Litý cementový potěr CEMFLOW®

Skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement Group uvedla v loňském roce na trh nový litý cementový potěr CEMFLOW®, který v sobě spojuje aplikační výhody ANHYMENTu s výhodami cementových výrobků.

Současné trendy ve výstavbě si vyžadují nové přístupy v technologiích při zvyšování kvality budoucího bydlení. Není to tak dávno, kdy se ve většině projektů rodinných a bytových domů, ale také administrativních budov, škol, hotelů i obchodních center, objevovalo v konstrukcích podlah označení betonová mazanina.

Místo toho dnes najdeme na stejném místě, častěji označení anhydritový potěr, anhydrit nebo známý ANHYMENT®. Tyto lité samonivelační potěry mají mnoho výhod, ale nejsou vhodné do všech prostor objektů. Českomoravský beton proto uvedl v loňském roce na trh nový litý cementový potěr CEMFLOW®.

Doprava a čerpání

Betonové mazaniny

Již samotné označení betonová mazanina, vytváří v člověku asociace s něčím technicky nepříliš zdařilým. Betonová mazanina je směs cementu, kameniva a vody, která se vyrábí buď přímo na staveništi v běžné stavební míchačce, nebo na betonárně, jako průmyslově vyráběný cementový potěr. Namíchaná směs se nasype do prostoru realizované podlahové konstrukce a nejčastěji ručně se uhladí do požadované roviny.

Aby bylo možné správné stanovení výšek, je nutné, aby vyrobený potěr byl ve stupni konzistence S1, tedy zavlhlý. Omezené množství vody však způsobí nedostatečnou hydratační reakci cementu a výsledné pevnostní charakteristiky jsou nízké. Je tedy nutné umístit do potěru ještě dodatečnou výztuž – ocelovou kari síť.

Splnit požadavek ČSN 74 4505 na rovinatost povrchu podlahové konstrukce, je při použití zavlhlé směsi nadlidský výkon. Obvykle je nutné povrch ještě vyrovnat vhodnou samonivelační hmotou. To přináší další finanční náklady.

Co je ale největším problémem, je samotná realizace podlahy. Strojní zařízení, určená k dopravě směsi od míchačky u domu do jednotlivých místností v domě, mají jen omezený výkon a čerpání na větší vzdálenosti je obtížné a velmi pomalé. To je nevýhodné zejména na stavbách velkých obytných souborů a administrativních budov, kde je často potřeba dopravit potěr i na vzdálenost dvou set a více metrů.

Proto nás uvedené skutečnosti vedly k tomu, že jako jeden z předních výrobců stavebních hmot v ČR jsme začali hledat alternativní výrobky s lepšími parametry a aplikačními vlastnostmi v této oblasti.

CEMFLOW<sup>®</sup> s přebroušeným povrchem
CEMFLOW® s přebroušeným povrchem

Anhydritové potěry

Skupina Českomoravský beton uvedla před deseti lety na trh známý litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého ANHYMENT®.

Jak už mnozí ví, jedná se o homogenní, vysoce tekutou směs na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, vyráběnou na centrální výrobně – maltárně nebo na unikátních mobilních technologických zařízeních. Na stavbu se již namíchaná tekutá směs dováží autodomíchávačem, kde se dále čerpá speciálním dieselovým čerpadlem. Díky vysokému výkonu, může být realizovaná podlaha vzdálena až 200 metrů od čerpadla. Stavebník také velmi ocení, že při realizaci není potřeba přípojka elektrické energie a vody na staveništi a celý systém dodávky, čerpání a zpracování, je operativní a rychlý. Standardní doba provádění lité podlahy v běžném rodinném domku je přibližně 2 hodiny, na velkých stavbách je možné nalít až 1500 m2 podlah za den. Tento způsob realizace podlah tak přináší investorům i stavebním firmám nemalé finanční úspory.


Tekutá směs navíc zajišťuje nejen snadnou manipulaci a zpracování, ale také dostatečnou homogenitu směsi, možnost přesně deklarovat pevnostní parametry potěru a perfektní rovinatost povrchu. To vede k tomu, že v porovnání s betonovou mazaninou je ANHYMENT® možné aplikovat v menších tloušťkách, bez dodatečných ocelových výztuží a bez vyrovnávání povrchu stěrkovými hmotami. Nízké hodnoty smrštění umožňují provádět dilatační spáry jen v omezeném množství. Směs má také například vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto dochází k rychlému a stejnoměrnému přenosu tepla v podlahovém topení. Realizace podlahové konstrukce je díky uvedeným skutečnostem několikanásobně rychlejší a přitom ji lze pořídit za velmi příznivou cenu.

Přes všechny své výhody, které vedly k masivnímu rozšíření Anhymentu, však není možné jeho použití v prostorech s možným nárůstem vlhkosti. Těmito prostory mohou být různé vstupní vestibuly, bazény, sauny, velkokuchyně, sprchy, sklepy, atd. V takových případech je nutné použít nějaký vhodný cementový výrobek.

Cementový potěr CEMFLOW®

Dosáhnout samonivelačních vlastností cementového potěru je velmi složité. Mnoho výrobců se ve snaze nabídnout samonivelační cementový potěr, uchyluje k výrobě a distribuci potěru, jehož tekutosti je dosahováno přidáním většího množství vody, což spolu s nevhodným složením směsi vede ve svém důsledku k vysokým hodnotám smrštění. Podlaha sice vypadá po nalití krásně rovná, ale po několika dnech téměř vždy dochází k výrazné tvorbě trhlin a deformací miskovitého tvaru (zvedání rohů potěru). Nezřídka se tyto deformace objeví i několik týdnů, či měsíců po nalití. Přímé škody, které takto vznikají, jsou jen zlomkem škod, které vznikají stavební firmě, která díky tomu nedodrží termín předání díla.

