Lešenářské fórum v Hagenu pořádala firma RUX GmbH

Ve dnech 5.–7. 3. 2008 se konalo v Německu Lešenářšké fórum. Pořádala ho firma RUX GmbH přímo ve svém sídle v Hagenu. O zajímavostech z fóra, ale i o novinkých firmy RUX GmbH se dočtete v článku.

Společnost RUX ČR s.r.o. se na trhu s lešením prezentuje jako firma s komplexním programem, zajišťujícím rozsáhlou paletu lešenářských systémů a nesystémových doplňků, které přispívají ke zvýšení hospodárnosti lešenářského provozu.

O pravdivosti těchto vět se měla možnost přesvědčit delegace Českomoravské komory lešenářů, která se zúčastnila lešenářského fóra v Hagenu ve dnech 5.–7. 3. 2008. Za ČMKL, o.s. se akce zúčastnili pan Zdeněk Picek, předseda představenstva ČMKL, o.s. a jednatel firmy PKL servis s.r.o., Ing. Svatopluk Vlasák, místopředseda ČMKL, o.s. a předseda TNK č.2 a Ing. Marie Bukovská z VÚBP Praha.

Účast na Lešenářském fóru byla opravdu hojná

Z ČR se akce dále zúčastnilo 44 zástupců z 38 firem zabývajících se lešenářskými systémy RUX a management firmy RUX ČR s.r.o. vedený ředitelem společnosti Danielem Kimmerem a Miroslavem Gagalíkem, obchodně technickým managerem.

Lešenářské fórum pořádala firma RUX GmbH se sídlem v Hagenu, ve dnech 5.–7. 3. 2008 v prostorech svého sídla. V průběhu tří dnů akci navštívilo 1700 zástupců firem z celé Evropy.

Této profesně-společenské akce využily ke své prezentaci firmy MILLER – osobní ochranné prostředky proti pádu, DEWALT – elektrické nářadí, CP-PRO – počítačové programy, LINDE – manipulační technika, GEDA – výtahy a vrátky. V neposlední řadě se též prezentovala Německá komora lešenářů. Přítomnosti zástupců svého německého protějšku využili zástupci ČMKL, o.s. k jednání o připravované Evropské lešenářské unii.

Volker Rux, ředitel RUX GmbH zahajuje akci

Vlastní akci zahájil projevem Volker Rux, ředitel RUX GmbH, který přivítal všechny zúčastněné, představil prezen tující se firmy a seznámil přítomné s fi remní filozofií založenou na zkvalitnění služeb.

Hlavním a nejdelším bodem odborné části programu byl výklad Joachima Spechta, jenž seznámil přítomné s novinkami připravovanými firmou RUX GmbH do výroby.

Dipl.-Ing. Joachim Specht měl nejdelší vystoupení

Novinky od společnosti RUX GmbH

 1. Nesystémová ocelová podlaha s protiskluzovou podložkou nahrazující dosud obvyklé dřevěné dílce.
 2. Vysokopevnostní ocelová pojistka zabraňující libovolnému posunutí podlah.
 3. Jistící třmen pro podlahy RUX SUPER z vysoce pevnostní pérové oceli je navrhován tehdy, jestliže neexistuje možnost jiného vhodného opatření proti nechtěnému vyzvednutí podlah v důsledku silného větru.
 4. Montážní sloupek zábradlí s teleskopickým karbonovým zábradlím. Díky použití zesilujících skelných vláken je u tohoto zábradlí dosaženo výrazně nižší vlastní hmotnosti oproti klasickému ocelovému zábradlí. Tato skutečnost se velmi příznivě odráží v mnohem jednodušší manipulaci při vlastní realizaci předem montovaného zábradlí. Vlastní váha činí pouze 4 kg při vysunutí zábradlí až 3,6 m.
 5. Žebříkový průchozí rám s umělohmotnou deskou, která je lehčí a odolnější proti povětrnostním vlivům a vyznačuje se delší životností.
 6. Podlahový příčník pro RINGSCAFF (prostorové lešení), který slouží pro osazení podlah ze systému RUX SUPER 65/100. Příčník je nabízen v šířkách 0,65 m a 1,00 m.
 7. Bezpečnostní stojina RUX Variant – pro prostorové lešení byla vyvinuta pro zlepšení bezpečnosti montáži a demontáži lešení, je vybavena talířem modulového lešení a dvěma bezpečnostními zábradelními háky pro osazení zábradlí ze systémového lešení RUX SUPER. Konstrukční výška sloupků je 2,00 m. Díky předsazené montáže svislých sloupků s háky lze zábradlí montovat a demontovat jako předběžné z montážně zabezpečených pozic.
 8. Vertikální rám se šroubovacím příčníkem. Díky šroubovacímu příčníku lze dosáhnout lepšího překonání případných překážek v úrovni podlahy.
 9. Teleskopická konzola pro modulové lešení Ringscaff.
 10. Nový šroub s kladivovou hlavou a rychlozávitem, určený pro lešenářské spojky, byl testován nezávislým ústavem kontroly materiálů. V mnoha zkouškách bylo zjištěno, že proti použití těchto šroubů u klasických lešenářských spojek není námitek. Při dodatečných zkouškách provedených v laboratoři společnosti RUX GmbH bylo zjištěno, že tyto šrouby mají výrazně lepší chování při dynamickém zatížení ve srovnání s doposud užívanými šrouby s kladivovou hlavou a normálním závitem.
 11. Nový šroub s kladivovou hlavou
 12. Univerzální schodnice pro trubkové schodnice se zábradlím pro schody, které mohou být kombinovány se všemi dostupně známými modulovými systémy lešení metrického rastru.
 13. Prototyp rychlostavitelného bezpečnostního lešení RUX SUPER 65H. Hlavní myšlenkou tohoto systému je použití H-rámu,díky jemuž je zajištěno, že vrchní podlaží je vždy opatřeno zábradlím, předtím, než se v něm objeví montér. Ovšem je nutno kriticky poznamenat, že otevřený H-rám nikdy nedosáhne statických hodnot, jaké má uzavřený rám.
 14. Hliníkové těžkotonážní příhradové nosníky o stavební výšce 1,00 m, slouží k přenesení vysokých zatížení a k vytvoření přemostění u velkých podpěrných vzdáleností. Vlastní váha 2,00 m dlouhého příhradového nosníku činí 12,00 kg a je srovnatelná s vlastní váhou 45 cm vysokého ocelového příhradového nosníku. Tento hliníkový příhradový nosník přenáší o 65 % vyšší ohybový moment při 1,00 m zpevnění.
Oficiální program skončil a začala velká párty...

Po výkladu Joachima Spechta, skončil oficiální program a byla zahájena společenská část setkání. Tato byla vtipně pojata jako velká párty na kubánské pláži, kde nechyběla hudba, tanec, palmy, pláž, doutníky a kubánský rum.

Tato část byla věnována neformálním setkáním.

Všichni zúčastnění vyhodnotili svou účast jako spojení příjemného s užitečným.

Autor: Zdeněk Picek
Foto: Archiv firmy