Sypané konstrukce – tepelná a zvuková izolace z keramického kameniva Liapor do podlah a stropů

Lehké keramické kamenivo Liapor od firmy Lias Vintířov, LSM, k.s. je vhodným materiálem pro tepelné a zvukové izolace ve vodorovných konstrukcích rodinných, bytových i průmyslových staveb. Keramické kamenivo Liapor je charakteristické typickými, velmi lehkými granulemi o sypné hmotnosti od 275 do 500 kg/m m3 a je dodáváno v mnoha různých frakcích. Používá se zejména do lehkých plovoucích podlah nebo jako podkladní, vyrovnávací a izolační zásyp.

Liapor lze využít v nové výstavbě, při rekonstrukcích i opravách. Vedle izolačních a vyrovnávacích zásypů pod plovoucími podlahami všech typů nachází uplatnění jako zásyp plochých střech, keramických, betonových a dřevěných stropů a případně i v podkladních vrstvách vodorovných konstrukcí. Vyrovnaný a zhutněný násyp z Liaporu dosahuje, v závislosti na použité frakci a tloušťce vrstvy, vysoké únosnosti a – na rozdíl od jiných izolačních materiálů – vynikající tuhosti a vysoké pevnosti v tlaku. Zároveň výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce a výrazně snižuje hladinu kročejového hluku.


Podkladní vrstvy plovoucích podlah

Zřejmě nejznámější aplikace Liaporu je v certifikovaném systému firmy Knauf (suchá podlaha F 141), ale zcela analogicky se používá i u dalších systémů lehkých, suchých plovoucích podlah ze sádrokartonových, sádrovláknitých a cementotřískových desek nebo desek OSB. Velkou předností těchto vodorovných konstrukcí s podsypem z Liaporu je jejich montáž suchou cestou bez technologických přestávek a bez množství tzv. zabudované vody, které jednak prodlužují dobu realizace a také dobu, než se stavba stane v normálním režimu obyvatelná. Tento typ plovoucích podlah, mnohostranně použitelný pro bytovou výstavbu, novostavby i rekonstrukce, je vhodný pro všechny podlahové konstrukční výšky. Při aplikaci suchého podsypu z Liaporu v plovoucích podlahách je vyloučena existence nevyplněných míst ve vrstvě podsypu a zaručena rovnoměrnost akustických a tepelně izolačních vlastností podkladní vrstvy podlahových desek. Díky nízké plošné hmotnosti použitých materiálů nezatěžují suché podlahy nadměrně nosné konstrukce stavby a jsou tedy výhodné například i pro řešení střešních nástaveb stávajících bytových domů. Také samotné položení podlahy je velmi jednoduché a rychlé.

Jak na to

V případě pokládání podlahy na stávající dřevěný strop je nutné v rámci přípravy důkladně utěsnit případné spáry záklopu, a to buď přelištováním nebo montážní pěnou. Pro všechny typy podkladních konstrukcí se doporučuje na stávající podklad (dřevěný, betonový nebo keramický strop) položit před provedením vyrovnávacího podsypu z Liaporu separační vrstvu (geotextilie nebo lepenka). Suchý podsyp z Liaporu se provádí v minimální tloušťce 20 mm, při provádění vyšší vrstvy do 50 mm se Liapor při ukládání hutní ručně, obvykle pomocí dřevěné latě a hladítkem. Vyšší výšky násypů se doporučují ukládat po vrstvách zhruba 5 mm a podsyp hutnit například vibrační latí. Setřesitelnost v podlahách nejčastěji používané frakce Liaporu o zrnitosti 1 až 4 mm je cca 13 % objemu. Pokud se aplikuje suchý násyp z Liaporu ve větší tloušťce než 100 mm, pak se prokládá asi v polovině výšky jednovrstvými sádrokartonovými deskami nebo lehkými deskami na bázi dřevěných vláken pro rovnoměrné přenesení zatížení.

Jednotlivé podlahové desky se pokládají na vyrovnaný a připravený podklad z Liaporu. Takto připravená vrstva suchého podsypu není pochozí, proto je pohyb na ní možný jen po provizorním zakrytí. Při větších plochách místností je možné připravit vrstvu podsypu po částech v pruzích. U všech podlahových systémů je vždy důležité při pokládání dodržet doporučené postupy výrobce podlahových desek.

Volné a stabilizované zásypy stropů

Liapor ve formě volného nebo zpevněného zásypu se používá také jako vyrovnávací vrstva dřevěných a keramických stropních konstrukcí nebo jako podklad betonových podlah. U volných zásypů se Liapor opět při ukládání zpracovává ručně, vyšší vrstvy zásypu se ukládají po vrstvách á 100 mm a je doporučeno je hutnit například vibrační latí.

Při realizaci stabilizovaných zásypů se zhutněná a vyrovnaná vrstva Liaporu prolije cementovým mlékem (150 až 200 kg cementu na 1 m3 Liaporu). Zpevnění horní vrstvy zásypu v tloušťce cca 5 až 8 cm se dosáhne prolitím 1 m2 plochy cca 20 litry cementového mléka, namíchaného ve hmotnostním poměru 1 : 1 (voda k cementu). Takto provedený zpevněný zásyp je pochozí za 24 hodin od realizace a po 2 dnech je na něj možné klást dlažbu do maltového lože nebo betonovat finální vrstvu potěru.

Proč právě Liapor

Suché násypy z lehkého keramického kameniva Liapor eliminují v podlahách a stropech případné nerovnosti a umožňují například i bezpečné uložení rozvodů inženýrských sítí (vytápění, elektroinstalace, slaboproud) v těchto konstrukcích. Při provádění volných zásypů je nejvýhodnější použití pytlů o objemu 50 litrů a hmotnosti maximálně 25 kg, pro akce většího rozsahu se doporučují vaky o objemu 1 m3. Setřesitelnost se při zpracování pohybuje v rozmezí cca 11 až 13 % objemu násypu. Keramické kamenivo Liapor nabízí díky svým vlastnostem mnoho možností pro použití na většině současných staveb. V aktuální nabídce je připraven jeho stálý a široký sortiment, zejména v balení pro svépomocné práce a stavby menšího rozsahu. Více informaci na www.liapor.cz. Další informace o tomto produktu nalezne čtenář v časopise Stavebnictví a interiér v [1], [2] a [3].

Literatura a odkazy:

[1] Pupík, Libor: Zpevněné zásypy z Liaporu. Nová technologie – možnosti použití a realizace. Stavebnictví a interiér 9/2005, str. 50.

[2] Tužilová, Šárka: Lehké keramické kamenivo LIAPOR. Stavebnictví a interiér 6/2003, str. 8.

[3] Pupík, Libor: Liapor® – lehké keramické kamenivo - Nové možnosti při dopravě a ukládání Liaporu do stropních a podlahových konstrukcí. , Stavebnictví a interiér 8/2002, str. 44.

Podsyp plovoucí podlahy na betonovém stropě.
Podsyp plovoucí podlahy na trámovém stropě
Podsyp plovoucí betonové podlahy na trámovém stropě s vložkou proti kročejovému zvuku.
Podsyp plovoucí podlahy s uložením sítí.
Volný zásyp trámového stropu pod podlahové desky.
Volný zásyp betonového stropu pod dřevěnou podlahou.
Stabilizovaný zásyp na betonovém stropě pod plovoucí podlahou.
Stabilizovaný zásyp na klenbách pod podlahové desky.
Příprava podsypu suché plovoucí podlahy z Liaporu 1 - 4 / 500
Autor: Ing. Libor Pupík
Foto: Archiv firmy