CEMFLOW®, možnost použití i do vlhkých prostor

Litý cementový potěr CEMFLOW® je jiný. Díky unikátní receptuře je objemově stálý, s maximální hodnotou smrštění 0,5 mm/m, při zachování vysoké tekutosti směsi. Zjednodušeně řečeno, CEMFLOW® v sobě spojuje aplikační výhody Anhymentu s výhodami cementových výrobků.

Dalšími výhodami jsou zejména možnost použití v prostorech s možným nárůstem vlhkosti, ale také možnost pokládat nášlapné vrstvy dříve, než v případě anhydritových potěrů. ČSN 74 4505 totiž stanovuje maximální dovolenou vlhkost potěru před pokládkou nášlapných vrstev. Například pod paropropustné podlahoviny (např. koberec) je hodnota vlhkosti, v případě potěru na bázi síranu vápenatého, maximálně 1 %. V případě cementových potěrů je to však maximálně 5 %.

Zatímco v případě anhydritových potěrů je uvedené hodnoty dosahováno přibližně po 30 dnech, v závislosti na tloušťce potěru a zejména na klimatických podmínkách a systému větrání na stavbě, je nejvyšší dovolené vlhkosti 5 % u CEMFLOW® dosahováno při srovnatelných klimatických podmínkách již po 7–14 dnech. To CEMFLOW® předurčuje k použití nejen ve vlhkých prostorách, ale také v ostatních běžných podlahových konstrukcích při výstavbě bytových a administrativních budov, či rodinných domů, kdy se často stavbaři dostávají do kolize s dílčími termíny předání díla a úspora času v řádu až desítek dní pro ně má velký význam.

Další výhodou CEMFLOW® je také možnost aplikovat na jeho povrch lité úpravy povrchu, jako např. lité teraco a speciální nátěry. Samotná realizace podlah z CEMFLOW® je pak stejně jednoduchá, jako realizace podlahy Anhymentem. Není třeba dodatečných ocelových výztuží, není třeba stěrkování povrchu, při čerpání nepotřebujete elektřinu ani vodu. Nejčastěji aplikovaná tloušťka je 50 mm.

Stále je však důležité mít na paměti, že se jedná o výrobek na bázi cementu, který má určité hodnoty smrštění. Ty jsou sice výrazně menší, než hodnoty smrštění běžných cementových potěrů, jak ukazuje graf, ale stále jsou o něco větší, než hodnoty smrštění litých potěrů na bázi síranu vápenatého. Z tohoto důvodu je nutné dodržet maximální rastr dilatačních celků 6 × 6 metrů a maximální poměr stran 4 : 1. Technické detaily jsou samozřejmě k dispozici v platném technickém listě, nebo u obchodních zástupců skupiny Českomoravský beton.

Při odborné ukládce a dodržení doporučených zásad se mohou odběratelé těšit z perfektně rovného povrchu a potěru s parametry splňujícími přísné požadavky platných norem.

Budoucnost patří CEMFLOW®

Na vývoji CEMFLOW® pracoval více než dva roky tým inženýrů ze skupiny Českomoravský beton v úzké spolupráci s kolegy z německé centrály HeidelbergCement Group. Produkt byl v České republice uveden na trh na počátku roku 2009. Své využití najde v podlahách, kde je díky zvýšené vlhkosti nutné použít právě cementový výrobek. Ukazuje se však, že mnoho stavebníků oceňuje nejen rychlost realizace a univerzálnost použití CEMFLOW®, ale zejména zrychlení pokládky nášlapných vrstev, a tím celkové zkrácení doby výstavby. To jsou důvody, proč mnoho firem volí CEMFLOW® stále častěji.


CEMFLOW®, zpracování tekuté směsi

Zajímavě se jeví také systém, který ve spolupráci s námi vyvíjí firma Estra stavební s.r.o. Jedná se o technologii, kdy se povrch CEMFLOW® obrousí až na přísadové zrno a napustí se transparentním bezbarvým krystalizačním denzifikátorem povrchu. V případě zájmu lze povrch namořit vodním lazurovacím mořidlem na barvu dle vzorníku. Vznikne tak otěruvzdorný vysoce dekorativní povrch s přirozenou strukturou betonu v řezu, což je velmi zajímavé pro moderní architektonická řešení. V budoucnu může tento systém řešení dokonce nahradit používání dlažeb, či litých finálních stěrek, stejně jako je tomu v zahraničí, zejména v USA. To přinese stavebníkům významné časové i finanční úspory.


CEMFLOW®, jednoduchý proces aplikace směsi

Tato ojedinělá technologie byla použita například při rekonstrukci prostor pro Ústav designu Fakulty architektury ČVUT, či Bílkovy vily na pražských Hradčanech.

Bílkova vila, Praha-Hradčany

Jsme přesvědčeni, že CEMFLOW® je, díky svým parametrům a široké možnosti použití, produktem budoucnosti a bude uplatňován na stále větším počtu staveb, čemuž nasvědčuje i vývoj v zahraničí. Nás o tom přesvědčuje rychle rostoucí množství již realizovaných zakázek a velký zájem projektantů a stavebních firem.

Office centrum A7, Holešovický pivovar, Praha-Holešovice
Kavčí Hory Office Park, Praha-Nusle
Autor: Ing. Jan Veselý
Foto: Archiv firmy