Komprimační pásky illmod Trio+ při zabudování otvorových výplní

Technicky správné utěsnění připojovací spáry při montáži oken dnes řeší Technická normalizační informace TNI 74 60 77 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Podle tohoto předpisu je nutné utěsňovat prostor mezi okenním rámem a ostěním tzv. ve třech rovinách.

Pro všechny odpůrce norem či inovací jde o pracné řešení, které zdržuje. Tento názor je pochopitelně na místě. Nicméně pokud chceme to nejkritičtější místo u oken – tedy spáru - řešit důkladně, musíme tomu věnovat více péče. Naštěstí jsou těsnicí systémy, které celý proces velmi zjednodušují. Hovořit budeme o komprimačních páskách.

Komprimační pásky, po letech jejich používání, stále vyvolávají různé protichůdné názory. Především v komunitách realizačních firem jsou pásky často podceňovaným či nedoceněným nástrojem. Slýcháváme hlasy, že páska okno k ostění „nepřilepí”, zatímco polyuretanová pěna ano, že páska velmi rychle expanduje a není tedy čas okno do otvoru vsunout, že pásky odpadávají, netěsní a nedrží.

Názory jsou různé a většina těch negativních vychází z nepochopení celého produktu nebo ze špatných zkušeností s lacinými materiály, které vypadají jako komprimační pásky, ale funkčně do nich mají hodně daleko.

Aplikace pásky na rám okna

Jeden produkt = třístupňový těsnicí systém

Předně je důležité zmínit, že úlohou komprimační pásky není ukotvení ani přilepení otvorové výplně do otvoru. Koneckonců to není ani úlohou polyuretanové pěny. Kvalitní kompri páska, a hovořme konkrétně o té nejlepší na trhu, illmod Trio+, je kompletním třístupňovým těsnicím systémem. V jediném produktu tak najdeme všechny tři roviny těsnění: na exteriérové straně těsní páska proti dešti, vnitřní strana slouží jako tepelná izolace a na interiéru funguje páska jako těsnění proti vodním parám.

Komprimační páska illmod Trio+

Co dělá pásku páskou

Laik by řekl „molitan”. Komprimační páska, která snad vzhledově připomíná molitan, je však velice sofistikovaným materiálem. Unikátní funkčnost pásky je dána speciální chemickou impregnací syntetickou pryskyřicí a na vnitřní straně vodotěsnou vrstvou. Zvýšenou schopnost těsnosti na interiéru umožňuje další integrovaná páska. Součtem jde tedy o komplikovaný systém, díky kterému páska správně expanduje, bezchybně těsní a skvěle odolává UV záření.

Jednoduchá, protože funguje

Utěsnění připojovací spáry podle zmíněné TNI se běžně provádí systémem parotěsných a paropropustných fólií a PUR pěny jako tepelného izolantu. To je řešení naprosto správné, avšak může být zbytečně zdlouhavé, pokud zabudováváme okno do předem připraveného čistého ostění, např. u novostaveb či přístaveb. V takových případech je impregnovaná páska illmod Trio+ naprosto nejrychlejším řešením. Při aplikování jde o velmi čistou práci. Nic nemusí vytvrzovat, nic se nemusí ořezávat. Důležitá je samozřejmě teplota vzduchu zaji ťující expanzi. Při teplotě okolo 20 °C nabývá illmod Trio+ do plné šíře zhruba půl hodiny. Takže je zde dostatečný prostor pro usazení okna v otvoru.

Abyste komprimačním páskám přišli na chuť, je potřeba nejen pochopit jejich funkční princip, ale především si je vyzkoušet. A věřte, že pokud začnete pracovat třeba s páskou illmod Trio+, nebudete chtít měnit.

Autor: Richard Čemus
Foto: Archiv firmy