LUXUSHAUS – montované nízkoenergetické dřevostavby

Firma LUXUSHAUS s.r.o. se sídlem v Karlových Varech patří mezi mladé firmy v oboru montovaných, nízkoenergetických dřevostaveb rodinných domů. Firma staví domy individuálně, dle přání a požadavků investora, kdy samozřejmostí je zpracování prvotního návrhu – studie. Dále se firma zabývá obchodní činností, a to prodejem dřevěných profilů KVH a OSB desek, izolací a střešních sendvičových panelů společnosti Iso Bouw.

Společnost má svůj vlastní konstrukční systém panelů, u kterých se jí podařilo skladbou dosáhnout součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/(m2K).

Montovaný dům – dřevostavba – se vyznačuje velkou rychlostí výstavby. Ve spojení s ventilací vzduchu pak i se zdravým čistým bydlením a velmi příznivými tepelně izolačními vlastnostmi.

Konstrukční systém je tvořen trámy KVH 60 × 120, izolační výplní Rockwool Airrock LD a opláštěním OSB Superfinish ECO z vnitřní strany. Z venkovní strany pak dřevovláknitou deskou STEICO.

Požární odolnost

U zkoušek požární odolnosti, které byly provedeny ve zkušebně FIRES v Batizovcích na Slovensku (roku 2008) se spolupodílely společnosti Rockwool a Kronospan. Zvláště zajímavým výsledkem protipožární odolnosti 60 minut, byly zkoušky trámového stropu s bedněním OSB Superfinish ECO a izolací Rockwool Monrock MAX.

Připravené panely se montují na základovou desku.

Rychlá montáž panelů

Ve firemním závodě probíhá výroba kompletního systému panelů (sendvičů), na staveništi se pak provádí montáž celého domu na připravenou základovou desku. Ta je rovněž realizována vlastními zaměstnanci.

Panelový systém stavby rodinného domku se vyznačuje hlavně rychlou montáží. Samotná montáž středně velkého domku se pohybuje okolo 4 až 5 pracovních dní (včetně montáže střechy), což je velmi výhodné vzhledem k různým povětrnostním podmínkám.

Firma dodává rodinné domky tzv. na klíč, včetně kompletního vnitřního zařízení – vše dle přání a požadavků investora.

Montáž střešních panelů Iso Bouw

Ventilační jednotka

Již v základu je každý dům vybaven ventilační jednotkou s malým tepelným čerpadlem, která dokáže přitápět nebo opačně pak v létě chladit. Jednotka vyniká tichým provozem a velice nízkou spotřebou elektrické energie. Jedná se o český výrobek.

Střešní panely Iso Bouw

Ve druhé polovině roku 2009 navázala společnost LUXUSHAUS s.r.o. spolupráci s holandskou firmou Iso Bouw, výrobcem střešních panelů (sendvičů) z expandovaného tvrzeného polystyrenu. Tyto panely se nyní také používají při stavbě výše popsaných montovaných domů. Jelikož se jedná o panely s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, kde součinitel prostupu tepla, dle tloušťky je od U = 0,30 W/(m2K) do U = 0,17 (W/m2K), dostaneme se výpočtem na energetickou známku budovy do třídy A, což odpovídá tepelným ztrátám, blížícím se pasivnímu domu.

Ukázka montovaného nízkoenergetického rodinného domu

Celý panel je tvořen EPS (expandovaným polystyrénem), který je řezán na požadovanou tloušťku, ten je pak pevně uložen mezi dvěma prkny, které tvoří podélné krokve a z horní i dolní strany vysoce vodě odolnými OSB deskami, které jsou opatřeny zalisovanou folií. Z půdní strany je panel opatřen bílou barvou. Součástí panelů jsou kontralatě, takže po montáži panelů na dům mohou okamžitě nastoupit pokrývači a celou střechu doložit střešní krytinou.

Ukázka montovaného nízkoenergetického rodinného domu

Tyto panely od konce loňského roku nabízí firma LUXUSHAUS s.r.o. také pro další prodej. Firma je schopná (po obdržení projektu střechy z krokví) provést úpravu projektu na panely, včetně pokládkového plánu. Na vyžádání zasílá prospekt výrobku včetně technických parametrů.

Ukázka montovaného nízkoenergetického rodinného domu

Více informací naleznete na stránkách www.luxus-haus.cz.

Autor: Werner Lefenda
Foto: Archiv firmy