Kotle na biomasu CATfire dostávají „zelenou“ dotaci

Kotel CATfire 25 kW s novým samočistícím výměníkem představí na veletrhu WOOD-TEC firma HAMONT – Contracting and Trading spol. s r.o. Účinnost těchto kotlů je 85–93 % při zařazení do emisní třídy 3 – únik emisí je hluboko pod stanovené limity. Palivem je dřevní odpad, např. piliny, štěpky, hobliny, pilinové i dřevěné brikety či pelety, ale i rostlinný odpad (plevy, pecky, obiloviny, makoviny apod.) a kůra s rozměry až 30 × 30 × 30 mm.

Společnost HAMONT vyrábí teplovodní, bezobslužné plně automatizované kotle na biomasu o výkonech 15–500 kW a vlastní certifikát na toto ekologické spalování. Špičková technologie tohoto zařízení tedy umožňuje topit i dřevotřískovým odpadem.

HAMONT má vlastní výzkum a zkušenosti se spalováním biomasy již 25 let, z toho 14 let v České republice. Vyrábí český výrobek označený známkou „Česká kvalita”, přičemž využívá rakouskou technologii. Na kotle je pětiletá záruka, společnost pomáhá zákazníkům také při vyřizování dotací. Výrobky jsou totiž zařazeny do dotačního programu „Zelená úsporám”. Kotle CATfire nesou známku Ministerstva životního prostředí ČR „Ekologicky šetrný výrobek”.

Úspěšná realizace
Obec Meňany u Berouna zvítězila v soutěži Energy Globe Award 2008 o nejlepší ekologicky úsporný projekt v ČR – a zároveň postoupila do mezinárodního finále v Bruselu. Do soutěže se zapojila projektem „Centrální obecní vytápění na biomasu“. Kotelna, která vytápí 70 rodinných domků, je vybavena třemi kotli CATfire a dosahuje výkonu 1,12 MW, ke spalování využívá odpad z místní pily.

Plně automatizovaný bezobslužný a samočisticí provoz kotle CATfire

Kotle CATfire jsou vyráběny ve výkonových řadách 15, 25, 40, 60, 80, 100, 125, 150, 180, 220, 250, 300, 350, 400, 450 a 500 kW a to ve dvou provedeních (se zásobníkem paliva nebo s vynášecím zařízením). Regulace CATfire řídí hoření samostatně, podle požadovaného výkonu, a to od udržování žárového lože až k plnému výkonu v pěti výkonových stupních. Kotle jsou vybaveny vysokoteplotní spalovací komorou s prstencovým hořákem s primárním, sekundárním a terciárním (u řady vyšší než 100 kW) přívodem vzduchu řízeným dmychadly. Jejich součástí jsou vícestupňové nezávislé bezpečnostní systémy, zařízení na vynášení popele do popelníku. Mají automatické čištění teplosměnných ploch (samočisticí a odpopelňovací provoz) a jsou vybaveny automatickým zapalováním a kouřovým ventilátorem. Nedílnou součástí zařízení je řídící jednotka, která umožňuje nastavení požadovaného režimu (např. noční nebo víkendový úsporný režim). Tato jednotka také umožňuje (např. pomocí mobilního telefonu) kontrolu režimu kotle nebo signalizaci případné poruchy. Jmenovitý výkon kotle lze regulovat v rozsahu od 30–100 %.

Použitím dřeva jako zdroje energie snižujeme nejen závislost ČR na dovážené energii, ale zejména posilujeme energetickou samostatnost až na úrovni obce, nebo dokonce rodiny. Kotle CATfire znamenají technicky vyzrálý systém, vyzkoušený po celé Evropě. Jsou za přijatelnou cenu jak pro obce, tak pro domácnosti a vhodným výběrem lze najít dobré řešení pro každého.

Zveme Vás na veletrh WOOD-TEC (20.–23. 10. 2009, výstaviště Brno)
Na veletrhu WOOD-TEC představíme odborné, ale především široké veřejnosti značku Hamont i kotle CATfire. Veletrh je vhodným místem pro seznámení se s výjimečnými užitnými vlastnostmi těchto kotlů, jejich porovnání s konkurencí a zejména pro navázání nových, užitečných kontaktů s představiteli firmy HAMONT.
Autor:
Foto: