem větrací jednotky, k dohřevu přiváděného vzduchu nebo k ohřevu pitné vody. Vitotres 343 je rovněž připraven na připojení solární zařízení pro ohřev pitné vody.

Tepelné čerpadlo Vitotresu 343 je konstruováno jako reversní a umožňuje tak i aktivní chlazení přiváděného vzduchu. Na rozdíl od funkce „natural cooling", při které není v chodu kompresor tepelného čerpadla, pracuje v provozu aktivního chlazení tepelné čerpadlo Vitotresu 343 podobně jako chladnička: ve výparníku tepelného čerpadla je přiváděnému vzduchu primárním okruhem odebíráno teplo a takto ochlazeným vzduchem jsou chlazeny obytné prostory.

Bezpečné zásobování teplem v extrémně chladných dnech přejímá integrovaný elektrodohřev. Vitotres 343 dosahuje v topném provozu výkonového čísla 4. To znamená, že odevzdá více než čtyřikrát větší množství tepelné energie než elektrické energie potřebné k provozu. Maximální výstupní teplota činí 65 °C popřípadě 70 °C s elektrodohřevem.

Viessmann Vitodens 343 - kompaktní kondenzační topná věž s integrovaným solárním zásobníkem

Viessmann Vitodens 343 je nová kompaktní topná centrála pro rodinné domy. Kondenzační technika, výkonný ohřívač pitné vody a komponenty solárního systému - vše v jednom plášti na půdorysné ploše pouhých od 0,4 m2 (677 x 600 mm).

Srdcem topné centrály Vitodens 343 je agregát nového závěsného plynového kondenzačního kotle Vitodens 300 (13 kW, normovaný stupeň využití až 109 %) s řízením spalování Lambda Pro Control. Tato inteligentní regulace spalování trvale měří na základě elektrické vodivosti plamene poměr palivo/vzduch. Rozpozná tak kolísání kvality plynu, které automaticky vyrovnává jeho dávkováním a dosahuje tak vysoké kvality hoření. Booster funkce (16 kW) kondenzačního agregátu se ve spojení s nabíjecím systémem zásobníku teplé vody stará o hospodárný a komfortní ohřev teplé vody.

Osvědčená regulace Vitotronic umožňuje integraci Vitodensu 343 do komunikačních systémů, od servisního rozhraní Optolink pro připojení na Laptop při uvedení do provozu, údržbě a servisu, až po dálkovou kontrolu a obsluhu přes telefon nebo internet.

Vitodens 343 je kompletně připraven k připojení slunečních kolektorů. Integrovaný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 250 litrů kombinuje vysoký komfort ohřevu nabíjecím systémem s efektivním využitím solárního zásobníku. Velký objem zásobníku a automatický systém nabíjení umožňují až 60 % solárn krytí ohřevu teplé vody. Oběhové čerpadlo solárního okruhu, pojistná skupina, i veškeré potřebné součásti vč. solární regulace Vitosolic 100 jsou integrovány do Vitodensu 343 a připraveny k provozu. Všechny komponenty jsou nainstalovány, navzájem sladěny a přezkoušeny.

Efektivní kondenzační technika a vysoký komfort teplé vody na malém prostoru. Navíc možnost i dodatečného připojení solárního zařízení bez nutnosti výměny zásobníku: Vitodens 343 – moderní, úsporné, ekologické a perpektivní Viessmann řešení pro vytápění rodinného domu.

Autor: Petr Palán
Foto: Archiv firmy