KTS - Komínový tahový systém

KTS - komínový tahový systém navržený a používaný kamnářskou firmou Janča krby slouží k maximálnímu zhodnocení tepelné energie uvolněné spalováním dřevní hmoty. Firma garantuje minimální účinnost 80 - 90 %. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyráběny z certifikovaného materiálu pro kamnářské použití v kvalitě R-SKA v Moravských keramických závodech Rájec – Jestřebí, a.s.

Komplexní služby

Firma Janča vyvinula a používá tvarovky pro stavbu tahových kanálů ve vlastních realizacích kachlových kamen, která vytápí místnosti sálavým teplem. Navrhuje také tahové kanály pro stavbu kamen prováděných jinými kamnářskými firmami. Součástí jejích aktivit je poradenská a školicí činnost, která se týká jak staveb samotných, tak i navrhování konstrukcí tahového systému v počítačovém programu Arkon. Pro tento program má vytvořeny jednotlivé prvky v reálných rozměrech. Kamnář pracující s tímto programem si z těchto prvků vyskládá celý tahový systém konkrétních kamen a okamžitě zjistí prostorovou potřebu pro KTS.

O

Ve spolupráci s MKZ a.s. vzniklo zdokonalení topenišť, která se do tohoto systému vytápění nejlépe hodí. Jedná se o bezroštové topeniště a nejmodernější Bio-topeniště, vyráběná z certifikovaného materiálu pro kamnářské použití v kvalitě R-SKA.

O

Dlouhou dobu příjemně vyhřáté místnosti při minimální pracnosti a s maximálními úsporami.

KTS slouží k maximálnímu zhodnocení tepelné energie vytvořené spalováním dřevní hmoty, ať je to spalováním v již zmíněných topeništích a nebo v kamnových vložkách, výjimečně i v krbových vložkách od různých výrobců zahraničních a v poslední době i českých. Tepelná energie uvolněná spalováním se ukládá do šamotové hmoty kouřovodných kanálů a vyzařováním je toto teplo přenášeno na plášť kamen. Je to tak zvaný hypokaustní systém vytápění. Z opláštění kamen je pak sálavé teplo předáváno do interiéru. Sálavé teplo je lidskému organismu nejpříjemnější, a proto u člověka navozuje pocit naprosté pohody, organismus se při něm nejlépe regeneruje a nabírá nových sil, tolik potřebných v této hektické době.

KTS - Komínový tahový systém
KTS - Komínový tahový systém

V tomto systému je z kouřových zplodin odčerpáno značné množství tepla. Kamnář musí dobře spočítat, jak velké topeniště odpovídá délce vytvořených komínových tahů, aby do komínového průduchu přišly zplodiny v takové teplotě, aby nebyla narušena funkčnost komínu. Tepelná energie uložená tímto způsobem do šamotové hmoty KTS je i po ukončeném spalování ještě dlouhou dobu vyzařována do pláště kamen a příjemně vyhřívá místnosti, kde jsou kamna postavena. Kamna s komínovým tahovým systémem lze situovat do vnitřní dispozice tak, že zasahují do několika místností, ale zásobování palivem je z jednoho místa. Může to být prostor specielně určený k tomuto účelu. To je otázka projektové připravenosti.

O

Výhody KTS

Vysoká účinnost

Při autorizovaném měření firmou TESTO na zkušební sestavě s bezroštovým topeništěm, byla naměřena 85 % účinnost tohoto systému. To znamená, že z každého spáleného kg suchého dřeva maximální vlhkosti 20 % je 85 % uvolněné tepelné energie využito k vyhřátí místností. Při spalování řízeném automatikou se dosahuje až 90 % účinnosti.

O

Snadná údržba

Spalinová cesta u KTS nemá oproti klasicky stavěné cestě z jednotlivých šamotových destiček žádné ostré hrany a kouty, kde dochází k víření zplodin, a tím k jejich zpomalování a také často i k rychlému zanášení těchto kanálů. Kanál v KTS je kruhového průřezu v celé své délce a tudíž toto víření u něho neexistuje a usazování zplodin je omezeno na nejmenší míru. V praxi to znamená, že taková kamna jsou potřeba méně často čistit, což určitě každý rád uvítá.

Časová úspora

Při zjednodušené a velmi rychlé výstavbě kanálů KTS dochází ke značné časové úspoře, která vyváží o něco vyšší cenu tohoto systému ve srovnání s klasickou stavbou kanálů. Na druhou stranu tento první český systém dosahuje sotva třetinové ceny oproti obdobným zahraničním systémům, při srovnatelné materiálové kvalitě i účinnosti.

Okamžité použití

Neméně významný je fakt, že okamžitě po dokončení stavby KTS a topeniště lze, a také je doporučeno, okamžitě provést topnou zkoušku. Pokud je již na stavbě chladno, může se ihned přitápět a přitom stavět opláštění.


1 Redakčně upravila Mgr. Jarmila Burešová
Autor: Radomil Janča
Foto: Archiv firmy