LIGNA 2003: od rostliny až k produktu

Nová řešení pro trvale udržitelné, ekologické lesní hospodářství a nové technologie pro energeticky efektivní využívání dřeva – to jsou hlavní témata nadcházející mezinárodní přehlídky lesnické technologie na veletrhu LIGNAplus, jež proběhne na hannoverském výstavišti v termínu od 26. do 30. května tohoto roku. Akci pořádá druhý rok Deutsche Messe AG Hannover.

  Pětidenní akce představí cca 1700 vystavovatelů, reprezentujících 40 národů z celého světa. Ve čtrnácti halách a na volném prostranství o čisté výstavní ploše 133 000 čtverečných metrů budou k vidění stroje, nářadí, nástroje a pomocné prostředky určené pro lesní hospodářství, zpracování dřeva, průmyslovou výrobu nábytku, ale i pro dřevostavby, tesařské nebo truhlářské řemeslo. Svou velkorysou koncepcí, již shrnuje motto »stroj + materiál + využití«, dává veletrh prostor velké šíři nejrůznějších oborů, od lesnictví, přes těžbu a zpracování dřeva až po zhodnocení odpadního materiálu a získávání energie. Podle Eberharda Roloffa, vedoucího tiskového oddělení Deutsche Messe AG „se letos poprvé v historii pravděpodobně dočkáme meziročního poklesu vystavovatelů - asi o 200 méně než v roce 2001, kdy se veletrhu účastnilo 1933 vystavovatelů“. Je to podle něj dáno celkovou ekonomickou situací. Potěšující ale je, že počet zahraničních vystavovatelů neklesá a zvyšuje se tak mezinárodní charakter veletrhu. Ligna zůstává i přes pokles vystavovatelů nejdůležitějším veletrhem v oboru.

Ligna rozšiřuje záběr
   Velký ohlas u vystavovatelů i odborných návštěvníků (v roce 2001 navštívilo veletrh více než 114 000 zájemců ze sta zemí) lze přičítat důslednému rozvoji koncepce veletrhu. Čtyři roky stará myšlenka o odborném rozšiřování této akce, která byla v minulosti zaměřena pouze na stroje a zařízení, o celé spektrum dalších příbuzných oborů, přinesla celému dřevařskému odvětví nové perspektivy a podněty. Důsledkem bylo také přilákání nových cílových skupin návštěvníků z řad architektů a stavebních inženýrů.

Energie ze dřeva
   Hlavní přednost dřeva, jakožto všestranně použitelného materiálu ve stavebnictví nebo nábytkářství, spočívá především v jeho obnovitelnosti. Zdůrazňují se příznivé ekologické důsledky používání dřevěných výrobků a perspektivně se předpokládá masivní využití dřeva v energetice.
   Při mimořádné prezentaci Energie ze dřeva v pavilonu 32 je především pro odbornou veřejnost připraven program, jež se zabývá dřevem coby ekologickým palivem. Řada předních odborníků je dnes přesvědčena, že palivo ze dřeva (surové dřevo, dřevní odpad, či nejlépe pelety) bude již brzo energetickým zdrojem č. 1 při vytápění obydlí. Na prezentaci, organizované ve spolupráci se Zemědělskou komorou v Hannoveru, představí řada firem a institucí své produkty a služby pro oblast dorůstajících zdrojů energie. Stroje a zařízení při té příležitosti budou nejen vystavené; velká část bude předvedena při praktickém využití.

Dřevostavby v Německu
   Dřevo je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů naší doby a jeho význam v tomto směru rychle roste. Jde o přirozeně dorůstající, odolný, tepelně izolující materiál, který se snadno těží a zpracovává. Expozice, věnovaná dřevu jako stavebnímu materiálu, zahrnuje mimo jiné dva rodinné domy, postavené technikou rámové a skeletové dřevěné nosné konstrukce, s obytnou plochou 150 metrů čtverečních. Zájemci se mohou seznámit s konkrétním řešením detailů - od stěn a podlah až například po vestavbu střešního okna. Na návštěvníky čeká také model tělocvičny budoucnosti nebo spirála vysoká 11 metrů o průměru 23 metrů, postavená z vrstvených prken, kterou vystavovatelé společného stánku využijí jako informační centrum. Německý sněm dřevěných staveb 2003 je název akce, kterou v rámci doprovodného programu organizují místní tesařské svazy. Naplánován je bohatý odborný program a řada doprovodných akcí, jako například 8. německý sněm mistrů, který se bude zabývat »Budoucností dřevěných staveb – vizemi pro 21. století«. Další nabitý program nabízí Sněm architektů a Sněm inženýrů.
   27. května bude oficiálně udělena Německá cena za dřevěné stavby 2003. Ocenění je určeno inovačním projektům, postaveným v Německu převážně s využitím dřeva jako stavebního a výrobního materiálu. Podle Denise Bieselta z VDMA (organizace sdružující německé výrobce dřevozpracujících strojů) „v Německu sice poklesla stavební činnost na pouhý zlomek, ale dřevostavby si za této situace udržují obrat a jejich podíl na stavbách tak rychle roste.“ Dřevostavby jsou i v Německu považovány za ideální řešení při výstavbě nízkoenergetických domů.

Dřevo v České republice
   Pro hospodářství ČR představuje dřevo komoditu strategického významu. Vysoká intenzita produkce surového dřeva (1,37 m3 na obyvatele, roční produkce 14 milionů m3) řadí ČR v Evropě k jeho předním producentům. Přes tyto ukazatele je využití dřeva v českém hospodářství nedostatečné. Příčinou je především nedostatek zpracovatelských kapacit na produkci dřevovýrobků o vysokém stupni finalizace a nedostatek zájmu o použití dřeva v řadě tuzemských oborů, především ve stavebnictví.
   Výsledkem je nepřirozeně vysoký export suroviny, dřevařských a papírenských polotovarů v nízkém stadiu opracovaní, který představuje každoročně celou polovinu produkce – cca 7 milionů m3. V Česku se podaří vytěžit přibližně jen 73 % dřeva, které vyroste; jiné evropské lesnaté země jsou na tom podobně. 
Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv Deutsche Messe AG Hannover