Komplexní služby s profesionály firmy PRAGOCLIMA

Kvalitní montáž a servis špičkové klimatizační techniky je zárukou zdravého a komfortního prostředí v obytných, komerčních i průmys- lových objektech. PRAGOCLIMA, spol. s r. o. působí na trhu klimatizační techniky již od roku 1990 a za léta své existence uspokojila tisíce zákazníků v tuzemsku i ve světě.

Stala se tak vyhledávaným partnerem, který disponuje certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 1400:2004 na dovoz, prodej, montáž, servis a opravy v oblasti klimatizační techniky, VZT a tepelných čerpadel, a dále certifikátem MŽP I. kategorie ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, k jejich instalaci, údržbě a servisu.

Stará budova ČVUT, Fakulta informačních technologií, Praha

Popis činností

PRAGOCLIMA spol. s r. o. si vybudovala vhodné pracovní zázemí, je vybavena novým zařízením a zaměstnává v současnosti dvacet pět zaměstnanců, kteří absolvují pravidelná odborná školení zaměřená na produkty značek DAIKIN, TOSHIBA a LG.

Jedná se o montáže a servisní služby klimatizací, tepelných čerpadel, chladicích jednotek a Fan Coil jednotek v obytných, komerčních i průmyslových objektech. U zákazníků, se kterými má firma uzavřenou smlouvu na pravidelný servis, zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu pro případ náhlé poruchy servisovaného zařízení.

Mimo výše uvedené činnosti zajišťuje PRAGOCLIMA také návrhy řešení, projektové zpracování, konzultace a odborné poradenství v oblasti klimatizační techniky. Prohlídku na místě, návrh řešení, konzultace, poradenství a cenovou nabídku provádí v rámci celé České republiky zdarma.

Vzhledem k tomu, že jsou servisní technici firmy schopni vyjíždět k náhlým poruchám na zařízení téměř nepřetržitě, patří mezi stálé klienty společnosti velké komerční objekty jako např. banky, pojišťovny, síť obchodních řetězců, ale také zdravotnická a gastronomická zařízení.

Administrativní budova, Národní třída, Praha

Mimořádná kvalita za dobrou cenu

Společnost PRAGOCLIMA se stala třetím největším odběratelem společnosti DAIKIN za rok 2013 a také zástupcem pro ČR v programu Home Comfort Expert firmy DAIKIN na dodávku, montáž i servis klimatizačních jednotek. Cílem tohoto programu je prodej klimatizační technologie mimořádné kvality za bezkonkurenční ceny, určené především pro byty a rodinné domy. Společnost však také dodává inovativní a vysoce kvalitní řešení mikroklimatu interiérů, která uspokojují měnící se potřeby zákazníků i v komerčních a průmyslových objektech.

Další informace naleznete na webové stránce www.pragoclima.cz.

¹) Zpracováno z tiskových podkladů firmy
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy