Komunitní centrum sv. Prokopa na Slunečním náměstí v Nových Butovicích

Prvotní myšlenka vybudovat v Nových Butovicích kapli spatřila světlo světa v roce 1991. V roce 1999 dozrála. V roce 2001 bylo Komunitní centrum sv. Prokopa na Slunečním náměstí, díky sponzorům, kteří poskytli zdroje ve výši téměř 37 % z celkové hodnoty díla (včetně vybavení), dokončeno. Jedním z nich byl i Baumit, spol. s r.o., který věnoval nátěr na venkovní fasádu. Ta krásná modrá barva, jakoby symbolizovala blankytnost oblohy, která, jako bezpečná ochranná obálka, obepíná celý náš svět a život na něm.Dominanta
  Centrum se skládá ze dvou částí. Vyšší - eliptického půdorysu (s omítkou modré barvy) se zdvižením východní špice elipsy do výšky 28 metrů a nižší – hranolu, provedeného v lícové cihle. Vyšší, elipsoidní část obsahuje sakrální a hlavní shromažďovací prostory, v hranolu jsou byty, kancelářské a obslužné provozy, vč. dvougaráže. Obě hlavní části jsou propojeny spojovacím krčkem, v němž je dvoupodlažní vstupní hala, zpovědnice, sakristie a šatna. Celý objekt je koncipován jako variabilní a víceúčelový. Všechny prostory jsou vzájemně účelově propojitelné. Klub pod věží, určený pro práci s problémovou mládeží, je přístupný samostatně.
  Nosné konstrukce tvoří monolitický železobeton a zdivo. Lehká střecha nad elipsou je nesena dřevěnými sbíjenými vazníky, střecha nad kvádrem je zelená. Exteriér objektu doplňují venkovní terasa, parkoviště a sadová úprava.
  Pozemek, na kterém bylo Komunitní centrum sv. Prokopa za 405 dní, od března 2000 do května 2001 postaveno, je na severní straně vymezen tělesem metra, na jižní pozemkem určeným původně pro stavbu kulturního centra městské části. Na východě a západě ulicí V hůrkách, resp. plochou Slunečního náměstí, v jehož východní části je situován.
  Výjimečnost polohy Centra je posílena směrováním kostela s věží osově na střed Slunečního náměstí a jeho mírným předstoupením před fasády domů v Seydlerově ulici.
  Dobrá dopravní dostupnost metrem a bezprostřední blízkost frekventovaných pěších tras vytvářejí z Centra přirozený střed pohybu okolních obyvatel.
  Jako dominanta je Centrum, při pohledu od stanic metra Nové Butovice a Hůrka, nepřehlédnutelné.
  

Na Slunečním náměstí září porozumění
  Smyslem širšího pojetí centra, jeho programu i činnosti, je být pomocnou rukou církevního společenství, kterému není lhostejné šíření zla drog, bezohlednosti a vytrácení se lidství v anonymitě sídliště umocněné obecným nedostatkem času věnovaného rodiči svým dětem. Podstatou programu »Otevřené dveře« je nabídka kultivovaného naplnění volného času, uspokojení přirozené touhy po poznání i uznání jako alternativy k ubíjení času a příležitost podstatně omezit individuální i společenská rizika vyvolávaná prostředím s nedostatkem pozitivních a tvořivých podnětů při dnes obvyklého způsobu života.

  Ani tento cíl, zaštítěný podporu obce a Výboru dobré vůle není přehlédnutelný. 
Autor: Pavla Vindušková
Foto: Archiv firmy