Liapor – lehké keramické kamenivo - Nové možnosti při dopravě a ukládání Liaporu do stropních a podlahových konstrukcí

Vzhledem k vynikajícím stavebně-fyzikálním vlastnostem má lehké keramické kamenivo Liapor® velice širokou oblast použití. Jednou z mnoha možností uplatnění tohoto materiálu v současném stavebnictví jsou tepelně a zvukově izolační vrstvy ve stropních a podlahových konstrukcích - buď v podobě volných zásypů nebo zásypů zpevněných pojivem.

Stále významnější pozici, spolu s dodávkami stálým zpracovatelům a technologickým firmám, zaujímají v prodeji Liaporu přímé dodávky pro realizaci staveb. Vzhledem k rostoucímu tlaku investorů na rychlost výstavby a snižování nákladů, se již v minulém roce začaly objevovat požadavky stavebních firem na dodávky Liaporu včetně uložení na stavbách přímo do konstrukcí. Často se jedná o stropní a podlahové konstrukce vícepodlažních objektů, kdy doprava a uložení Liaporu v rámci stavby znamená překonání poměrně velkých vzdáleností v horizontálním i vertikálním směru. Jediné možné řešení tohoto požadavku je pneumatická doprava Liaporu.

V průběhu roku 2001 byly ve spolupráci se spediční firmou LAGARDE Spedition spol. s r.o. prakticky ověřeny možnosti tohoto způsobu řešení dodávek na některých stavbách. A jaký byl výsledek? Jednoznačně lze konstatovat, že tento způsob dodávek je velice efektivní, pro odběratele cenově výhodný a lze předpokládat nárůst takto realizovaných odběrů Liaporu.

Podstatou je doprava Liaporu v cisternách o objemu 30 – 60 m3 a jeho pneumatické uložení pomocí tlakových hadic o průměru 75 mm (tlak cca 2 Mpa) přímo do konstrukcí stavby. Nevětší výhodou této varianty dopravy je možnost dodávky velkých objemů zcela suchého Liaporu (např. pod sádrokartonové podlahy nebo do rekonstruovaných dřevěných stropů), další výhodou je rychlost uložení na stavbách (60 m3 Liaporu lze v praxi uložit na stavbě za cca 3 - 4 hodiny) a neméně důležitá je úspora realizačních firem za položky vnitrostaveništních přesunů materiálu. Prakticky bylo ověřeno, že frakce Liaporu 1 – 4 mm/500 m3 a 4 – 8 mm/350 m3 lze pneumaticky dopravit na stavbě do vzdálenosti cca 40 m vertikálně a současně 50 až 70 m horizontálně. U frakce 8 – 16 mm/275 m3 je tento způsob uložení možný do vzdálenosti cca 15 m vertikálně a současně 20 až 30 m horizontálně, při použití většího průměru tlakových hadic.

Jedinou nevýhodou je zatím velká prašnost při ukládání Liaporu. Tento problém je průběžně řešen vždy ve spolupráci s jednotlivými firmami na stavbách, ale do budoucnosti výrobce keramického kameniva předpokládá jeho vyřešení pomocí přenosného zařízení snižujícího prašnost.

A jaké byly nejvýznamnější realizace tohoto netradičního způsobu ukládání stavebního materiálu?

Realizační firmou s největším nárůstem odběru Liaporu byl roce 2001 bezesporu Průmstav a.s. Tato firma realizuje řadu významných staveb v celé ČR. Referenční stavbou, kde byly výborné vlastnosti Liaporu zcela využity, byla stavba administrativně-obchodního centra »Prague gate« v Praze 4 – Chodově pro zahraničního investora. Zajímavostí této aplikace Liaporu byl její objem (cca 450 m3 frakce 4 - 8 mm) i spektrum použití (ochranná a izolační vrstva v podlahách pro uložení inženýrských sítí o síle až 50 cm, podklad pro finální povrchy podlah a tepelně izolační vrstva střešní konstrukce), ale zejména výše uvedený pneumatický způsob dopravy v rámci stavby. Vzhledem k tomu, že areál »Prague gate« je realizován jako dvě výškové budovy, bylo nutno Liapor® dopravit do podlahových konstrukcí jednotlivých pater. V praxi to znamenalo zajistit a zorganizovat pneumatickou dopravu Liaporu na vlastní stavbě do max. vzdálenosti cca 60 m horizontálně a 40 m vertikálně – max. do 10. patra. Ve spolupráci se spediční firmou a odběratelem byla celá akce realizována v rozsahu 14 dnů k plné spokojenosti všech zúčastněných. V tomto případě se zcela zhodnotily přednosti Liaporu - jako kvalitního lehkého stavebního materiálu, ale zároveň jako materiálu, který lze velice efektivně a rychle dopravovat pneumaticky na relativně velké vzdálenosti.

Další stavby, při jejichž realizaci byl Liapor® dopravován pneumaticky, a které stojí za zmínku, jsou např. činžovní dům ve Slezské ulici v Praze 3 (6. patro – keramické stropy Hurdis), dům na Uhelném trhu v Praze 1 (2. patro – SDK podlahy), hotel Olympia v Karlových Varech (2. - 4. patro – dřevěné trámové stropy) a objekt Lažanského paláce v Praze. Dále byl Liapor® takto použit na stavbách v Ostrově nad Oslavou a v Brně.

Celkem bylo ke dnešnímu dni realizováno cca 15 staveb, na nichž byl Liapor® v celkovém objemu cca 1 000 m3 uložen pneumaticky a je nesporné, že tato čísla nejsou zdaleka konečná.

Autor: Ing. Libor Pupík
Foto: Archiv firmy